Hirdetések (2019.9.15.)

Köszönet a tegnapi biciklitúrán való részvételért!

A héten a szokásos miserend lesz érvényben.

Szerdán már szeretettel hívjuk az egyetemistákat a misére és az azt követő szemeszternyitó beszélgetésre a Közösségi Házba.

Csütörtökön este negyed hattól csendes szentségimádásra lesz lehetőség a mise kezdetéig.

Pénteken az esti mise keretében szeretnénk tovább gondolni a missziós feladat szerepét.

Ugyancsak pénteken, az esti mise után a szeptemberi pasztorális összejövetelre kerül sor a Közösségi Házban. Fél nyolctól kezdenénk a megbeszélést, a következő hetek programjairól, feladatairól, szervezési dolgairól. A svédasztalhoz tetszés szerint hozzá lehet valamivel járulni, sós- vagy édes süteménnyel, gyümölccsel vagy üdítővel. Minden jószándékú, segítőkész testvért szeretettel hívok, s kérném, hogy az egyes csoportok, akik a közösségen belül működnek, felnőttek és fiatalok egyaránt képviseljék majd magukat. Bízom benne, hogy sikerül lépésről lépésre egy valóban otthonos közösséget kialakítanunk, s a Szentlélek vezetésével jó irányba haladnunk. Ehhez azonban összefogásra, lelkesedésre és többek segítő szolgálatára van szükségünk. Ha ezt minél többen szívügyünknek tartjuk, és a csiszolnivalók szóvátételéhez, az ötletekhez, a megjegyzésekhez a jobbá-tétel konkrét cselekedetei is társulni fognak, biztosan érezhető lesz a Lélek működése. Fontos az imaháttér is ehhez, ez is legyen naponta eszünkben: imádkozni a közösségért.

Szombaton a Forráspont elnevezésű budapesti ifjúsági találkozóra jelentkezett fiatalokat kérem, hogy délelőtt negyed tízre jöjjenek az Istropolis-hoz.

Egy hét múlva a vasárnapi mise után kávéház lesz a refektóriumban, a segítség az előkészületnél és elrakodásnál ez alkalommal is aktuális, előre is köszönjük!

Jövő vasárnap délután lesz itt Pozsonyban a „Menet az életért”. Kérem, vigyenek minél többet szétosztásra is az ingyenes szórólapokból, hogy mind szélesebb körben tudomást szerezhessenek az emberek erről a kezdeményezésről. Az élet védelmének fontos ügyéről van szó.

A Remény újságok mellől lehet vinni jelentkezési lapot a Szabadegyetemre, kérem különösképpen is a szülőket, bármilyen csoportot vezető személyeket és mindazokat, akik hitünk megismerésében szeretnének elmélyülni, hogy jelentkezzenek az értékes tanulmányi előadások meghallgatására.

A Rozália-kápolnában pecsét kérhető a misenaplóba, illetve akinek még nincs az idei misenaplóból, az is oda jöhet kérni. A szülők, akik elsőáldozásra szeretnék gyermeküket bejelenteni, nálam kérhetnek jelentkezési lapot.

Hirdetések (2019.9.8.)

Kánonjogi továbbképzésen leszek szerdáig, magyar nyelvű hétköznapi szentmisék szerdán és csütörtökön este hattól lesznek, szombaton pedig reggel nyolc órai kezdettel. Vasárnap a szokásos miserend lesz érvényben. Szeretettel hívom a kedves híveket!

Pénteken este hattól szlovák nyelvű szentmisére kerül sor, melyben két helyi ferences testvér tesz örök fogadalmat. A ferences testvérek szeretettel hívnak minket is, hogy velük együtt ünnepeljünk, közösen imádkozzunk, különösképpen a két fogadalmat tevő testvérért, Peter és Samuel testvérekért, akiket aztán másnap szentelnek diakónussá.

