Hirdetések (2020.1.26.)

Az egész hét folyamán a szokásos időpontokban lesznek a szentmisék. Szeretettel várjuk a kedves híveket!

Szombaton, a hónap elsőszombatján új papi hivatásokért szeretnénk imádkozni a reggel fél nyolckor kezdődő rózsafüzérrel is, amit immár hagyományosan, a kihelyezett Oltáriszentség előtt fogunk mondani. A főegyházmegyénkben február 14-ig tartó imaév keretén belül a papi hivatásokért, használjuk ki ezt az alkalmat is annak kifejezésére, hogy szívügyünknek tarjuk kérni az Úrtól, hogy a jövőben is legyenek, akik anyanyelvünkön szolgáltatják ki nekünk a szentségeket és hirdetik Isten Igéjét!

Jövő vasárnapra esik Urunk bemutatásának ünnepe – Gyertyaszentelő Boldogasszony. Kérem, hogy a vasárnapi misére hozzanak magukkal gyertyát, s hozzá alátétet, hogy templomunk tisztaságát megőrizzük. Ugyancsak hozhatnak magukkal a gyertyaszentelésre több gyertyát is, amit otthon imádság, Szentírás-olvasás közben, esetleg az év folyamán valamilyen veszélyes helyzetben, nagy nehézségek közepette, beteg vagy haldokló személy ágya mellett meggyújthatnak.

A jövő vasárnapi délelőtti misére szeretettel hívom a leendő elsőáldozókat is a ferences templomba!

Egy hét múlva kezdődik az ima-kilenced betegeinkért. Buzdítom a kedves híveket és családokat, hogy minél többen kapcsolódjanak be a kilenc napi imába és a beteglátogatásokba. Részletek a faliújságon olvashatók, szórólapok a Remény újságok mellől vihetők. Vihetnek belőle ismerőseiknek is. A kilenced ideje alatt kerül majd sor a betegek kenetének kiszolgáltatására is templomunkban.

A mai mise után találkozó lesz a refektóriumban.

Isten áldásával kísért szép napokat kívánok!

Hirdetések (2020.1.19.)

A héten a szokásos időpontokban lesznek a szentmisék: hétfőn és szombaton reggel nyolckor, szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól. Vasárnap a szokott időben, délelőtt kilenc órai kezdettel. Szentgyónási lehetőség a köznapi misék előtt lesz.

A mai és a jövő vasárnapi misék után is lesz kávézási lehetőség a refektóriumban. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!

A héten a misékben a keresztények egységéért fogunk imádkozni.

Szombaton kerül sor a karácsony utáni takarításra itt, a ferences templomban. Kérjük, aki teheti, kapcsolódjon majd be!

Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja lesz.

Idén február elején is szeretnénk imakilencedet végezni a betegekért a Betegek Világnapja előtt. A kilenced idején kerül majd sor a betegek kenetének kiszolgáltatására is templomunkban. Részletek a faliújságon olvashatók, információs lapok a Remény újságok mellől vihetők.

Szintén előzetesen szeretnénk már kérni, hogy aki teheti, személyi jövedelemadójának 2%-val támogassa majd a Szent Kinga Egyesületet, mely közösségünk anyagi kiadásait igyekszik fedezni.

Áldott vasárnapot és hetet mindenkinek!

Hirdetések (2020.1.12.)

A héten szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól, szombaton pedig reggel nyolctól lesznek köznapi magyar szentmisék a ferences templomban. Kérem szépen a kedves hívek részvételét, amikor csak tehetik.

Jövő vasárnap a délelőtti mise után kávézás is lesz majd.

A következő napokban már lehet miséket íratni az egész első félévre. Kérem, hogy mélyítsük el magunkban az egyes szentmisék hatalmas értékét. Minden misét felajánlhatunk saját magunkban élőkért és holtakért, hálából és konkrét szándékainkért. Akik pedig misét íratnak, vagyis kérik, hogy az egész közösség velük együtt imádkozzon az általuk meghatározott személyért vagy szándékra, kérem, hogy ha csak tehetik, minél több családtagjukkal együtt vegyenek részt a misén, ha lehet, mindannyian szentáldozáshoz is járulva. Az imacsoportok által saját magukért kért rendszeres miséken is kérném szépen a csoporttagok nagyobb számú részvételét, valamint az imacsoportok aktívabb bekapcsolódását is a közösség mindennapjaiba. Falunkban és sok más helyen is, amikről tudok, vagy ahol eddig szolgáltam, például mindig a rózsafüzér-társulatok tagjai járnak szombatonként a templomot takarítani és díszíteni, rendszeresen támogatják a templomot például a gyertyákkal, ők vásárolják időnként a szükséges liturgikus kellékeket, és további szolgálatokat vállalnak, ha valamit szervezni kell. Szeretném a helyi csoportokat is buzdítani az aktív szolgálatra és nem utolsó sorban az olykor szükséges anyagi támogatásokra is, elmélyítve még jobban a felelősségtudatot a saját közösségért és templomért. Előre is köszönöm!

