Hirdetések (2020.3.8.)

A héten a szokásos időpontokban lesznek a magyar szentmisék.

Buzdítjuk a kedves híveket, hogy minél többen kapcsolódjanak be a nagyböjti jótékonysági közösségi ruhabörzébe. Ruhák a Közösségi Házban választhatók holnap, hétfőn délelőtt 9 és 11 között, valamint délután fél öt és fél hat között, továbbá a keddi napon délelőtt 9 és 10 óra között és szintén délután is, fél öt és fél hat között. Az összegyűlt adományok jótékonysági célra lesznek fordítva.

Pénteken fél hattól lesz a magyar nyelvű keresztút. Kérjük, minél többen kapcsolódjanak be a közös nagyböjti imába.

Vasárnap délután fél négykor lesz a március 15-i megemlékezés és koszorúzás a Medikus kertben, a Petőfi-szobornál. Előtte a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás szervezésében az 1848/49-es Pozsonyt felidéző sétára kerül sor Korpás Árpád vezetésével. A találkozási hely a Štúr-tér lesz, a Cafe Propeler előtt, mégpedig délután egykor.

Köszönök minden szolgálatot a közösségért, s kérem, hogy az egyes csoportok továbbra is segítsék munkájukkal és háttérimáikkal a közösség nagy családjának életét.

Ma kávézás lesz a refektóriumban.

Másfél hét már eltelt a nagyböjti időszakból, közeledünk húsvéthoz. Kívánom, hogy értékesen használjuk fel a nagyböjti időt, ne halogassunk odafigyelni és időt szánni a lelkünkre, a mindennapi lelki életre, csendes imákra, az Isten-kapcsolatunkra, a felebarát iránti szerető odafigyelésre és segítségnyújtásra. Ezek nélkül nem tudjuk igazi mélységében átélni majd húsvét örömünnepét sem. Kívánom, hogy egyikünk se fossza meg magát a felkínált lelki megújulásból és elmélyülésből fakadó tiszta boldogságtól!

Hirdetések (2020.3.1.)

Hétfőn reggel nyolckor lesz szentmise, buzdítom a nagyböjti időben a helyi magyar nyugdíjas testvéreket s mindazokat, akiknek reggel szabadjuk van, hogy éljenek a reggeli magyar mise lehetőségével. Szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól lesznek a köznapi magyar szentmisék. Szintén kérem, hogy aki csak teheti, iktasson be programjába főleg most a böjti időben néhány köznapi szentmisét is. Szerdán várjuk az egyetemistákat, a mise után találkozó is lesz a számukra. A csütörtöki mise végén szentségimádásra hívom a testvéreket, pénteken pedig a mise előtt fél órával a keresztutat fogjuk együtt imádkozni.

Szombaton kateketikai nap lesz, ezért nem itt, hanem a Miletič utcai szalézi templomban lesz aznap a magyar szentmise, mégpedig délelőtt 9 órai kezdettel. Oda várjuk a kedves híveket, ahol a mise után előadásokra kerül sor.

Az elsőpéntekes héten gyóntatás a szerdai és csütörtöki szentmisék előtt lesz.

Jövő vasárnap kérem, hogy minden leendő elsőáldozó a számukra elkészített padokon foglaljon helyet a templomban, s ne felejtsék el a kért feladatot elkészíteni.

Jövő vasárnap a mise után kávézásra is sor kerül majd.

Köszönet a részvételért az elmúlt napok programjain: a hamvazószerdai misén, a keresztúton és tanúságtevő imaesten, valamint akik bekapcsolódtak a Teréz anya nővérei számára szervezett jótékonysági gyűjtésbe! Köszönöm a MÉCS, az Édesanyák Imái és a Regina Pacis szolgálatát!

A héten kedden délután négytől, szerdán pedig délelőtt kilenctől az Édesanyák Imái csoportok hívják az érdeklődő édesanyákat imatalálkozóra a Ferienčík utcai Közösségi Házunkba.

A héten elindul a közösségi ruhabörze-kezdeményezés, a Remény újság mellől vihetnek tájékoztató szórólapot róla. Kérem, minél többen kapcsolódjanak majd be!