A meghirdetetett Bacsfa-Szentantal kegyhelyére irányuló biciklitúrára szombaton 9-kor indulunk a dóm bejárata elől. Részletek a faliújságon olvashatók.

Előre hirdetem, hogy szeptember 20-án az esti mise után a Közösségi Házban pasztorális gyűlést tartunk. Az új tanévben szeretném, ha havonta tudnánk abból a célból találkozni, hogy mindig megbeszéljük a következő időszak teendőit és szétosszuk az esetleges feladatokat. Minden jószándékú segítőkész fiatalt és felnőttet egyaránt hívok, külön kérem, hogy a közösségen belül működő kisebb csoportok, imacsoportok, cserkészek, ifjúsági és felnőtt csoportok képviseljék majd magukat. Együttműködésüket előre is köszönöm!

A Remény újságok mellől vihető szórólap közösségünk szeptemberi miserendjével és programjaival, továbbá jelentkezési lap a Szabadegyetemre, információs lapok az Eucharisztikus Kongresszusról, a Menetről az életért, megrendelhető vallásos könyvek katalógusa. Vihetnek saját részre és mások informálására is. Köszönöm szépen az aktív apostolkodást!

Hálás köszönet a tegnapi brigádon való részvételért a Közösségi Háznál, a mai zenei szolgálatért és a ministránsok szolgálatáért!

Az idei tanév első kávézására kerül ma sor, a nyári hittantábor élményeinek felelevenítésével. Kérem, minél ügyesebben vonuljunk át a refektóriumba, ne zavarjuk a következő misére érkező testvéreket. Közben a Rozália-kápolnában az új misenaplók kiosztására kerül sor. A refektóriumban pedig a harmadik osztályos vagy idősebb hittanosok szülei jelentkezési lapot kérhetnek tőlem a 2020-as elsőáldozásra.

Istentől megáldott új tanévet, új pasztorális évet kívánok!

Hirdetések (2019.9.1.)

A héten a szokott időben lesznek a szentmisék, illetve a gyóntatások is az elsőpénteki héten.

A pénteki szentmisében missziós katekézis-sorozat indul: „Hogyan vigyük el Jézust az emberekhez?” címmel. Szeretettel hívok minden jószándékú testvért, aki szívesen kapcsolódik be közösségünk ez évi missziós munkájába.

Szombaton a reggeli mise előtt, 7:30-tól a rózsafüzér imádkozására hívom a kedves híveket új papi hivatásokért.

Szombaton kerül sor a Közösségi Ház és udvarának takarítására is. Kérem, hogy az ott találkozó csoportok tagjai, a fiatalok és cserkészek, de minden jószándékú segítőkész testvér délelőtt 9 órára jöjjön, hogy a miattunk működtetett Közösségi Házat szépen előkészítsük az új tanév találkozóira.

Vasárnap a délelőtti Veni Sancte-misében a Szentlélek segítségét fogjuk kérni az új tanévhez és pasztorális évhez. Kérem, hogy a tanulók és diákok, a főiskolások, a tanárok, hitoktatók és nevelők, a szülők és nagyszülők, s minden szívesen együtt imádkozó testvér mind nagyobb számban legyünk majd jelen. Külön kérem a volt és leendő elsőáldozókat, a bérmálkozásra készülőket, a helyi cserkészeket és a nyári hittantábor résztvevőit. A jövő vasárnapi mise után a refektóriumban újra felidézzük a nyári tábor élményeit és a kedves híveknek is szeretnénk képes beszámolót tartani.

Szeptember 14-én kerékpártúrát szervezünk Bacsfa-Szentantalra, ahol egyébként búcsú is lesz a jövő hétvégén.

Nálam lehet jelentkezni a szeptember 21-i budapesti ifjúsági találkozóra induló autóbuszra.

Amennyiben a Remény újságok újabb számaiból is maradnak fölösleges példányok, sajnos a következő hónaptól szükséges lesz ismét csökkenteni a megrendelt példányszámot.

