Hirdetések (2019.11.3.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék.

A szokásos feltételek mellett a napokban teljes búcsú nyerhető a tisztítótűzben szenvedő lelkek számára. Ezért kérem a kedves hívek részvételét a köznapi miséken is, valamint az imádságos temetőlátogatásokat, kihasználva a búcsúelnyerés lehetőségét!

Szombaton délelőtt 9-től a Közösségi Házban lesz a leendő elsőáldozók találkozója.

Kérjük, gondolják át  és november végéig szíveskedjenek eldönteni ki és mennyi időre szeretne eljutni a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra Budapestre.

Hirdetések (2019.10.27.)

Hálás köszönet a bekapcsolódásért az elmúlt napok színes közös programjaiba!

Holnap, hétfőn reggel 8-kor lesz szentmise. Holnap kezdődik a már meghirdetett nyolchetes Szentírás-olvasás, amibe minden érdeklődő bekapcsolódhat. Kívánom, hogy Isten Igéje mind többünk szívét formálja! Információs lap vihető a Remény újságok mellől.

Szerdán és csütörtökön este hattól lesz magyar mise. Szerdán különösképpen várom az ifjúságot, a csütörtöki szentmise már a másnapi ünnepre is érvényes lesz.

Pénteken, november 1-én, Mindenszentek főünnepén, ami parancsolt ünnep, a ferences templomban délelőtt 9-kor lesz magyar szentmise. Pénteken délben pedig, már a másnapi Halottak napja alkalmából az András-temető központi keresztjénél lesz lehetőség közösen imádkozni az elhunytakért az emléknap vigíliáján.

Szombaton reggel fél nyolckor kezdődik az elsőszombati rózsafüzér az Oltáriszentség előtt újabb papi hivatásokért, utána pedig a szentmise az elhunytakért.

Vasárnap a szokásos vasárnapi miserend lesz érvényben.

Gyónási lehetőség ezen a héten a hétfői, szerdai és csütörtöki misék előtt lesz. Kérem szépen ezt a három napot kihasználni. Csütörtökön már este öttől fogok gyóntatni.

November első nyolc napjában a szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetünk a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára.

Mától lehet jelentkezni a következő évi közösségi sítúrára. A jelentkezés a 100 € előleg befizetésével történik Varga Máriánál és Vician Líviánál. Olyan családok jelentkezését várjuk, akik az egész hetet Zuberecen tudják tölteni.

A mise után kávézás lesz a refektóriumban, kérjük az ügyes átvonulást, valamint azt, hogy a hangerőre úgy figyeljünk oda, hogy ne zavarjuk a következő szentmisét. Ebből az okból kérem azt is, hogy a templom előtti beszélgetések minden alkalommal pár méterrel a bejárati ajtótól távolabb történjenek. Köszönjük a megértést!

Áldott vasárnapot és hetet kívánok!

Hirdetések (2019.10.20.)

Köszönet a pénteki megbeszélésen való részvételért, a tegnapi szabadegyetem előadásainak meghallgatásáért, valamint a mai rózsafüzérbe való bekapcsolódásért, amit a múlt héten bérmálkozott fiatalok imádkoztak elő.

Köznapi misék holnap, hétfőn reggel nyolctól, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este hattól lesznek. Szombaton a mise a kirándulás miatt a ferences templomban elmarad.

Szerdán ismét hívom a fiatalokat a mise utáni összejövetelre is.

Pénteken az esti misében folytatódik a missziós katekézis-sorozat, a mise után pedig közösségünk férfi tagjai számára lesz imaest a Közösségi Házban. Szeretettel hívok minden érdeklődőt!

Szombaton hétkor indul az autóbusz a Székesfehérvárra szervezett egynapos zarándoklatra és kirándulásra. Kérjük, hogy a résztvevők legkésőbb 6:50-re jöjjenek az Istropolishoz. A főként gyermekes családok számára szervezett útra még a mai mise után jelentkezhetnek Árvai Gabriellánál és Mocsi Veronikánál. A Prohászka-templomban tartunk majd misét a családokért, megállunk Kaszap István cserkész sírjánál, közös ebéd lesz, délután pedig a játékmúzeumban lehet körülnézni. Tervezett hazaérkezés az esti órákban.

Jövő szombatról vasárnapra lesz az óraátállítás, így a vasárnapi rózsafüzér fél kilenctől a családokért és a családok előimádkozásában már a téli időszámítás szerint lesz. Épp ezért kérem, minél többen szíveskedjenek bekapcsolódni az októberi rózsafüzér-hónap utolsó vasárnapi szentolvasó-imádkozásába!

