Hirdetések (2019.12.8.)

A héten hétfőtől vasárnapig lesz városunkban a Missziós Kereszt, ami a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vándorszimbóluma. A Missziós Keresztben a Szent Kereszt és több mint harminc szent és boldog ereklyéje van elhelyezve. Abban a templomban lesz kiállítva, ahol reggeltől estig szentségimádási lehetőség van Pozsonyban, vagyis a Szent László-templomban. A részletes program a faliújságon található meg. Kérjük, hogy minél többen kapcsolódjanak majd be, és jöjjenek a Szent László-templomba a héten, valamint hívják meg szlovák nyelvű ismerőseiket is, hiszen őket is szeretnénk bevonni az előkészületbe. Jó alkalom ez részünkről a tanúságtételre és apostolkodásra is. Egy-egy óra csendes adorációra be lehet iratkozni hátul, a faliújságnál. Ezért a ferences templomban a héten az alábbi módosított miserend lesz érvényben:

  • Holnap, hétfőn, Szűz Mária Szeplőtelenen Fogantatásának főünnepén reggel hatkor lesz adventi roráté mise. A hajnali misére kérjük, mécsest hozzanak magukkal. A gyerekek és ifjúság számára a mise után reggelit biztosítunk a Közösségi Házban.
  • Továbbá szerdán este hatkor lesz a ferences templomban magyar mise. Szerdától kezdek majd miséket írni 2020 első három hónapjára. Mindig személyesen, a misék után. Decemberben mindenkinek legfeljebb két misét írnák be, hogy minél többen lehetőséghez jussanak, aztán januártól lehet újabb szándékokat is jelenteni.
  • Szombaton délelőtt fél kilenckor a jezsuita templomban a Szabadegyetem kezdődik magyar misével. Buzdítom a kedves híveket advent idején a tanulmányi napon való részvételre is, jelenthet ez egy kis megállást, elgondolkodást, ismeretszerzést is egyaránt.
  • Vasárnap természetesen a szokásos miserend lesz érvényben.

A többi napon a Szent László-templom programjaihoz lehet csatlakozni, ahol a csütörtöki és pénteki misék magyar részeket is fognak tartalmazni.

Csütörtökön szervezi koncertjét templomunkban a Pozsonyi Magyar Nagykövetség. A meghívó plakát a faliújságon megtekinthető.

Advent harmadik vasárnapjának délelőtti miséjében érkezik hozzánk a Betlehemi Láng, mégpedig a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség központi lángadató ünnepe keretében, s innen indul majd az ország különböző tájaira. Tehát már jövő vasárnap lehet magukkal mécsest hozni, s mise után vinni a lángból. Továbbá kérjük, hogy aki teheti, főleg a cserkészek családjai, szíveskedjenek a cserkészvendégek vasárnapi megvendégeléséhez hozzájárulni. A sós és édes sütemények a Közösségi Házba vihetők szombaton este hét és nyolc óra között.

Jövő vasárnapig lehet még a jubilánsokat és jubiláló házaspárokat bejelenteni.

Ugyancsak jövő vasárnap áldanánk meg azokat a Szent Család-képeket, amik a karácsony előtti „Szállást keres a Szent Család” elnevezésű kilenced során haldanának otthonról otthonra. Szerdáig kérem azokat a kilences csoportokat bejelenteni, akik szívesen bekapcsolódnának. Hiszem, hogy a rendszeres és közös ima, nagyon sok jó gyümölcsöt tud hozni közösségünk tagjai, családjai számára.

Ma a mise után a refektóriumban lesz „kávéház”, ahol naptárak is kaphatók lesznek, előtte megemlékezünk Szent Miklós püspökről.

