Hirdetések (2019.6.9.)

A mai nappal ér véget a húsvéti időszak.

A héten holnap, pünkösdhétfőn reggel 8-kor, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este hatkor lesznek köznapi magyar szentmisék. Kérem, hogy aki csak teheti, igyekezzen hétköznaponként is élni a magyar misék lehetőségével, közösen imádkozva, a szentmise kegyelmeiből merítve a mindennapi teendőkhöz, kötelességekhez.

Holnap délután fél négykor indul majd az autóbusz az Istropolistól a dunaszerdahelyi szentmisére, ahol a Missziós Kereszt jelenlétében is készülhetünk az Eucharisztikus Kongresszusra. Kérem, aki teheti, csatlakozzon!

Mivel szombaton többen a Nyitra-környéki kiránduláson vagy a győri papszentelésen vesznek részt, valamint ugyancsak szombaton lesz a budapesti eucharisztikus lelkinap is az Örökimádás-templomban, ahogy a faliújságon is olvasható, itt, a ferences templomban szombaton reggel nem lesz magyar mise.

Jövő vasárnap a Szentháromság vasárnapja lesz.

A június 22-i világméretű szentségimádáshoz mi is csatlakozunk, a faliújságnál is fel lehet iratkozni. Kérem, igyekezzünk megtölteni a templomot, örülnék, ha az idei elsőáldozók és bérmálkozók is jelen lennének családtagjaikkal együtt.

Szeretettel várjuk az általános iskolások jelentkezését a nyári hittanos táborra. Jelentkezési lap a Remény újságok mellől vihető, amit kérünk, minél hamarabb kitöltve leadni.

A következő évi elsőáldozásra jövő vasárnaptól fogom a jelentkezési lapokat osztani.

Miséket a második félévre június 17-től lehet majd íratni.

Köszönöm azok imáját, akik a Pünkösd előtti kilencedbe aktívan bekapcsolódtak, a Jóisten jutalmazza mindnyájukat gazdagon!

Hirdetések (2019.6.2.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a magyar szentmisék. Csütörtökön és elsőpénteken lesz a misék előtt gyónási lehetőség.

Az elsőáldozás menetének elpróbálása itt a templomban szerdán a mise előtt, öt órakor lesz. Az elsőáldozók gyóntatására pedig a szombat reggel nyolc órai mise után kerül sor.

Pünkösdvasárnap, június 9-én lesz az idei magyar elsőáldozás itt, a ferences templomban. Kérjük, hogy minél többen imádkozzanak együtt a tizenegy harmadikos gyermekkel és családjaikkal. Az első padsorok a szülőknek lesznek lefoglalva.

Horváth Ilonánál lehet jelentkezni a pünkösdhétfői útra. Június 10-én délután fél négykor az Istropolistól autóbusz indul Dunaszerdahelyre, ahol a Missziós Kereszt jelenlétében lesz ünnepi szentmise este hatkor, majd pedig az autóbusz visszahozza a kedves híveket Pozsonyba. Az útiköltség hét euró lesz. Kérjük, hogy minél többen kapcsolódjanak be aktívan, így is készülve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

A faliújságon fel lehet iratkozni a június 22-i szentségimádásra.

Figyelmükbe ajánljuk e héten is a Remény újságot.

Kérjük, imádkozzanak a helyi közösségért, Pünkösdre készülve, imalapok a Remény újságok mellől vihetők.

Hirdetések (2019.5.26.)

Holnap, hétfőn a reggel 8 órai magyar mise a szomszédos orsolyita-templomban lesz megtartva. A májusi Mária-hónap végéhez közeledve tehát holnap a Lorettó-i Szűz Mária templomban, ahol Szent II. János Pál pápa is imádkozott pozsonyi látogatása alkalmával, fogjuk a Lorettó-i litániát imádkozni. Szeretnénk Máriának segítséget mondani az érettségizők és vizsgázók sikereiért, további kegyelmeket kérni azok számára, akiknek még tart a vizsgaidőszak. Kérem, aki teheti, fiatal és idős egyaránt csatlakozzon a holnap reggeli közös ima-alkalomhoz. Fontos kérni, de nem szabad elfeledkezni a hálaadásról sem.

Itt, a ferences templomban szerdán, csütörtökön és pénteken a szokott időben, este hatkor lesznek magyar misék, utána pedig majd csak vasárnap, szintén a szokott időben, délelőtt kilenckor.

Csütörtökön Urunk mennybemenetelének főünnepe lesz. Az Áldozócsütörtöknek is nevezett húsvét utáni negyvenedik nap parancsolt ünnep, tehát a szentmisén való részvétel lelkiismeretben kötelez, úgy, mint vasárnap. Már a szerda esti vigília-mise is érvényes a csütörtöki ünnepre.

