:

Hirdetések (2019.9.8.)

Kánonjogi továbbképzésen leszek szerdáig, magyar nyelvű hétköznapi szentmisék szerdán és csütörtökön este hattól lesznek, szombaton pedig reggel nyolc órai kezdettel. Vasárnap a szokásos miserend lesz érvényben. Szeretettel hívom a kedves híveket!

Pénteken este hattól szlovák nyelvű szentmisére kerül sor, melyben két helyi ferences testvér tesz örök fogadalmat. A ferences testvérek szeretettel hívnak minket is, hogy velük együtt ünnepeljünk, közösen imádkozzunk, különösképpen a két fogadalmat tevő testvérért, Peter és Samuel testvérekért, akiket aztán másnap szentelnek diakónussá.

A meghirdetetett Bacsfa-Szentantal kegyhelyére irányuló biciklitúrára szombaton 9-kor indulunk a dóm bejárata elől. Részletek a faliújságon olvashatók.

Előre hirdetem, hogy szeptember 20-án az esti mise után a Közösségi Házban pasztorális gyűlést tartunk. Az új tanévben szeretném, ha havonta tudnánk abból a célból találkozni, hogy mindig megbeszéljük a következő időszak teendőit és szétosszuk az esetleges feladatokat. Minden jószándékú segítőkész fiatalt és felnőttet egyaránt hívok, külön kérem, hogy a közösségen belül működő kisebb csoportok, imacsoportok, cserkészek, ifjúsági és felnőtt csoportok képviseljék majd magukat. Együttműködésüket előre is köszönöm!

A Remény újságok mellől vihető szórólap közösségünk szeptemberi miserendjével és programjaival, továbbá jelentkezési lap a Szabadegyetemre, információs lapok az Eucharisztikus Kongresszusról, a Menetről az életért, megrendelhető vallásos könyvek katalógusa. Vihetnek saját részre és mások informálására is. Köszönöm szépen az aktív apostolkodást!

Hálás köszönet a tegnapi brigádon való részvételért a Közösségi Háznál, a mai zenei szolgálatért és a ministránsok szolgálatáért!

Az idei tanév első kávézására kerül ma sor, a nyári hittantábor élményeinek felelevenítésével. Kérem, minél ügyesebben vonuljunk át a refektóriumba, ne zavarjuk a következő misére érkező testvéreket. Közben a Rozália-kápolnában az új misenaplók kiosztására kerül sor. A refektóriumban pedig a harmadik osztályos vagy idősebb hittanosok szülei jelentkezési lapot kérhetnek tőlem a 2020-as elsőáldozásra.

Istentől megáldott új tanévet, új pasztorális évet kívánok!