Heti SZÓ / Advent második vasárnapja (A év)

Heti SZÓ

Advent második vasárnapja (A év)

Olvasmány:Iz 11, 1-10 / Zsoltár:Zsolt 71
Szentlecke:Róm 15, 4-9 / EVANGÉLIUM:Mt 3, 1-12

Múlt vasárnap meglátogatva Teréz anya pozsonyligetfalui nővéreit egy magyar férfival is elbeszélgettem. Hajléktalan férfi, aki egész életében, míg utcára nem került, kőműves volt. Építkezéseken dolgozott, házakat épített. Talán saját magának, ismerőseinek, másoknak, egyszóval sok embernek, családnak. Kőműves – házépítő, akinek nincs háza, nincs otthona – hajléktalan. Mondhatnánk, elég paradox helyzet. Talán ez a példa, amit most nem szeretnék elemezni, s az okokat boncolgatni, segíthet egy kicsit rádöbbennünk Jézus esetére is, amit advent és karácsony elénk tár. Szent János evangéliumának bevezetőjében olvassuk Jézusról: „a világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be” (Jn 1, 10-11). Mi az idei karácsony alkalmával nem szeretnénk azok közé tartozni, akik nem fogadják be Jézust. Azok közé szeretnénk tartozni, akikről az örömhír folytatása szól: „akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek” (Jn 1, 12). Isten gyermekeiként szeretnénk már az ünnepre készülni is.

Jézus maga lesz életünkben az építő. Csak hagynunk kell. Együtt kell Vele működnünk, együtt kell Vele lennünk. „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak” (Zsolt 127 1a) – olvassuk az egyik zsoltárban. Adventi igyekezetünk akkor ér valamit, ha hagyjuk, hogy Jézus tevékenykedjen az életünkben. Ha Vele vagyunk, van Rá időnk, ha engedjük, hogy közelítsen hozzánk. Érkezéséhez útra van szükség. Olyanra, amilyenről az evangélium is szól. Előkészíteni az Úr útját, egyengetni ösvényeit. Vajon az én konkrét életemben mit tehetek azért, hogy Jézusnak egyenes útja legyen felém, betérhessen hozzám, s aztán velem építkezzen?

Bővebben: Heti SZÓ / Advent második vasárnapja (A év)

Hirdetések (2019.12.1.)

Köszönet azoknak, akik elhozták adventi koszorúikat a megáldásra, valamint akik tegnap segítették a közös koszorúkészítést is.

Holnap, hétfőn reggel hatkor lesz az idei első adventi roráté mise. A templom fél hattól lesz nyitva, kérjük, mécsest hozzanak magukkal. Az iskolások és fiatalok számára a mise után a Közösségi Házban reggelit biztosítunk.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól lesznek a magyar misék.

Szombaton, a hónap elsőszombatján reggel fél nyolctól rózsafüzérre kerül sor az Oltáriszentség előtt újabb papi hivatásokért, majd azt követi a szentmise.

A jövő vasárnap délelőtti misében emlékezünk majd meg Szent Miklós püspökről is. Kérem a gyerekeket, főleg a leendő elsőáldozókat, hogy az elöl kihelyezett padokon foglaljanak helyet. Jövő vasárnap a mise után kávézás is lesz a refektóriumban.

Gyóntatás szerdán és pénteken egy-egy órával a misék előtt lesz.

Hátul a faliújságon megtalálják az egész adventi programot, az adventre vállalt szolgálatok szétírását, s ugyancsak a faliújságnál lehet feliratkozni a gyerekeknek és fiataloknak a vasárnapi misék egyetemes könyörgéseinek felolvasására, valamint azoknak az önkénteseknek, akik advent második hetében szívesen vállalnának egy óra csendes szentségimádást a Szent László templomban, amikor a kihelyezett Oltáriszentség mellett a Missziós Kereszt, a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vándorszimbóluma is fel lesz állítva. Előre is köszönök minden jószándékú együttműködést!

Néhány koncert-kínálat advent elejére: ma délután négykor a pozsonypüspöki templomban az ipolybalogi Szent Korona Kórus adventi hangversenye lesz, holnap este hatkor a ferences templomban a páduai Szent Antal bazilika orgonistájának koncertjére kerül sor, csütörtökön az esti mise előtt öttől pedig a templomunkhoz közeli színpadon a szenci középiskolások énekelnek magyar énekeket.