Lassan belépünk a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust megelőző előkészület harmadik évébe. Ahogy a készület első napjától kezdve közösségünk aktívan bekapcsolódik a felkészülésbe, szeretnénk lelkesen folytatni is a készülődést, ezért két értékes programra hívom meg a kedves híveket: egy félnapos zarándoklatra és szentmisére a Missziós vándorkereszt közelében Dunaszerdahelyre, Horváth Ilonánál iratkozhatnak fel az induló autóbuszra, illetve a világméretű szentségimádáshoz való csatlakozásukra, amire a hátsó faliújságnál beiratkozva is regisztrálhatnak. A kijáratnál osztott és a Remény újságok mellől vihető szórólapon találják a további információkat. Kérem, vigyenek a szórólapból magyar ismerőseiknek is, családtagoknak, munkatársaknak, kérem, segítsenek ilyen módon is az apostolkodásban. A szórólapon meghívás olvasható a közösségünkért szervezett Pünkösd előtti imakilencedre is.

Szeretettel hívjuk az általános iskolás gyerekeket az idei nyári hittanos táborra, amelyre július 29. és augusztus 2. között kerül sor. Jelentkezési lap kérhető a refektóriumban a mai kávézás alkalmával a mise után, illetve szintén vihető a Remény újságok mellől, aminek az új és régebbi számait is a figyelmükbe ajánlom.

Imádkozzunk azokért, akik részt vesznek a Szentatya csíksomlyói látogatásán, hogy szerencsésen jussanak el és majd lelkiekben gazdagodva térjenek vissza a zarándoklatról.

Szívből gratulálok azoknak, akik közösségünket méltón képviselték a Pécsi Egyházmegye színvonalas, igényes, egész iskolaévben tartó hittanversenyén, akik úgy hiszem, nagyon sok dolgot tudnak már az eucharisztikus kongresszusról és további ismeretekben is gazdagodtak.

Áldott vasárnapot, tartalmas hetet kívánok!

 

Hirdetések (2019.5.19.)

Az egész héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék.

Szerdán Szent Rita, csütörtökön Boldog Apor Vilmos emléknapja lesz, pénteken Szűz Máriára, mint a Keresztények Segítségére emlékezik az Egyház.

A köznapi szentmisék elején a lorettói litánia közös imádkozásába lehet bekapcsolódni egész májusban.

Pénteken az esti mise után a Közösségi Házban filmvetítésre kerül sor, nemcsak a Lourdes-ba készülő zarándokokat várják.

Köszönet a tegnapi Nagymarosi Ifjúsági Találkozón való részvételért, valamint a budafoki William Byrd Énekegyüttes mai szolgálatáért itt, a ferences templomban!

Hirdetések (2019.5.12.)

Hálás köszönet a szerdai Közösségi Házban tartott májusi délutánon való részvételért, a közös imáért, az agapéért! Ugyanúgy a tegnap megtartott idei utolsó Szabadegyetemen való részvételükért is! Szolgáljanak ezek az alkalmak is minden érdeklődő és jószándékú ember lelki-szellemi gazdagodására!

Holnap, a Fatimai Szűzanya emléknapján reggel nyolckor, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este hattól lesznek köznapi magyar misék a ferences templomban.

Szombaton reggel nem lesz szentmise, reggel hatkor ugyanis az Istropolistól indulunk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. Az ingyenes autóbusz már megtelt. Kérem a bejelentkezettek pontos megjelenését a felszállási helyen, hogy időben tudjunk indulni. Hozzanak magukkal élelmet és innivalót az egész napra, párnát a fűben ülésre, fejfedőt napos idő esetére, személyazonossági igazolványukat vagy útlevelüket, valamint az egészségügyi kártyájukat. Biztosításról mindenki egyénileg gondoskodhat. A hazaérkezés az esti órákban várható.

Vasárnap, május 19-én reggel fél kilencre hívjuk a kedves híveket a ferences templomba. A magyar mise előtt egy magyarországi vendégénekkar hangversenyével lehet hangolódni a szintén az énekkar által kísért szentmisére, amelyet Haľko püspök atya celebrál majd.

Ma a mise után kávézás lesz a refektóriumban, nyitott nap van a helyi szemináriumban – át lehet sétálni a Káptalan utcára, délután pedig a Komáromi Imanapra kerül sor.

Kérem, hogy az elsőáldozásra készülő gyerekek, ahogy azt előzetesen kértem, a Rozália-kápolnában szíveskedjenek leadni a misenaplóikat. Kérem a kedves híveket, hogy kísérjék imáikkal a június 9-én templomunkban első alaklommal szentáldozáshoz járuló tizenegy gyermeket és családjaikat, s majd a pünkösdvasárnapi magyar misén is velük együtt örüljenek.

Előzetesen jelentem, hogy május 24-én, Szűz Mária, Keresztények Segítsége ünnepén a Közösségi Házban az esti mise után filmvetítéssel is fogunk készülni a Lourdes-i zarándoklatra, amire persze nem csak a nyári zarándoklatra bejelentkezett személyeket hívom, hanem minden jószándékú érdeklődőt.

További szép májusi Mária-hónapot kívánok minden családnak, imádkozzák rendszeresen a májusi litániát, legyen idejük kisétálni a Mély-úti barlanghoz, vagy elmenni Máriavölgybe, megállni egy-egy Mária-szobornál a városban is egy fohász erejéig… Népünk Mária-tiszteletét vigyük tovább!

