Hirdetések (2019.4.21.)

Holnap, húsvéthétfőn a ferences templomban reggel 8-kor lesz magyar nyelvű szentmise.

Ugyancsak holnap, húsvéthétfőn délelőtt 10 órakor, immár hagyományosan a horvátjárfalui plébániatemplomban is lesz magyar szentmise.

Szerdától a szokásos miserend lesz érvényben. Egész héten húsvét nyolcadát éljük át, minden nap liturgikus ünnepnek számít.

Csütörtökön, a húsvéti örömben, s egyben Szent Márk liturgikus ünnepe kapcsán 17 órai kezdettel itt, a ferences templomban ünnepi hangversenyre kerül sor, mégpedig a  budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia egyházzenei tanszékének kórusa ad értékes koncertet a hatos szentmise kezdetéig. A gazdag repertoár a faliújságon olvasható. A hangverseny ingyenes, mindenkit szeretettel hívunk!

Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz, a délelőtti mise előtt, háromnegyed kilenctől az irgalmasság rózsafüzérének közös imádkozására hívom a kedves híveket ide, a ferences templomba!

Május 18-án autóbuszt indítunk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra, valamint a Gyerekmarosra. Szeretettel hívom a leendő elsőáldozókat és szüleiket, a leendő bérmálkozókat, a cserkészeket, az alap- és középiskolás, valamint az egyetemista-korú fiatalokat! A további részletekről és a jelentkezési lehetőségről a következő vasárnapok hirdetéseiben, valamint az iskolai hittanórán értesülhetnek majd.

Hálás köszönet mindennemű segítségért, liturgikus szolgálatért s a közös ünneplésért az elmúlt napok során!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, közösségünk minden családjának, minden tagjának!

Hirdetések (2019.4.14.)

A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét. Nagy jelentőségű hét ez, éljük át nagy lelki nyitottsággal, minél több figyelmet szentelve a lényeges dolgokra.

Nagyhétfőn reggel 8-kor, nagyszerdán pedig este 18 órakor lesznek magyar szentmisék.

Nagycsütörtökön a krizmaszentelési mise a Szent Márton Székesegyházban délelőtt 9:30-kor kezdődik.

Nagycsütörtök estével belépünk a Szent Háromnapba. Az egyházi év legnagyobb ünnepe ez a Triduum, ezért aki csak teheti, minden nap vegyen részt a szentmiséken és szertartásokon.

Nagycsütörtökön 17 órakor kezdődik majd az Utolsó Vacsora miséje a lábmosás és az oltárfosztás szertartásával.

Nagypénteken 17:30-kor tartjuk meg a magyar nyelvű szertartást. Utána a Quo Vadis Háztól autóbuszt indítunk a máriavölgyi esti keresztúti ájtatosságra.

Szombaton 17 órakor az udvaron gyülekezve a tűzszenteléssel kezdjük majd húsvét vigíliájának ünneplését.

Húsvétvasárnap a szokásos vasárnapi miserend lesz érvényben. A ferences templomban a délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepi mise keretében húsvéti ételszentelésre is sor kerül. Egy kosárban minden család hozhat húsvéti ételeket, amit majd megáldva vihetnek haza fogyasztásra.

Kérem, hogy a napokban a misék előtt csak a felolvasók és ministránsok tartózkodjanak a sekrestyében, hogy nyugodtan és csendben lehessen az egyes misékre és szertarásokra készülni, hangolódni, ilyenkor ugyanis több mindenre szükséges odafigyelni. Ugyanúgy a szentmisék után, amikor a szlovák szertartások következnek majd, kérem, ne tartózkodjanak a sekrestyében, illetve a templom előtt a bejárattól kicsit távolabb szíveskedjenek megállni egymással beszélgetni. Ezzel a tapintatos egymásrafigyeléssel is hozzájárulhatunk a békés, méltóságteljes ünnepléshez!

Köszönöm mindazok együttműködését, akik bekapcsolódtak a nagyböjti keresztutak imádkozásába, a többi közös lelki programba, a tegnapi templomtakarításba, a mai éneklésbe, a többi liturgikus szolgálatba.

