Hirdetések (2020.8.23.)

Szeretném megköszönni a részvételt a Szent István-napi ünnepi szentmisén augusztus 20-án a koronázótemplomban. Köszönöm, hogy sokan fontosnak tartották a közös ünneplést, jelenlétükkel és többen különféle szolgálatukkal is hozzájárultak a méltó ünnepléshez. Kívánom, hogy az ünnep által is feltöltődve élhessék tovább mindennapjaikat, merítve a közös ima és ünnep erejéből!

A következő héten, a nyári miserend értelmében hétfőn és szombaton reggel nyolctól, pénteken pedig este hattól lesznek köznapi magyar misék. Szerdán és csütörtökön szabadságon leszek, így kivételesen a ferences templomban nem lesznek szentmisék. Vasárnap délelőtt kilenckor lesz magyar szentmise, szeptembertől pedig már a szokásos miserend lesz érvényben.

Hétfőn Szent Bertalan apostol ünnepe lesz, csütörtökön Szent Mónika, pénteken pedig fia, Szent Ágoston liturgikus emléknapja. Szombaton Keresztelő Szent János vértanúságára emlékezik majd Egyházunk.

A következő néhány napban ismét Pozsonyi Főegyházmegyénk területére, mégpedig Szencre érkezik a jövőre halasztott budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a Szent Kereszt, valamint szentjeink és boldogjaink ereklyéit magába foglaló Missziós Kereszt. Szeretettel hívom a helyi kedves híveket is a holnap este fél hatkor kezdődő magyar misére a szenci római katolikus plébániatemplomba.

Ahogy már múlt vasárnap hirdettem, kérem a kedves testvéreket, az egyes ima- és ifjúsági csoportokat, az új pasztorális évhez közeledve imájukban megalapozva gondolják át, hogyan tudnának és szeretnének a lelki igények szerint bekapcsolódni a helyi közösség életébe. Kérjük rendszeresen a Szentlélek Úristen ajándékait!

Szép augusztusi hetet kívánok mindenkinek!

Hirdetések (2020.8.16.)

A következő nyári héten eképpen lesznek magyar misék a ferences templomban: szerdán este hattól, pénteken este hattól, szombaton reggel nyolctól, vasárnap pedig délelőtt kilenctől.

A Virágvölgyi plébániatemplomban vasárnaponként este hattól van magyar szentmise.

Csütörtökön, augusztus 20-án este öttől a Szent Márton Székesegyházban bemutatásra kerülő ünnepi szentmisével emlékezünk meg Szent István királyról. Szeretném megkérni a kedves híveket, hogy tartsák szívügyüknek a közös ünneplést, s aki csak teheti, vegyen részt a szentmisén. Nagyon örülnék, ha idén több pozsonyi tartaná fontosnak, hogy együtt ünnepeljen saját városában. Természetesen vendégeket is lehet hívni. Tegyünk azért, hogy tudjunk most is, máskor is együtt ünnepelni, szíveinket ünneplőbe öltöztetni.

Hálás köszönetemet fejezem ki annak a néhány lelkes vezetőnek, segítőnek, aki segítette az elmúlt napokban a napközis tábor megvalósulását. Ugyancsak hálás köszönet a résztvevő gyerekeknek és szüleiknek, akik bejelentették őket.

A Mátraverebély-Szentkútra szervezett zarándoklat, a napközis gyerektábor, valamint a közelgő Szent István-napi ünnep színesítették a közösség nyári heteit. Egy újabb pasztorális év közeledik a végéhez.

Kérem, hogy a vakáció utolsó negyedében mind többen gondolkodjanak el azon, hogyan tudnának a közösség életébe még aktívabban, segítségük felkínálásával is bekapcsolódni a szeptembertől kezdődő új pasztorális évben. Kérem, hogy a már meglevő imacsoportok, ifjúsági közöségek, de újabb segíteni kívánó személyek is gondolkodjanak el azon, miben lehetnének a közösség javára. A felmért igényekre azokkal a kezdeményezésekkel próbálunk majd válaszolni, amelyek esetében elegendő lelkes segítő vállal szolgálatot. Az egyes csoportok megszervezhetik például bizonyos napokon a rózsafüzér-imádkozását a misék előtt, lehetne gyerekekből álló ének- és zenekarral foglalkozni rendszeresen, családok számára közös programokat szervezni, újabb kis bibliaköröket létesíteni, evangelizáló csoportokat. A több kis csoportnak pedig együtt kell közösséget alkotnia az Úr oltára körül. Szeptember elején lennének majd az ötletek összegyűjtve, a konstruktív javaslatok számba véve. Kérjük mindig a Szentlélek működését ezekben az ügyeinkben is!

Hirdetések (2020.8.9.)

Az egész héten a szokásos időpontokban lesznek magyar nyelvű szentmisék templomunkban. Szeretettel hívom a kedves híveket! A köznapi misék előtt lehet szentgyónáshoz járulni.

A liturgikus naptár szerint hétfőn Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe lesz, kedden Assisi Szent Klárára, csütörtökön Boldog XI. Ince pápára, pénteken pedig Szent Maximilián Mária Kolbe vértanúra emlékezik Egyházunk.

Szombaton, augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének főünnepe lesz. Nagyboldogasszony napja parancsolt ünnep, az egész szentmisén való részvétel ugyanúgy kötelez, mint vasárnaponként. A ferences templomban reggel 8-kor lesz szentmise, de már a péntek esti hatos vigília-mise is érvényes lesz az ünnepre.

Ugyancsak szombaton, augusztus 15-én délután négykor magyar szentmisét közvetít majd élő adásban a Lux televízió, amit a tévén kívül az interneten is figyelemmel lehet kísérni. Kérjük, hívják fel elsősorban a templomba eljutni nem tudó ismerőseik figyelmét erre a lehetőségre.