Figyelmükbe szeretném ajánlani a Remény hetilapot. Az idei első számban olvashatnak a Missziós Kereszt pozsonyi ittlétéről és a hozzánk érkező Betlehemi Békeláng fogadásáról is. Vegyenek belőle a templomba eljutni nemtudó ismerőseiknek is, hogy ők is olvashassanak többek közt közösségünk életéről.

A faliújságon találják a lektorok és zsoltárosok újabb beosztását.

Január 18-25. között lesz idén is az imahét a keresztények egységéért.

Szeretnék egy önkéntes csoportot kérni, lehet az imacsoport, ifjúsági csoport vagy családok, akik szívesen vállalnák a Közösségi Ház januári takarítását és a dolgok elrakását. Az időpont megegyezés szerint lenne.

Buzdítom a családokat, akik kézhez kapták az Újraépítve c. könyvet, annak olvasására, s mindenkit meghívok a közösségért, a családokért, betegeinkért, új hivatásokért végzett napi áldozatokra és imákra!

Hirdetések (2020.1.5.)

Holnap, hétfőn, Vízkereszt ünnepén a vasárnapi miserend lesz érvényben. A ferences templomban délelőtt kilenckor, a Virágvölgyi templomban este hatkor lesznek magyar misék és a misék keretében vízszentelés. Kérem, hozzanak magukkal palackot, hogy vihessenek majd haza az új szenteltvízből otthonaik, munkahelyeik meghintésére is. Kérem, hogy idén ezekben a napokban azok igényeljenek házszentelést, akiknek még nem volt a házuk, lakásuk pap által megszentelve.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hatkor lesznek a köznapi magyar misék. Szombaton reggel nyolckor. Használjuk ki a karácsonyi időben is ezeket a lehetőségéket.

Csütörtökön este negyed hattól a hatos mise kezdetéig csendes szentségimádásra hívom a kedves híveket.

Jövő vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, a karácsonyi ünnepkör zárónapján a délelőtti misében a gyermekes családok tanúságtételeit hallgathatjuk majd meg, kik hogyan élték át családegyházukban az adventi és karácsonyi heteket Jézus mélyebb megismerését illetően. Tehát röviden el lehet majd mondani, hogyan valósították meg az adventi gyertyagyújtásokat, vagy hogyan magyarázták el az evangéliumokat, vagy hogy hogyan hívták fel karácsonykor a figyelmet Jézus Krisztusra. Buzdítom a családokat, hogy bátran számoljanak majd be, másokat is segítve az ötletekkel.

Januárban a kávézások 19-én és 26-án lesznek, kivételesen a hónap harmadik és negyedik vasárnapján. Köszönjük a megértést!

Kísérje Isten bőséges áldása a 2020-as új esztendőt!

Hirdetések (2019.12.29.)

Misék a héten:

Kedden évvégi hálaadás 17-kor, utána koccintás a refektóriumban.

Szerdán, január 1-én, Szűz Mária Isten Anyja ünnepén (parancsolt ünnep) vasárnapi miserend (ferences templom 9 óra // Blumentál 18 óra).

Csütörtök és péntek 18 órakor a ferences templomban.

Szombaton 7:30-kor rózsafüzér, 8-kor mise.

Vasárnap a szokásos ünnepi miserend (ferences templom 9 óra // Blumentál 18 óra).

Hirdetések (2019.12.22.)

Advent végéhez közeledve köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik az elmúlt hetek lelki előkészületeibe és a programokba bekapcsolódtak, részt vettek a roráté miséken, bekapcsolódtak a Szállást kereső Szent Család-kilencedbe, imádkoztak a Missziós Kereszt jelenlétében, elhívtak sok beteghez a szentségekkel, szép számban elvégezték karácsony előtti szentgyónásukat az erre kijelölt napokon. Itt, a ferences templomban már csak az ünnepek utáni köznapokon fogok gyóntatni, kivételt az esetleges haldoklók jelenthetnek. Kérem ennek respektálását. Aki valami oknál fogva nem tudta elvégezni karácsony előtti szentgyónását, ma délután három és hat óra között még Somorján megteheti azt.