Imádkozzunk egymásért, hogy lelkiekben gazdag Nagyhetet élhessünk át!

Hirdetések (2019.4.7.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a magyar misék.

A húsvét előtti gyóntatás szerdán, csütörtökön és pénteken, vagyis április 10-én, 11-én és 12-én lesz a ferences templomban, valamint még április 13-án, szombaton Pozsonypüspökin lesz lehetőség magyar gyónásra. Kérem, ne hagyják a szentgyónást a Nagyhétre, s aki a szentgyónáshoz járul, találjon előtte otthon elegendő időt az alapos felkészülésre is!

Pénteken ismét együtt imádkozhatjuk a keresztúti ájtatosságot 17:30-tól a ferences templomban. A családokat hívom meg az előimádkozásra!

Templomunk húsvét előtti nagytakarítására szombaton délelőtt 10 órától kerül majd sor. Kérjük a kedves hívek bekapcsolódását!

A Szent Háromnap és húsvéthétfő tervezett időpontjai a ferences templomban: Nagycsütörtökön este 17 órától lesz majd a magyar szentmise. Nagypénteken a szertartás 17:30-tól kezdődik majd, s utána buszt indítunk Máriavölgybe a keresztútra. Szombaton, április 20-án húsvét vigíliáját 17 órakor kezdjük ünnepelni. Húsvétvasárnap 9-kor, húsvéthétfőn pedig reggel 8-kor mutatjuk be a magyar szentmisét.

Hálás köszönet azoknak, akik részt vettek a tegnapi Szabadegyetemen, illetve a gyalogos zarándoklaton és keresztúton Máriavölgyben.

Használjuk ki jól nagyböjt hátralevő napjait!

Hirdetések (2019.3.31.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a magyar misék, szombat kivételével. Szombaton ugyanis a soron következő Szabadegyetem miatt a magyar mise 8:30-tól a jezsuita templomban lesz bemutatva, így 8-kor a ferences templomban szombaton nem lesz mise.

Pénteken ismét együtt imádkozhatjuk a keresztúti ájtatosságot 17:30-tól a ferences templomban. Az egyes állomások elmélkedései az Eucharisztiára is irányítják majd a figyelmünket, így is készülünk az Eucharisztikus Kongresszusra.

Szombaton a helyi cserkészcsapattal együttműködve gyalogos zarándoklatot indítunk Máriavölgybe, ahol a keresztút kerül majd elimádkozásra. Közös indulás a 8:30-as jezsuita templomban tartott magyar miséről lesz, maga a keresztút Máriavölgyben előreláthatólag délután egykor kezdődik majd. További részletek a magyar hirdetőtáblán olvashatók.

Előzetesen jelentem, hogy a húsvét előtti gyóntatás a Virágvasárnap előtti szerdán, csütörtökön és pénteken, vagyis április 10-én, 11-én és 12-én lesz a ferences templomban, valamint még április 13-án, szombaton Pozsonypüspökin lesz lehetőség magyar gyónásra. Kérem, ne hagyják a szentgyónást a Nagyhétre, s aki a szentgyónáshoz járul, találjon előtte otthon elegendő időt az alapos felkészülésre is!

Templomunk húsvét előtti nagytakarítására április 13-án, szombaton délelőtt 10 órától kerül majd sor. Kérjük a kedves hívek bekapcsolódását!

A Szent Háromnap és húsvéthétfő tervezett időpontjai a ferences templomban: Nagycsütörtökön este 17 órától lesz majd a magyar szentmise. Nagypénteken a szertartás 17:30-tól kezdődik majd, s utána buszt indítunk Máriavölgybe a keresztútra. Szombaton, április 20-án húsvét vigíliáját 17 órakor kezdjük ünnepelni. Húsvétvasárnap 9-kor, húsvéthétfőn pedig reggel 8-kor mutatjuk be a magyar szentmisét.

