:

Hirdetések (2019.9.22.)

Hálásan köszönöm mindenkinek, akik az elmúlt napok bármely programjaiba bekapcsolódtak: a szentségimádásba, a péntek esti közösségi megbeszélésbe, illetve akik részt vettek a tegnapi budapesti ifjúsági találkozón!

Ma délután kerül megrendezésre a „Menet az életért”. Délután fél kettőkor kezdődik a fő program a Szabadság-téren, a menet Pozsony utcáin pedig fél háromkor veszi kezdetét. Buzdítom a kedves híveket mind nagyobb számban részt venni, ezzel is kifejezve, hogy az élet kultúrájának támogatói vagyunk, hogy hálásak vagyunk Istennek az emberi életért, és mindenki emberi méltóságát tisztelettel kívánjuk védeni.

A héten a szokott időpontokban lesznek a magyar misék.

Szerdától a helyi magyar gimnázium diákjaival Rómában leszünk, ezalatt a környékbeli magyar lelkiatyák fognak helyettesíteni. Kérem, hogy a köznapi misékre is próbáljanak időt és alkalmat találni.

Szombaton kateketikai nap lesz a Miletič utcai szalézi rendházban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, nem csak a hitoktatókat. Értékes előadásokat hallgathatnak meg a szentgyónás szentségéről. A pontos programról a Remény újságban is olvashattak.

Előzetesen szeretném jelenteni, hogy október 8-án, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya főünnepén este öt órai kezdettel Pozsony-Ligetfalun lesz alkalmunk közösen imádkozni. A magyar nyelvű szentmisére a verbiták Szent Janssen Arnold-templomában kerül majd sor (Krupinská 2). Megköszönve közösségünk Ligetfaluról a városközpontba rendszeresen bejáró tagjainak a magyar hitéletbe való aktív bekapcsolódásukat, most az ő városrészükben szeretnénk az Eucharisztia ünneplése által megszentelődni és közösségünkért, annak egységéért közösen imádkozni. Kérem, szólítsák meg ismerőseiket és hívjanak másokat is a közös ünneplésre.

Mise után a refektóriumban kávézás lesz. Pecsét a misenaplóba a Rozália-kápolnában kérhető.

Áldott vasárnapot és szép őszi hetet kívánok!