Akik szívesen vennének részt magyar nyelvű mentálhigiénés képzésen, a faliújságra kifüggesztett plakáton találnak információkat.

Az eucharisztikus kongresszusra készülve a szívesen rajtolók, óvodás korúaktól a középiskolásokig bekapcsolódhatnak egy rajzpályázatba. Részletek a faliújságon.

A héten közösségünk három újabb tagját kísérjük utolsó földi útjára. Imádkozzunk lelki üdvükért. Örülök annak, hogy mindhárman, s az utóbbi időben az elhunytak többsége a szentségekkel ellátva, felkészülten indulnak a nagy útra. Köszönet ezért a hozzátartozóknak is! Imádkozzunk továbbá közösségünk beteg és szenvedő tagjaiért is, böjtöt, szentségimádást, köznapi miselátogatást is rendszeresen felajánlva értük!

Idén is támogathatják adójuk 2%-nak felajánlásával a közösség anyagi kiadásait. Nyomtatványok Pálinkás Andrástól és Sima Kanyicska Évától kérhetők. Köszönjük!

Áldott nagyböjti készülődést kívánok!

Hirdetések (2020.2.23.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék. Hétfőn és szombaton reggel nyolcra várjuk a kedves híveket, szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól lesznek a magyar misék, vasárnap pedig délelőtt kilenckor.

Szerdán hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Farsang befejeztével illő tartózkodni a zenés mulatástól, a báloktól egészen húsvétig. Hamvazószerdára egésznapos hústilalmat és szigorú böjtöt ír elő Egyházunk. Kérem, hogy erre figyeljünk, s aki csak teheti, vegyen részt az esti hatos szentmisén a ferences templomban. Buzdítom az ifjúságot is, valamint kérem, hogy a szülők gyermekeikkel együtt jöjjenek és részesüljenek az ilyenkor szokásos szentelményben.

A misék előtt csendes személyes imára hívom a kedves híveket. Tartsuk fontosnak csendben időzni az Úr előtt, Belőle töltekezni ilyen módon is!

Nagyböjt péntekjein este fél hattól kerül majd sor a keresztúti ájtatosság imádkozására a ferences templomban. Ezen a héten azonban, mivel pénteken a mise előtt még egy általunk nem módosítható program lesz itt a templomban, kivételesen nem pénteken, hanem csütörtök fogjuk a keresztutat imádkozni. Tehát most csütörtökön a mise előtt, fél hatra hívunk szeretettel mindenkit a közös elmélkedésre, imára!

Legkésőbb e héten adhatják le a kitöltött jelentkezési lapot a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra azok, akik a pozsonyi közösséggel szeretnének azon jelen lenni. Buzdítom az ifjúság jelentkezését is, főleg az utolsó három nap programjára (tehát péntek-szombat-vasárnapra), amelynek része lesz a Forráspont elnevezésű ifjúsági találkozó is.

Kérem, tekintsék át a nagyböjti programokat, kapcsolódjanak be a Szentírásolvasásba és egyéb kezdeményezéseinkbe! Használjuk ki a kegyelmi időt elejétől fogva, a mi lelkünk javát kívánja szolgálni!

Hirdetések (2020.2.16.)

Ma indulunk az idei közösségi sítúrára. Ezért a héten itt, a ferences templomban nem lesznek magyar nyelvű köznapi szentmisék. Vasárnap már természetesen a szokásos miserend lesz érvényben: tehát a ferences templomban délelőtt 9-kor, a Blumentálban este 18-kor lesz magyar nyelvű vasárnapi szentmise.

A jövő vasárnapi mise után kávézás is lesz a refektóriumban.

Szombaton, azaz február 22-én folytatódik a magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem. Délelőtt fél kilenckor a jezsuita templomban lesz magyar nyelvű szentmise, utána pedig az előadásokra kerül sor. Az egyik előadó Dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, erkölcsteológus lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Figyelmükbe ajánlom a Remény hetilapot, annak rendszeres megvásárlását. Az aktuális szám 9. oldalán értékes cikket olvashatnak a szentségimádásról. Buzdítom a kedves híveket, hogy rendszeresen találjanak időt a csendes szentségimádásra, napközben vagy épp a szentmisék előtt. Fontos időt kell jelentenie mindennapjainkban az Úr előtt időzni.