Kérem, ne felejtsék el közösségünk jubilánsait és jubiláló házaspárjait bejelenteni.

Szeretném családok, imacsoportok és további érdeklődők figyelmébe ajánlani a Szent Család-járás hagyományának lehetőségét. Kilenc család vagy kilenc személy összefogására van szükség, akik csoportján belül december 15. és 23. között naponta másnál kerül sor a Szent Család-képe előtti imára. Az egyik lehetőség az, hogy a kilenc személy naponta más és más otthonába gyűlne össze imára, a másik pedig, főleg a családok esetében, hogy az a két család imádkozna együtt, akik továbbvitték és akikhez továbbvitték a december 15-i misében megszentelésre kerülő Szent Család-képet. Kérem, hogy a megszervezett kilences csoportokat december 11-ig jelentse be nálam minden csoportból egy felelős személy.

E héten is figyelmükbe ajánljuk a Remény újságot, valamint a folyosón naptárak kaphatók a 2020-as esztendőre. Előtte azonban a hónap elsővasárnapján szentségi áldással fejezzük be a misét.

Áldott, csendes, a lelkünkre, Istenre és egymásra szeretetben figyelő adventet kívánok!

Heti SZÓ / Advent első vasárnapja (A év)

Heti SZÓ

Advent első vasárnapja (A év)

Olvasmány: Iz 2, 1-5 / Zsoltár: Zsolt 121
Szentlecke: Róm 13, 11-14 / EVANGÉLIUM: Mt 24, 37-44

„Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból” – halljuk a szentleckében. Az új egyházi év kezdete, az adventi liturgikus időszak is meghívás arra, hogy lelki éberségben éljük az életünket. A napokban alkalmat kapunk az időről gondolkodni. Jézus eljött, Jézus el fog jönni. Már és még – a két úrjövet. Mi pedig e két úrjövet közti időben élünk, konkrétan 2019 adventjének egyes napjait kezdjük átélni.

Jézus első eljövetelekor időbeli létezést vállalt. Kegyelmi síkon ennek az egykori, két évezreddel ezelőtti történelmi eljövetnek hatásait azonban meg tudjuk tapasztalni. Az advent nem csak emlékezés Jézus földre jöttére, itt és most közel jön hozzánk, hagyni kell, hogy közelebb kerülhessen hozzánk. Éberen fel kell figyelnünk Rá, arra, hogy szükségünk van Rá, arra, hogy időt kell Rá szentelnünk.

A mi időbeli létezésünkben itt a földön a jelen az, amikor cselekedni tudunk. Jelen adventünk első hetének feladata lehet számunkra az időről gondolkodni. Méghozzá a saját időnkről: mennyi időt szükséges feltétlenül munkával töltenem ahhoz, hogy a magam és a rámbízottak számára az elegendőt előteremtsem? Mennyi időm jut a családtagjaimra, barátaimra? Mennyi időm jut a lelki életre, egy számomra kedves hobbira, mozgásra, kikapcsolódásra, pihenésre? Mennyi minőségi időt tudok kimondottan az Isten-kapcsolatomra fordítani? Az időről gondolkodva, ezt akár papírra vetve, talán az értékrendünkre is könnyebben felfigyelünk, esetleg ennek függvényében időbeosztásunkon is módosítunk. Ne fosszuk meg magunkat és másokat sem a karácsonyvárás igazi szépségétől és belső örömétől. Viszont ennek érdekében, a lehetőségekhez mérten az időbeosztásunkat is szabjuk értékrendünkhöz.

Bővebben: Heti SZÓ / Advent első vasárnapja (A év)

Hirdetések (2019.11.24.)

Ma Krisztus Király vasárnapja van. A felajánló ima elmondásával a szokott feltételek mellett teljes búcsú nyerhető.