Az újságok mellől jelentkezési lap vihető a Szabadegyetem újabb évfolyamára. Régiek és újak jelentkezését várjuk. A fiatalok, egyetemisták és a gyermekeket nevelő szülők bekapcsolódását is szeretném kérni.

Misénket szentségi áldással fejezzük be. Kérem, mise után vigyenek a szeptemberi hírlevélből, amelyen hasznos információkat találnak.

Hirdetések (2019.8.25.)

Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik szívügyüknek tartották az idei Szent István-ünnepet és részt vettek a koronázótemplomban megtartott keddi szentmisén, illetve másokat is hívtak. Külön köszönet illeti azokat, akik bármilyen módon segítettek abban, hogy az ünnep szép és méltóságteljes legyen, valamint akik hozzájárultak az agapéhoz. Fáradozásukat és a közösség szolgálatát a Jóisten jutalmazza gazdagon!

A jövő hétre tervezett ifjúsági lelkigyakorlat a résztvevők kis száma miatt sajnos ez alkalommal elmarad. Jelentkezni lehet viszont nálam a 15-30 év közöttieknek a szeptember 21-i budapesti ifjúsági találkozóra szervezett autóbuszunkra.

Szeretném kérni a híveket, hogy a Remény újság nyári számait is szíveskedjenek megvásárolni, főként azok, akik egykor feliratkoztak, hogy rendszeresen igényt tartanak a lapra. Ellenkező esetben ősztől redukálni kell majd a példányszámot, s akkor nem biztos, hogy mindig mindenkinek jut majd egy-egy konkrét számból.

A Remény újságok mellől már vihető jelentkezési lap a Szabadegyetem új évfolyamára. Nagyon örülnék annak, ha az eddigi hűséges hallgatókhoz újak is csatlakoznának. Felnőtteknek és az ifjúságnak, az egyetemista korosztálynak is egyaránt nagyon ajánlom az értékes előadásokon való részvételt. Hat szombati napról van csupán szó az egész tanév alatt, megéri rendszerezni és elmélyíteni a hittani ismereteket. Szeretném, ha a gyermekes szülők is bekapcsolódnának, sokat segíthet saját teológiai ismereteik bővítése abban, hogy gyermekeiknek is – s nem csak a legkisebb korukban – jobban segítségükre lehessenek a hit dolgaiban.

A lektorok és zsoltárosok újabb beosztása a jövő hét folyamán a faliújságon és honlapunkon is megtekinthető lesz.

Jövő vasárnap Konrád atya lelki üdvéért ajánljuk fel a vasárnap délelőtti szentmisét, halálának évfordulója alkalmából.

Előzetesen szeretném jelezni és egyben meghívni a kedves híveket szeptember 7-re, szombat délelőttre a Ferienčík utca 7-es száma alatt működő Közösségi Házunkba, hogy azt és annak udvarát rendbe tegyük és előkészítsük a kezdődő új pasztorális év programjaira. Kérem az egyes imacsoportok, fiatalok, cserkészek, minden ott találkozó és a közösség ügyeit szívén viselő jószándékú ember aktív bekapcsolódását. Előre is köszönöm!

A következő pasztorális évben olyan kezdeményezéseket fogunk támogatni, és azokba fogunk energiát fektetni, amelyek szervezésében, munkálataiban elegendő segítő is lesz. Ezért kérem, hogy ki-ki saját lehetőségei szerint járuljon hozzá szolgálatával, önkéntes munkájával, adományaival és imáival a helyi közösség életéhez! Köszönöm!

Hirdetések (2019.8.18.)

A héten szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól, szombaton reggel nyolctól, vasárnap pedig a szokott időben, tehát délelőtt kilenctől lesznek magyar szentmisék a ferences templomban.

