:

Hirdetések (2019.9.1.)

A héten a szokott időben lesznek a szentmisék, illetve a gyóntatások is az elsőpénteki héten.

A pénteki szentmisében missziós katekézis-sorozat indul: „Hogyan vigyük el Jézust az emberekhez?” címmel. Szeretettel hívok minden jószándékú testvért, aki szívesen kapcsolódik be közösségünk ez évi missziós munkájába.

Szombaton a reggeli mise előtt, 7:30-tól a rózsafüzér imádkozására hívom a kedves híveket új papi hivatásokért.

Szombaton kerül sor a Közösségi Ház és udvarának takarítására is. Kérem, hogy az ott találkozó csoportok tagjai, a fiatalok és cserkészek, de minden jószándékú segítőkész testvér délelőtt 9 órára jöjjön, hogy a miattunk működtetett Közösségi Házat szépen előkészítsük az új tanév találkozóira.

Vasárnap a délelőtti Veni Sancte-misében a Szentlélek segítségét fogjuk kérni az új tanévhez és pasztorális évhez. Kérem, hogy a tanulók és diákok, a főiskolások, a tanárok, hitoktatók és nevelők, a szülők és nagyszülők, s minden szívesen együtt imádkozó testvér mind nagyobb számban legyünk majd jelen. Külön kérem a volt és leendő elsőáldozókat, a bérmálkozásra készülőket, a helyi cserkészeket és a nyári hittantábor résztvevőit. A jövő vasárnapi mise után a refektóriumban újra felidézzük a nyári tábor élményeit és a kedves híveknek is szeretnénk képes beszámolót tartani.

Szeptember 14-én kerékpártúrát szervezünk Bacsfa-Szentantalra, ahol egyébként búcsú is lesz a jövő hétvégén.

Nálam lehet jelentkezni a szeptember 21-i budapesti ifjúsági találkozóra induló autóbuszra.

Amennyiben a Remény újságok újabb számaiból is maradnak fölösleges példányok, sajnos a következő hónaptól szükséges lesz ismét csökkenteni a megrendelt példányszámot.

Az újságok mellől jelentkezési lap vihető a Szabadegyetem újabb évfolyamára. Régiek és újak jelentkezését várjuk. A fiatalok, egyetemisták és a gyermekeket nevelő szülők bekapcsolódását is szeretném kérni.

Misénket szentségi áldással fejezzük be. Kérem, mise után vigyenek a szeptemberi hírlevélből, amelyen hasznos információkat találnak.