Hirdetések (2019.5.5.)

Ma Anyák-napja van. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

A köznapi miséket a májusi litániával fogjuk kezdeni.

Szerdán, május 8-án a Közösségi Házban a rózsafüzér-társulatok, további imacsoportok tagjai és minden jószándékú hívő számára közösségi összejövetelt, majálist szervezünk. Délután háromtól kezdődően kötetlen beszélgetés lesz és agapé – amit kérem, hogy közösen készítsenek elő, utána pedig négytől Szent Mihály-szobrának megáldására kerül sor, az éppen hét hónappal ezelőtt megnyitott Közöségi Házban. A szoborszentelés után a májusi litánia és a rózsafüzér kerül elimádkozásra – jó idő esetén a Közösségi Ház udvarán, kint a Mária-barlangnál. Ezt követően lehet majd átsétálni az esti hatos magyar misére a ferences templomba. Kérem a kedves hívek aktív részvételét, azokét is, akik esetleg még eddig nem jártak a Ferienčík utca 7-es szám alatti Közösségi Házban.

Szombaton a magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem negyedik évfolyamának utolsó tanulmányi napjára kerül sor. A program fél kilenckor misével kezdődik a jezsuita templomban, ezért a ferences templomban reggel nem lesz mise. Kérem, minél többen vegyenek részt az előadásokon.

Ugyancsak szombaton lesz az elsőáldozásra készülők felkészítője a Közösségi Házban délelőtt kilenc órától.

Jövő vasárnap Jó Pásztor vasárnapja lesz, különösképpen is imádkozunk majd újabb papi és szerzetesi hivatásokért. A helyi papi szemináriumban nyitott napra várnak minden érdeklődőt, akik május 12-én szívesen bepillantanának a szeminaristák életébe. Ugyancsak jövő vasárnap kerül megrendezésre a XXX. Komáromi Imanap is.

A mai mise után a folyosón Baradlay úrnál Mária imákat tartalmazó imakönyvet és Szent Rita-imakönyvet lehet vásárolni.

Még lehet jelentkezni a május 18-án Nagymarosra indított ingyenes autóbuszra. Gyerekek és szüleik, fiatalok, egyetemisták jelentkezését várjuk. A mai mise után a templom előtt lehet majd nálam feliratkozni.

Az első félévre a miseszándékok naptára már teljesen betelt. A következő időszakra csak júniusban kezdek majd miseszándékokat beírni.

Hirdetések (2019.4.28.)

Hálásan köszönöm a részvételt a Húsvét nyolcadában tartott szentmiséken, a csütörtöki értékes hangversenyen itt, a ferences templomban, valamint azoknak, akik a mai Isteni Irgalmasság rózsafüzér közös imádkozásába bekapcsolódtak!

A héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék.

Szerdán, május 1-én kezdetét veszi a Mária-hónap. A köznapi misék elején a litániát fogjuk imádkozni. Most szerdán ünnepélyesen fogjuk a litániát végezni az esti hatos szentmise kezdetén, s mivel munkaszüneti nap lesz, szeretettel hívom a családokat, gyerekeket, fiatalokat is az esti szentmisére.

Pénteken a hónap elsőpéntekje lesz, a köznapi misék előtt fogok gyóntatni.

Szombaton ismét fatimai szombatot tartunk. Erre a májusi szép Máriás-szombatra szintén szeretettel meghívom a kedves híveket, időseket és fiatalokat egyaránt, külön kérem a rózsafüzér-társulatok és további imacsoportok tagjainak aktív részvételét, egy kis áldozatot is vállalva kérem, kapcsolódjanak be a 7:30-kor kezdődő rózsafüzérbe az Oltáriszentség előtt újabb papi hivatásokért, amit a 8 órai mise követ majd.

Vasárnap Anyák-napja lesz. A délelőtt 9 órai magyar mise végén fogjuk köszönteni az édesanyákat. Kérem a gyerekek és fiatalok részvételét, s majd segítségüket is a virágok kiosztásában!

Javaslom a Mária-hónap első kilenc napján újra elvégezni a Lourdes-i kilencedet. Nemcsak azok, akik a júliusi zarándoklatra jelentkeztek, de minden jószándékú ember bekapcsolódhat a személyes imába. Ez alkalommal ajánljuk fel ezt a kilencedet az édesanyákért, valamint azokért, akik nyáron Lourdes-ba készülnek.

A mai mise után a refektóriumban a kávézás alkalmával lehet nálam jelentkezni a május 18-i nagymarosi napra indított autóbuszra. Az óvodás korúaktól az egyetemista korúakig terjedő korosztály és a gyerekeket kísérő szülők jelentkezését várjuk. Külön szeretném kérni a leendő elsőáldozók és bérmálkozók jelentkezését. Egy elnyert támogatásnak köszönhetően az út díjmentes lesz. További részletek, csakúgy, mint az egész májusi programunk a templomi faliújságon olvasható.

11. oldal / 35