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni azoknak a főleg szerdánként rendszeresen találkozó fiataloknak, akik hétfőn közös összefogással kitakarították a Közösségi Házat. Ugyancsak köszönet illeti mindazokat, akik a keddi Szent Erzsébet-ünnep és a tegnapi szentségimádás méltó megvalósulásához bármilyen módon – liturgikus szolgálattal, énekkel, az agapé előkészítésével, sütéssel, jószándékú részvétellel – hozzájárultak. Köszönöm a részvételt a péntek esti pasztorális összejövetelen is. Kívánom, hogy a Jóisten, aki látja az emberi jószándékot és segítőkészséget, jutalmazza meg az érintetteket, a közösség ügyiet szívükön viselőket bőségesen!

Hétfőtől péntekig a szokásos miserend lesz érvényben. Szombaton a ferences templomban nem lesz szentmise, ugyanis délelőtt kilenckor a kateketikai nap a Miletič utcai szalézi templomban magyar misével kezdődik majd.

Szombaton kerül sor az adventi koszorúk közös készítésére, mégpedig délelőtt tíztől fél egyig a Ferienčík utcai Közösségi Házban. Kérjük, hozzanak magukkal koszorúalapot, zöldet és négy gyertyát. Különösképpen hívjuk a gyermekes családokat, a cserkészeket, a volt és leendő elsőáldozókat, bérmálkozókat. Az agapéhoz tetszés szerint szendvicsekkel, süteménnyel, gyümölccsel hozzá lehet járulni.

Jövő vasárnap, advent első vasárnapján a mise keretében lesznek az adventi koszorúk megáldva. A szentmise kezdete előtt kérjük az oltár előtt elhelyezni a magukkal hozott otthoni koszorúikat.

Jövő vasárnapig lehet Pálinkás Zoltánnál leadni a budapesti Eucharisztikus Kongresszusra való érdeklődés felmérésével kapcsolatos kitöltött lapot.

Mint már a Kék-templomban is említésre került, december 9-15. között Pozsonyban lesz a Missziós Kereszt, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vándorszimbóluma, mégpedig a Szent László-templomban, ahol naponta reggeltől estig szentségimádási lehetőség van. Szeretnénk majd ezt az adventi hetet kihasználni arra, hogy a szlovák nyelvű hívek is jobban bekapcsolódhassanak a nemzetközi eseményre való előkészületbe. Buzdítom tehát a kedves híveket, hogy szlovák ismerőseik körében is apostolkodva kísérjék majd el őket a közeljövőben közzétételre kerülő program szerint a Szent László-templomba. Ez is egy adventi jótett lehet majd.

Idén is szeretnénk köszönteni közösségünkben a jubilánsokat és jubiláló házaspárokat. Kérjük, ne felejtsék el bejelenteni az érintetteket. Részleteket a hátsó, jobb oldali magyar faliújságon olvashatnak, ahol a lektorok és zsoltárosok új beosztása, valamint az egész adventi program is megtalálható már. De ugyanúgy a pozsonyikatolikusok.sk oldal Hírek rovatában is megtalálják a hasznos információkat.

Hirdetések (2019.11.17.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a magyar misék a ferences templomban.

Kedden, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén este hattól a Kék-templomban lesz magyar nyelvű ünnepi szentmise. Immár hagyományosan, szeretne a helyi közösség a vendégeknek egy kis agapéval kedveskedni. Kérik, hogy minél többen összefogva tartsák fontosnak az egyes szolgálatokba való bekapcsolódást, azok is, akiknek eddig még nem volt rá alkalmuk. A sós és édes süteményeket a Duna utcai magyar iskola ebédlőjébe lehet vinni kedden délután fél négy és fél öt között, ahol a Ferences Világi Rend tagjai veszik majd át azokat. Ugyanúgy kérik, hogy másoknak is adják tovább a keddi mise hírét, hívják meg pozsonyi és vidéki ismerőseiket a közös ünneplésre.