Holnap, hétfőn délelőtt kilenckor szlovák nyelvű szentmise lesz magyar részekkel, mégpedig a szlovák és magyar nyelvű ferences harmadrendiek közös ünnepére kerül sor. Ebbe a templomba érkezik ugyanis a vándor Mária-ikon több ferences szent ereklyéjével együtt. Szeretettel várják a kedves híveket!

Kedden, augusztus 20-án Szent István király ünnepén este hatkor lesz ünnepi magyar szentmise a dómban. Kérjük, minél többen tartsák szívügyüknek a szentmisén való részvételt és hívják meg hozzátartozóikat, ismerőseiket is a közös ünneplésre!

A nyár végi ifjúsági lelkigyakorlatra a 18-35 év közöttiek számára még keddig lehet jelentkezni. Részletek a faliújságon olvashatók.

Ahogy már hirdetésre került, ősztől folytatódik a Szabadegyetem, immár az ötödik tanév. A régiek és újak jelentkezését is várják majd. Hamarosan lesznek jelentkezési lapok. A tervezett időpontokat azonban már most megtalálják a hirdetőtáblán, hogy beírhassák azokat naptáraikba.

Áldott vasárnapot és hetet mindenkinek!

Hirdetések (2019.8.11.)

A héten szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól, vasárnap a szokott időben, tehát délelőtt kilenctől lesznek magyar szentmisék a ferences templomban.

Csütörtökön, augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének a főünnepe lesz, parancsolt ünnep. A Nagyboldogasszony-i ünnepre már a szerda esti vigília-mise is érvényes lesz azok számára, akik csütörtökön nem tudnak eljönni. Kérjük, hogy akik esetleg máshol is fognak tartózkodni a következő napokban, ne mulasszák el a szentmisén való részvételt.

Figyelmükbe ajánljuk a Remény hetilapot, amiben a közösség Lourdes-i zarándoklatáról is olvashatnak. Kérjük, vásároljanak a fennmaradt régebbi számokból is, időseknek, betegeknek vagy épp a szabadságra olvasnivalónak.

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén este hatkor lesz ünnepi magyar szentmise a dómban. Kérjük, hívják meg hozzátartozóikat, vidéki ismerőseiket is a közös ünneplésre!

A nyár végi ifjúsági lelkigyakorlatra a 18-35 év közöttiek számára e-mailben lehet jelentkezni. Részletek a faliújságon olvashatók.

Ősztől folytatódik a Szabadegyetem, immár az ötödik tanév. A régiek és újak jelentkezését is várják. Hamarosan lesznek jelentkezési lapok. A tervezett időpontokat azonban már most megtalálják a hirdetőtáblán.

Buzdítjuk a kedves híveket, hogy a nyáron is naponta imádkozzák a fohászt a helyi közösségért és találjanak időt a csendes szentségimádásra.

Hirdetések (2019.8.4.)

Ma, a hónap elsővasárnapján szentségi áldással fejezzük be a szentmisét.

A héten holnap, hétfőn reggel nyolckor, illetve szerdán, csütörtökön és pénteken este hat órai kezdettel lesznek magyar köznapi szentmisék.

Vasárnap a szokásos miserend lesz érvényben.

Szerdától a rendes szabadság napjait fogom tölteni. Távollétem idején Ft. Ďurás Márk atya fog helyettesíteni.

Az egész augusztusi miserend a faliújságon és honlapunkon is megtalálható.

Az új akadémiai évre előkészítő ifjúsági lelkigyakorlatot szervezünk, részletek a plakáton olvashatók.

Kérem, hogy aki csak teheti, úgy tervezze augusztus 20-i programját, hogy csatlakozhasson a Szent Márton Székesegyházban este hatkor bemutatásra kerülő Szent István-napi magyar miséhez, s egyben kérem, időben hívják meg helyi és vidéki ismerőseiket, hozzátartozóikat is a közös ünneplésre.

Testi-lelki nyári töltekezést kívánok közösségünk minden tagjának, minden családnak!

9. oldal / 35