Lelki megújulásra hívom a kedves híveket Isten Igéjének segítségével. Nyolc héten keresztül naponta kb. tíz percnyi időt a Szentírás-olvasásra fordítva hagyhatjuk, hogy Isten Igéje átjárjon minket. Aki szívesen bekapcsolódna ebbe a kezdeményezésbe, a Remény újságok mellől vihet abból az információs lapból, amelyen pontosan szét van írva, melyik nap melyik két fejezet javasolt az elolvasásra. Ez a szétírás közösségünk honlapján is megtalálható a „Hírek” rovatban. Kérem, hogy másokat is értesítsenek erről a lehetőségről, azoknak is jelezve, akik például nem tudnak már eljárni a templomba. Jövő vasárnap a refektóriumban Szentírást lehet majd vásárolni, akinek esetleg nem lenne meg a teljes Ó- és Újszövetség.

A kávézásokat illetően, így jövő vasárnap is, kérjük a férfiak segítségét az asztalok elrendezésénél, és a kávézás végén, a visszarakodásnál is! Előre is köszönjük!

Hirdetések (2019.10.13.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a magyar misék, szombat kivételével, amikor 8:30-kor a jezsuita templomban lesz a magyar mise. A szombati szentmise után pedig kezdetét veszi a Szabadegyetem újabb évfolyama. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Pénteken, október 18-án az esti mise után kerül sor a pasztorális megbeszélés októberi alkalmára. Minden korosztály és minden imacsoport képviselőjét, minden segíteni kívánó testvér részvételét kérem és előre is hálásan köszönöm!

Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A vasárnapi mise előtt 8:30-tól a bérmálkozók fogják a rózsafüzért előimádkozni, kérem, minél többen csatlakozzunk a közös imához!

Köszönetemet fejezem ki az elmúlt hét programjaiba való bekapcsolódásukért, köszönöm a tegnapi agapé előkészítését a magyarországi vendégeink számára! Szolgálatukat a Jóisten jutalmazza gazdagon!

Október 26-án főként a gyermekes családok számára szervezünk egynapos kirándulást Székesfehérvárra. Az érdeklődők Árvai Gabriellánál és Mocsi Veronikánál jelentkezhetnek.

Áldott vasárnapot és hetet kívánok!

Hirdetések (2019.10.6.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a magyar misék a ferences templomban.

Holnap, hétfőn, Szűz Mária, Rózsafüzér Királynéja ünnepén délután három órai kezdettel a Ferienčík utca 7-es szám alatti Közösségi Házban Méry Margit beszél majd az ünnephez és a rózsafüzér-hónaphoz kapcsolódó népszokásokról, énekekről. Szeretettel hívjuk a rózsafüzér-társulatok tagjait és minden további érdeklődőt. Kérjük, hogy az agapét a rózsafüzér csoportok készítsék elő.

Ugyancsak holnap, este negyed hattól a Duna utcai iskola zenetermében a felnőtt énekkar próbájára kerül sor. Régi és új, közösen énekelni vágyókat hívnak és várnak.

Kedden, október 8-án, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe lesz. Az októberi missziós hónap keretében a város missziós templomában, vagyis a Pozsony-Ligetfalun található Szent Janssen Arnold verbita templomban imádkozhatunk együtt. A magyar mise öt órakor kezdődik majd. A pontos cím: Krupinská 2.

Szerdán az esti mise előtt, öt órától a bérmálkozókkal fogjuk próbálni a vasárnapi bérmálás menetét.

Szerdán szeretettel várunk minél több fiatalt az esti hatos misére, ami után egyetemista estre kerül majd sor a Közösségi Házban.

Csütörtökön az esti mise után szentségimádásra kerül sor. Lehet imaszándékokat írni, kérem, hogy röviden, konkrét személyek – élők vagy elhunytak nevét, illetve konkrét kérésüket írják le otthon, és helyezzék el még a mise kezdete előtt a kihelyezett dobozba a szentélyben.

Pénteken este a mise után a Közösségi Házba imaestre hívom az érdeklődőket, főként a nyári Lourdes-i zarándoklat résztvevőit, de minden további érdeklődőt. A betegekért fogunk közösen imádkozni.

Szombaton vendégeink érkeznek Magyarországról. Ahogy mi a múltban élvezhettük a csornai premontrei apátság vendégszeretetét, amikor a gyermekes családokkal kirándultunk, most alkalmunk lesz ezt viszonozni nekik. Seňan Ilonánál lehet jelezni, ki mivel szeretne hozzájárulni a csoport megvendégeléséhez, illetve ki szeretne segíteni az agapé előkészítésében. Aki pedig szeretné kísérni a csapatot a Staudt Mihály által vezetett városi sétára, kérjük, hogy délelőtt kilenc órára a Duna menti Devín szállodához jöjjön, oda érkeznek majd a vendégek az autóbusszal. Kérem az aktív együttműködést és előre is köszönöm.