Hálás köszönet azoknak, akik részt vettek a tegnapi lektor-képzésen Somorján.

A legközelebbi kávézás a refektóriumban április 28-án lesz.

Használjuk ki jól nagyböjt kegyelmi napjait!

Hirdetések (2019.3.24.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a magyar szentmisék, szombat kivételével, amikor itt Pozsonyban nem lesz magyar nyelvű mise, mert többen a lektorok képzésén veszünk részt Somorján, ahol a program reggel 8:30-kor szentmisével veszi kezdetét. Az eljutást mindenki egyénileg szervezi meg.

Ma a ferences templom felszentelésének évfordulóját, holnap pedig Urunk születésének hírüladását fogjuk ünnepelni.

Hálás köszönet a pénteki keresztútért, amit a ministránsok után most az idei elsőáldozók és bérmálkozók imádkoztak elő. A következő nagyböjti keresztutat pénteken 17:30-tól a betegekért fogjuk felajánlani, mégpedig a Ferences Világi Rend és a Jézus Szíve Családok tagjai előimádkozásával. Szeretettel várunk mindenkit a közös imára!

A héten alapiskolás és gimnazista hittanosaink is nagyon szép eredménnyel szerepeltek a Bibliaversenyen, szívből gratulálunk nekik és kívánjuk, hogy az országos döntőn is méltóképpen képviseljék majd a pozsonyi magyarságot!

Örülök annak, hogy szépen működik az óvodás-hittan is, meg lehet szólítani ismeretségi köreikben további kisgyermekes családokat is a bekapcsolódásra.

Az aktualizált templomi faliújságon további hasznos információkat találnak a húsvét előtti gyóntatásokról, a betegek gyóntatásáról, a gyalogos máriavölgyi zarándoklatunkról, a lektorok és zsoltárosok beosztásáról…

A mai mise után „kávéház”-at szervezünk a refektóriumban, ahol a tegnapi jól sikerült tihanyi kirándulásunk élményeit is megoszthatják egymással.

Jövő hétvégén lesz az óra-átállítás, szombatról vasárnapra egy órával előbbre állítjuk a mutatókat, tehát a jövő vasárnapi szentmise már a nyári idő szerint lesz.

További tartalmas nagyböjti időszakot kívánok mindenkinek!

Hirdetések (2019.3.17.)

A héten a köznapi misék hétfőtől péntekig a szokott időpontokban lesznek. Szentgyónási lehetőségre a hétfői és a szerdai szentmisék előtt kerül sor.

Szeretettel hívom a kedves híveket a köznapi magyar misékre is, valamint a közösségünk által kínált további lelki programokra is a nagyböjti töltekezés jegyében.

A szerda esti mise után főként a középkorosztályt és a fiatal felnőtteket, az aktív munka közben kicsit megállni vágyókat hívom a Közösségi Házunkba egy elmélkedős imaórára. A 19:15-től kb. egy óra időtartamú összejövetel keretében a szentignáci meditáció segítségével szeretnénk csendben imádkozni a Szentírással. Az érdeklődőket szeretettel hívom!

Csütörtökön a szentmise előtt 17:10-től csendes szentségimádásra invitálom a kedves híveket. Lehetőség lesz a csendben az Úrral időzni. Főleg most, a nagyböjtben nagy szükségünk van a csendre, elcsendesülésre, a belső csendben hallgatni az Úr szavára. Éljünk ezzel a lehetőséggel is!

Hálásan köszönöm a részvételt a pénteki keresztúton, amit újabb papi hivatásokért ajánlottunk fel. Külön köszönöm a ministránsoknak az előimádkozást. A soron következő pénteken a keresztutat 17:30-tól a hittanos tanulók és diákok nagyobb részvételével szeretnénk együtt imádkozni. Az előimádkozásra az idei elsőáldozók és bérmálkozók lettek beosztva, de a közös nagyböjti ájtatosságra további fiatal résztvevőket is hívunk és várunk szüleikkel, nagyszüleikkel együtt! Támogassuk imáinkkal azokat a fiatalokat is, akik szerdán részt vesznek a Bibliaversenyen, hogy méltón képviselve városunkat még jobban megszeressék a Szentírást – Isten Igéjét!

