Lektorok és zsoltárosok beosztása a ferences templomban / 2022 nyár

Lektorok és zsoltárosok beosztása a ferences templomban

 

Olvasmány

Zsoltár + alleluja

Szentlecke

Könyörgések

Június 19.

P. Zoltán

V. Anna

P. Margit

Sz. Ilona

Június 26.

P. András

P. Anna

L. Magdolna

B. Klára

Július 3.

Č. László

N. Ádám

Č. Erika

Č. Veronika

Július 10.

K. Szabolcs

S.K. Éva

V. Lívia

H. Christina

Július 17.

K. Iván

B. Lúcia

S. Ágnes

L. Magdolna

Július 24.

V. Tamás

P. Zoltán

F. Ágnes

B. László

Július 31.

N. Ádám

K. Szabolcs

Sz. Ilona

V. Anna

Augusztus 7.

Č. László

P. András

V. Lívia

Č. Tímea

Augusztus 14.

L. Zoltán

K. Bernadette

H. Katalin

F. Ágnes

Augusztus 21.

K. Iván

V. Anna

K. Erika

K. Áron

Augusztus 28.

P. Zoltán

B. Lúcia

P. Margit

H. Christina

A bejegyzésben található minimalizált személyi adatok kimondottan információs célt szolgálnak - a hatályos, 2018. május 25-től érvényes előírások (GDPR) értelmében -, hogy a beosztottak tudják, mikor teljesítenek lektori vagy zsoltáros szolgálatot templomunkban. 

Kedves Lektor! Kérjük az alábbi pontokat is figyelembe venni:

-        A szentmise kezdete előtt 15 perccel jöjjön be a sekrestyébe.

-        Olvassa el az aktuális olvasnivalót. A könyörgéseket olvasó személy megnézi a napi miseszándékot, amit az utolsó könyörgésbe aztán belefoglal.

-        A misében időben induljon el helyéről az ambóhoz: az olvasmányt olvasó személy a pap által mondott könyörgés záró részénél („A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által…”), a szentleckét olvasó akkor, amikor a válaszos zsoltárban utolsó alkalommal kezdődik a válasz ismétlése, a könyörgéseket olvasó személy pedig, amikor a miséző pap elkezdi olvasni a könyörgéseket bevezető részt!!!

-        Az oltár előtt meghajlással fejezze ki tiszteletét (az ambóhoz és a helyére menet alkalmával is), amennyiben útja elhalad az oltár előtt.

-        A felolvasás hangosan (a mikrofont a szájhoz igazítva), érthetően és szívből történjék, a szentírási részeknél tudatosítva, hogy a felolvasó Isten Igéjét hirdeti, a könyörgések esetében pedig az egész közösséget képviselve tárja az Úr elé a kéréseket.

-        Ha valamely kiírt ill. beiratkozott személy nem tud valamilyen oknál fogva az aznapi szentmisén részt venni, kérjük, időben szólítson meg valakit maga helyett a liturgikus szolgálatra.

Kedves Zsoltáros! Kérjük, a szentmise előtt 15 perccel egyeztessen az aznapi orgonistával. A kottákat S. Mária osztja szét.

Szolgáljon mindenki liturgikus szolgálata Isten dicsőségére, a közösség és saját lelke javára!

1. oldal / 19