Jövő vasárnap délelőtt kilenckor lesz a bérmálás. Imádkozzunk a leendő bérmálkozókért! A vasárnapi mise előtt a közös rózsafüzér most kivételesen elmarad.

Előzetesen jelentem, hogy az októberi közösségi megbeszélésre október 18-án kerül majd sor, 19-én pedig elkezdődik a Szabadegyetem.

A gyermekes családok őszi kirándulására Árvai Gabriellánál és Mocsi Veronikánál lehet jelentkezni.

Hirdetések (2019.9.29.)

A hét folyamán szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól lesznek magyar misék a ferences templomban. A három köznapi mise előtt gyónási lehetőség is lesz. Elsőpénteken már egy órával a mise kezdete előtt. Vasárnap a szokásos miserend lesz érvényben.

Pénteken Assisi Szent Ferenc ünnepe lesz. Illő, hogy minél nagyobb számban összegyűlve emlékezzünk rá a ferences templomban. A pénteki mise után a helyi ferences világi rend tagjainak találkozójára kerül sor a Közösségi Házban.

Szombaton délelőtt kerül sor az idei máriavölgyi magyar búcsúra. A program a Remény újságban olvasható.

Október, a rózsafüzér hónapja. Jövő vasárnap fél órával a mise kezdete előtt a helyi rózsafüzér társulatok tagjai fogják a szentolvasót előimádkozni, aki csak teheti, kapcsolódjon be a közös imába.

Kérjük, hogy minél többen jelentkezzenek a magyar nyelvű Szabadegyetem előadásaira. Vizsgázni nem kell, viszont hasznos lehet a hittani ismeretek elmélyítésében. Fiataloknak és időseknek, szülőknek és minden érdeklődőnek ajánljuk. Jelentkezési lap a Remény újságok mellől vihető.

Október 7-én a Közösségi Házban Méry Margit vezet összejövetelt a Rózsafüzér Királynője-ünnep alkalmából. Mária-énekek és népszokások kerülnek majd bemutatásra. Kérjük a rózsafüzér-társulatok tagjait, és minden további jószándékú érdeklődőt a találkozón való részvételre.

Ugyancsak október 7-től folytatódnak a felnőtt énekkar próbái a Duna utcai iskola zenetermében hétfőnként este fél hattól.

Hirdetések (2019.9.22.)

Hálásan köszönöm mindenkinek, akik az elmúlt napok bármely programjaiba bekapcsolódtak: a szentségimádásba, a péntek esti közösségi megbeszélésbe, illetve akik részt vettek a tegnapi budapesti ifjúsági találkozón!

Ma délután kerül megrendezésre a „Menet az életért”. Délután fél kettőkor kezdődik a fő program a Szabadság-téren, a menet Pozsony utcáin pedig fél háromkor veszi kezdetét. Buzdítom a kedves híveket mind nagyobb számban részt venni, ezzel is kifejezve, hogy az élet kultúrájának támogatói vagyunk, hogy hálásak vagyunk Istennek az emberi életért, és mindenki emberi méltóságát tisztelettel kívánjuk védeni.

A héten a szokott időpontokban lesznek a magyar misék.

Szerdától a helyi magyar gimnázium diákjaival Rómában leszünk, ezalatt a környékbeli magyar lelkiatyák fognak helyettesíteni. Kérem, hogy a köznapi misékre is próbáljanak időt és alkalmat találni.

Szombaton kateketikai nap lesz a Miletič utcai szalézi rendházban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, nem csak a hitoktatókat. Értékes előadásokat hallgathatnak meg a szentgyónás szentségéről. A pontos programról a Remény újságban is olvashattak.

Előzetesen szeretném jelenteni, hogy október 8-án, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya főünnepén este öt órai kezdettel Pozsony-Ligetfalun lesz alkalmunk közösen imádkozni. A magyar nyelvű szentmisére a verbiták Szent Janssen Arnold-templomában kerül majd sor (Krupinská 2). Megköszönve közösségünk Ligetfaluról a városközpontba rendszeresen bejáró tagjainak a magyar hitéletbe való aktív bekapcsolódásukat, most az ő városrészükben szeretnénk az Eucharisztia ünneplése által megszentelődni és közösségünkért, annak egységéért közösen imádkozni. Kérem, szólítsák meg ismerőseiket és hívjanak másokat is a közös ünneplésre.

Mise után a refektóriumban kávézás lesz. Pecsét a misenaplóba a Rozália-kápolnában kérhető.

Áldott vasárnapot és szép őszi hetet kívánok!

8. oldal / 35