Szeretném megköszönni a tegnapi lelkinapon való részvételt is, illetve azok segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy egy lelkiekben gazdag napnak lehessünk a részesei: megemlékezve a szenvedő Krisztusról és a Hozzá hűséges Boldog Brenner Jánosról és Isten Szolgájáról, Mindszenty József bíborosról. Minden szolgálatot a Jóisten jutalmazzon gazdagon! E hét végén pedig, tehát a soron következő szombaton kerül sor a Tihanyba szervezett zarándoklatra és kirándulásra. Itt, a ferences templomban ezen a napon nem lesz szentmise. Az autóbusz szombaton reggel 7:15-kor a Kollár térről, az egyetem mellől indul majd, kérjük, hogy hét óra körül szíveskedjenek megérkezni a felszállóhelyre. A programban lesz szentmise, keresztút, az apátság megtekintése és szabadidő is.

A jövő vasárnapi mise után kávézás lesz a refektóriumban. Mindenkit szeretettel hívunk, és szívesen fogadjuk az előkészületben és elrakodásban, valamint a sós vagy édes süteménnyel történő hozzájárulással nyújtott segítséget is ehhez a rendszeres közösségi programhoz!

Tartalmas és a lelki csendre időt, alkalmat teremtő nagyböjti hetet kívánok mindenkinek!

Hirdetések (2019.3.10.)

A mai szentmise után találkozó lesz a refektóriumban.

Hétfőtől péntekig a szokásos köznapi miserend lesz érvényben. Szentgyónási lehetőség a hétfői és a csütörtöki szentmise előtt lesz.

Pénteken délután a Medikus-kertben a Petői szobornál a március 15-i megemlékezés 15:30-kor lesz.

Pénteken este fél hattól ismét együtt imádkozhatjuk a nagyböjti keresztúti ájtatosságot a ferences templomban. A ministránsok fogják előimádkozni, új papi hivatásokért lesz felajánlva, így is csatlakozva egyházmegyénk imaévének szándékához.

Szombaton tartjuk meg az idei nagyböjti lelkinapot. Kérem, hogy aki csak teheti, szánjon időt erre a lelki programra. 10:30-kor kezdődik a program a Pozsonyi Magyar Nagykövetség épületében. A fiatalok fogják előimádkozni a keresztutat, kérem ezért az ifjúság jelentkezését egy-egy állomás felolvasására. Utána Isten Szolgájáról, Mindszenty József bíborosról szól majd Perger Gyula atya, valamint Boldog Brenner János vértanú papról az ő élő testvére, Brenner József atya fog megemlékezni. Ezt követi a ministránsok imacsokra. Kérem, hogy minden ministráns hozzon egy mécsest magával, valamint egy-két mondatban fogalmazza meg, írja le magának, miért szeret ministrálni. Kérem, hogy a résztvevő felnőttek szíveskedjenek a svédasztalhoz hozzájárulni. Délután fél négytől a misére a Szentháromság-templomban kerül sor, amit Brenner József atya mutat majd be, ezért szombaton reggel a ferences templomban nyolckor nem lesz magyar mise. Minden korosztályt szeretettel hívok és várok az értékes lelkinapra, kérem a fiatalok és a ministránsok aktív részvételét is! Egy valóban történelmi pillanat, hogy egy boldoggá avatott élő testvére jön el közénk, valamint egy a Szentatya által épp a közelmúltban elismert életű személy hősies példájáról elmélkedhetünk együtt városunkban, akiről a pénteki keresztútban is megemlékeztünk már.

Kérjük, hogy aki még nem fizette be a tihanyi út költségeit, a napokban tegye meg Horváth Ilonánál.

Még lehet jelentkezni a templomi felolvasók közös napjára, a részletek a faliújságon olvashatók. Buzdítom templomunk lektorait és zsoltárosait is!

12. oldal / 35