A gyerekek napközis táborára közösségünk szervezésében szerdától péntekig kerül sor. A bejelentett gyermekek szülei e-mailben kapnak majd értesítést a napokban a szükséges tudnivalókról.

Előzetesen hirdetem, hogy a Szent István-napi ünnepi magyar mise idén is a koronázódómban kerül bemutatásra, augusztus 20-án este öt órai kezdettel. Kérem, Önök is hívjanak vendégeket a közös ünneplésre. A maszk viselése és a kézfertőtlenítés a Szent Márton Székesegyházban is kötelező lesz, csakúgy, mint itt a templomban is. Az egymásra figyelés jegyében kérjük az előírások következetes betartását.

Az egész augusztusi miserend a hirdetőtáblán és honlapunkon is megtekinthető.

Áldott vasárnapot, kellemes és pihentető nyári hetet kívánok közösségünk minden családjának!

Hirdetések (2020.8.2.)

Ma, a hónap elsővasárnapján szentségi áldással fejezzük be a délelőtti szentmisét. Angyalos Boldogasszony ünnepén – a Porcinkulai búcsú alkalmából itt a ferences templomban, valamint a plébániatemplomokban a mai nap folyamán teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett.

Az idei év során holnaptól szombatig élek a rendes szabadság lehetőségével. Ezért csak jövő vasárnap délelőtt kilenctől lesz ismét magyar szentmise a ferences templomban. Kérem, addig más szentmisék lehetőségeit használják ki a következő néhány napban. Sürgős betegellátás vagy temetés esetén az egész hét folyamán a környékbeli lelkiatyákhoz szíveskedjenek fordulni. Megértésüket köszönöm!

A félreértések elkerülése végett a templomi faliújságon, illetve honlapunkon is megtalálják az egész augusztusi miserendet. Kísérjék figyelemmel, esetlegesen informálják a nem rendszeresen idejáró testvéreket is a szünidei változásokról.

Előzetesen hirdetem, hogy augusztus 20-án a Szent István-napi ünnepi misére este öttől kerül majd sor a Szent Márton Székesegyházban. Kérem, hívjanak meg másokat is a közös ünneplésre.

Kívánom, hogy az új iskolaév és pasztorális év megkezdése előtti augusztus-hónap szolgáljon közösségünk minden tagja és családja felüdülésére, a járványhelyzet okozta feszültségek kipihenésére, hogy szeptembertől újult erővel, közös lelkesedéssel folytathassuk utunkat. Kérem, mindenki találjon alkalmat a megállásra, töltekezésre, ezzel családját és közösségünket is segíti. Kísérjük egymást imáinkkal is!

Hirdetések (2020.7.26.)

A mai napon szeretettel köszöntjük a nagyszülőket és imádkozunk értük. Július 26. ugyanis Szent Joakim és Anna, Szűz Mária szüleinek, vagyis az Úr Jézus nagyszüleinek a liturgikus ünnepe.

Az előttünk álló hét folyamán a szokásos miserend lesz érvényben. Szeretettel hívjuk a kedves híveket a köznapi magyar szentmisékre is. Az ifjúságot, a gyerekeket, a családokat is buzdítjuk, hogy a nyári hetekben ilyen módon is töltekezzenek. A fiúkat hívjuk ministrálni is.

Hétfőn és szombaton reggel nyolctól, szerdától péntekig esténként hattól lesznek a köznapi misék, vasárnap pedig hagyományosan délelőtt kilenctől. A köznapi misék előtt gyónási lehetőséget kínálok.

Augusztus 1-én, a hónap elsőszombatján fél nyolctól a reggeli mise előtt a kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkozhatjuk együtt a szentolvasót újabb papi hivatásokért. Tartsuk szívügyünknek ezt az imaszándékot, és minél többen fogjunk össze a rendszeres imában.

Előzetesen hirdetem, hogy augusztus 20-án, Szent István király ünnepén az ünnepi szentmise 17 órakor kezdődik majd a Szent Márton Székesegyházban. Kérem, értesítsék ismerőseiket, hívják meg pozsonyi és vidéki barátaikat, családtagjaikat a közös ünneplésre.

További szép nyári napokat kívánok az egész közösségnek!

Hirdetések (2020.7.19.)

Az egész előttünk álló a héten a szokásos időpontokban várjuk a kedves híveket a magyar szentmisékre. Minden hétköznapi mise előtt gyónási lehetőség is lesz.

Szerdán Szent Mária Magdolna, csütörtökön Svéd Szent Brigitta – Európa társvédőszentje, szombaton pedig Szent Jakab apostol liturgikus ünnepe lesz.

Jövő vasárnap, július 26-án, Szűz Mária szüleire, Szent Joakimra és Annára – az Úr Jézus nagyszüleire gondolva a szentmisében a nagyszülőkért is fogunk külön imádkozni.

Áldott vasárnapot és az Úr áldásával kísért hetet kívánok az egész közösségnek!

Hirdetések (2020.7.12.)

A héten a szokásos miserend lesz érvényben. Szeretettel hívjuk a kedves híveket a köznapi magyar misékre is: hétfőn és szombaton reggel nyolctól, szerdától péntekig esténként hattól.

Jövő szombaton, július 18-án délután négykor a Lux televízió ismét magyar szentmisét fog közvetíteni élő adásban.

Hálás köszönetemet fejezem ki a résztvevőknek a jól sikerül zarándoklaton, amit Mátraverebély-Szentkútra szervezett közösségünk.

A nyári gyerektáborra még lehet jelentkezni. Jelentkezési lap a Remény újságok mellől vihető.

Isten áldásával kísért pihentető nyári napokat kívánok minden családnak!

3. oldal / 35