Február végéig szükséges leadni a kitöltött jelentkezési lapot azoknak, akik közösségünk szervezésében szeretnének részt venni a szeptemberi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.

A faliújságon találják a közelgő nagyböjti időszak lelki programjait, valamint a közösségen belül működő kisebb csoportok aktív bekapcsolódásának lehetőségeit. Kérem, olvassák végig figyelmesen.

Idén is hozzájárulhatnak közösségünk kiadásainak fedezéséhez adójuk 2%-nak felajánlásával a Szent Kinga Egyesület javára. Köszönjük!

Kellemes tavaszi szünetet, áldásos, szép napokat mindenkinek!

Hirdetések (2020.2.9.)

A héten szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól, majd pedig szombaton reggel nyolctól lesznek magyar nyelvű köznapi szentmisék. Vasárnap a szokásos miserend lesz érvényben.

A csütörtöki mise előtt negyed hattól csendes szentségimádásra hívom a kedves híveket a ferences templomba.

Kedden, február 11-én a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepén, ami egyben a Betegek Világnapja is, este fél héttől az irgalmasrendiek templomában egyházmegyénk főpásztora, Stanislav Zvolenský érsek atya mutat be szentmisét szlovák nyelven a betegekért és az egészségügyi dolgozókért. Szeretettel várnak mindenkit a közös imára! Szívből köszönöm mindazok áldozatát, akik bekapcsolódtak a betegekért végzett kilencedbe és betegeket látogatnak e napokban is!

A közösségi sítúrára jövő vasárnap indulunk. A sítúrán majd hétfőtől kezdődően lesznek naponta szentmisék, ezért kérem, hogy a résztvevők a vasárnapi szentmisén még itthon vegyenek részt.

A Remény újságok mellől jelentkezési lap vihető a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Kérjük, aki teheti, adója két százalékának felajánlásával támogassa közösségünk kiadásait. A közeljövőben a Szent Kinga Egyesület tagjai nyomtatványokat is biztosítanak hozzá.

Ma a mise után kávézás lesz a refektóriumban.

Isten áldása kísérje közösségünk mindennapjait!

Hirdetések (2020.2.2.)

Holnap, Szent Balázs püspök ünnepén a reggel 8 órai magyar misében kerül sor az ilyenkor szokásos Balázs-áldásra. Szeretettel várom mindazokat, akik meg tudják oldani, hogy a magyar misére jöjjenek, köztük az iskolásokat is, hiszen holnap tanítási szünet lesz az iskolákban.

Ugyancsak holnaptól kezdődik a kilenced betegeinkért. Kérem, minél többen kapcsolódjanak be. Részletek a faliújságon, illetve a Remény újságok mellől vihető szórólapokon.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól lesznek a magyar misék. Buzdítom a kedves híveket, olykor köznap is időt találni a misén való részvételre, a lelki töltekezésre.

Gyóntatás a köznapi misék előtt lesz, elsőpénteken már negyed hattól.

Szombaton kerül sor a betegek kenetének kiszolgáltatására templomunkban. Kérem, hogy olvassák el a faliújságon, kik részesülhetnek érvényesen ebben a szentségben, kiket buzdíthatnak környezetükben a szentség felvételére, esetleg segíthetnek nekik a szombati eljutásban is ide a templomba. Kérem továbbá, hogy minél többen imádkozzunk majd a betegekkel és a betegekért a szombat reggeli misében. Vállaljunk értük áldozatot!

Jövő vasárnap kávézás is lesz majd a refektóriumban, kérjük a segítséget az asztalok és székek elrakásánál mind a mise előtt, mind az összejövetel végén.

Igyekezzünk február hónapban tudatosan odafigyelni egymásra, a közösségre: próbáljuk ezt a hónapot a családban, templomban, kisközösségben, sítúrán annak a jelszónak szellemében élni, hogy legyen bennem egy kicsivel több segítőkészség, mint elvárás, legalább egy kicsivel többet adjak hozzá a közöshöz, mint amennyit kapni szeretnék…

Áldott vasárnapot és hetet kívánok!

5. oldal / 35