Az előttünk álló hét miserendje és programtervezete a következő: Holnap, hétfőn, reggel hatkor az idei év utolsó hajnali miséjére kerül sor. Jó alkalom még advent utolsó óráinak megszenteléséhez erőt meríteni, s az áldozatvállalást is felajánlva örömmel várni Karácsony ünnepét. A mise után az ifjúság számára reggelit biztosítunk a Közösségi Házban.

Ugyancsak holnap, azaz hétfőn délelőtt 10-kor lesz a ferences templom takarítása és a karácsonyfák díszítése. Szeretném megkérni a magyar közösség tagjait, a felnőtteket és fiatalokat egyaránt az aktív bekapcsolódásba. Kérem, hogy minél többen jöjjenek és vegyenek részt a közös szolgálatban.

Kedden, Szenteste este tízkor kezdődik az éjjeli mise. Előtte, este fél tíztől a helyi énekkar énekei által lehet templomunkban az ünnepi misére hangolódni.

Szerdán és csütörtökön, Nagykarácsony és Kiskarácsony ünnepén délelőtt kilenckor lesznek magyar misék. Azután pedig vasárnap, a Szent Család vasárnapján lesz legközelebb magyar mise, szintén kilenckor.

A Virágvölgyi templomban a vasárnapokon kívül még december 25-én este hatkor lesz magyar mise.

Kérem, hogy az ünnepek alatt a sekrestyében csak a ministránsok és felolvasók tartózkodjanak. A misék előtt szeretnénk lélekben is előkészülni, tehát nem szeretnék egyéb ügyeket akkor intézni. Kérem a szolgálattevők időben érkezését, s ugyanúgy a kedves híveket is buzdítom, hogy legalább öt perccel a mise kezdete előtt már foglalják el helyeiket a templomban, ugyanis a késéssel másokat is zavarnak. Kérem, hogy a misék végén, csak a befejező ének végeztével kezdjék meg a kivonulást a templomból, s hogy az éneklésbe és a misében a liturgikus válaszokba aktívan szíveskedjenek bekapcsolódni. A misék után pedig figyeljünk arra, hogy ne közvetlenül a bejárati ajtó előtt álljunk le beszélgetni, hogy ne zavarjuk a templomban imádkozókat. Köszönöm a szíves együttműködést és gondos egymásrafigyelést e téren is.

Figyelmükbe ajánlom a Reményt, a duplaszám 1,40 €. Vásároljanak a kitett lapokból idős ismerőseknek is ajándékba olvasnivalóként az ünnepek idejére.

Ma mise után kávézás lesz a refektóriumban, naptárak lesznek kaphatók, miséket is ott fogok a naptárba beírni az új év első három hónapjára.

Áldott adventi órákat még, s aztán pedig áldott Karácsonyt kívánok!

Hirdetések (2019.12.15.)

Holnap, hétfőn reggel hatkor adventi roráté mise lesz a ferences templomban, az ifjúság számára a mise után reggeli a Közösségi Házban.

A további napokon a szokásos miserend lesz érvényben.

Szerdán, csütörtökön és pénteken délután négytől az esti hatos misékig lesz gyónási lehetőség karácsonyra készülve.

Aki nem jutna el e három napon, még szombaton délelőtt 9 és 12 óra között lesz lehetősége szentgyónáshoz járulni magyar nyelven a pozsonypüspöki plébániatemplomban.

A jövő vasárnap délelőtti kilences misében fogjuk a jubilánsokat és jubiláló házaspárokat köszönteni. Ma van az utolsó nap a bejelentésükre.

Hálás köszönet azoknak, akik a Missziós Kereszt ittléte alatt a hét folyamán bekapcsolódtak a lelki programokba a Szent László-templomban, valamint részt vettek a tegnapi magyar Szabadegyetem előadásain. Továbbá köszönet a cserkészeknek a Betlehemi Láng elhozatáért, illetve annak a négy kilences csoportnak, akik a mai naptól bekapcsolódnak a Szállást keres a Szent Család-kilencedbe, közösségünk családjaiért és annak nagy családjáért is imádkozva az ünnepekre készülve.

További áldásos adventi napokat kívánok, találkozzunk a héten a köznapi miséken is, megállva, töltekezve, közösen imádkozva, szentségekhez járulva, a családtagokkal közösen is felajánlva egy-egy köznapi szentmisét, s otthon is együtt, személyesen is imádkozva, csendes időszakokat is teremtve, hogy az ünnepkör lényegére összpontosíthassunk. A gyermekes családokat is kérem a közös bibliai témájú imákra, beszélgetésekre, amiről majd tanúságtevő beszámolót is tarthatnak a január 12-i családmise keretén belül.

Kísérje az Úr áldása adventi utunkat!

6. oldal / 35