Pénteken az esti mise után pasztorális megbeszélés lesz a Közösségi Házban. Szeretnék kiértékelni, hogy mit hogyan sikerült, vagy épp nem sikerült megvalósítani, illetve, hogy a következő szolgálatokba ki hogyan tudna bekapcsolódni, beleértve a Közösségi Ház karbantartását, az egyes programok szervezését, az adventi időszak eseményeinek megtervezését. Külön kérik az egyes csoportok képviseletét.

Szombaton délután öttől szentségimádási óra lesz a ferences templomban. Bekapcsolódva a világméretű szentségimádásba így is lehet készülni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Szintén kérik, hogy másokat is meghívva apostolkodjanak, hogy minél többen imádkozhassanak együtt az Oltáriszentség előtt.

Jövő vasárnap Krisztus Király főünnepe lesz, az egyházi év utolsó vasárnapja.

November 30-án kerül majd sor az adventi koszorúk közös készítésére a helyi cserkészcsapat közreműködésével a Közösségi Házban.

Hirdetések (2019.11.10.)

Holnap, hétfőn, Szent Márton püspök, főegyházmegyénk és plébániánk védőszentjének ünnepén reggel nyolckor lesz a ferences templomban magyar szentmise.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól lesznek magyar szentmisék.

Szombaton a jezsuita templomban kerül sor magyar misére, mégpedig 8:30-kor. Utána a Szabadegyetem következő előadásait hallgathatják meg. Kérem, minél többen használják ki ezt a helyi magyar hívek számára szervezett lehetőséget!

Jövő vasárnap a szokásos miserend lesz érvényben.

A fiatalokkal csütörtöktől vasárnapig lelkigyakorlaton veszünk részt Dobogókőn. Kérjük a kedves hívek háttérimáját is! A lelkigyakorlat idején a környékbeli lelkiatyák fognak helyettesíteni.

A mai mise után kerül a sor a szentmártoni gyűjtésre, adományaikat a Jóisten jutalmazza gazdagon!

Ma kávézás lesz a refektóriumban, ahol ismét lehetőség lesz Bibliát vásárolni. Akár ajándékba, akár a saját család részére kínálom a teljes Ó- és Újszövetségi szentírást.

November végéig adható le Pálinkás Zoltánnál az érdeklődést felmérő kitöltött lap, miszerint elkezdjük a jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való regisztráció szervezését. Kitöltendő lap a Remény újságok mellől vihető. Egyben kérem a Remény újság rendszeres megvásárlását is, főként, akik igényt tartottak rá.

Előzetesen szeretném hirdetni, a részvételt nagyon szépen kérni, valamint, hogy segítsenek mindhárom meghívást másokhoz is eljuttatni és ily módon is aktívan apostolkodni:

  • November 19-ére, Szent Erzsébet ünnepén a Kék-templomba az esti hatos misére, hogy ezzel is kifejezzük, fontosnak tartjuk a magyarságot Pozsonyban. Aznapra a mise utáni agapéhoz lehet sütni édeset vagy sósat, azokat is kérjük, akiknek eddig még nem volt alkalmuk bekapcsolódni ebbe.
  • November 22-én az esti mise után a Közösségi Házba, hogy ismét együtt beszélgessünk közösségünk életéről, mit hogyan sikerült vagy épp nem sikerült még megvalósítani, illetve a tervezett feladatokba ki hogyan tudna bekapcsolódni, mert fontos, hogy minél többen szívügyüknek tartsák a közösség életét és segítséget is vállaljanak, hiszen a szolgálat hozzátartozik a közösségi élethez.
  • November 23-án pedig a világméretű szentségimádásba kapcsolódunk be ez alkalommal is, mint ahogy még minden lehetőséget kihasználtunk erre eddig, s így is szeretnénk az Eucharisztikus Kongresszusra lelki elmélyüléssel készülni. Erre majd itt a ferences templomban kerül sor este öttől.

S továbbra is kérem, olvassák naponta Isten Igéjét, imádkozzák a napi fohászt közösségünkért! Köszönöm szépen!

7. oldal / 35