Hirdetések (2019.8.25.)

Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik szívügyüknek tartották az idei Szent István-ünnepet és részt vettek a koronázótemplomban megtartott keddi szentmisén, illetve másokat is hívtak. Külön köszönet illeti azokat, akik bármilyen módon segítettek abban, hogy az ünnep szép és méltóságteljes legyen, valamint akik hozzájárultak az agapéhoz. Fáradozásukat és a közösség szolgálatát a Jóisten jutalmazza gazdagon!

A jövő hétre tervezett ifjúsági lelkigyakorlat a résztvevők kis száma miatt sajnos ez alkalommal elmarad. Jelentkezni lehet viszont nálam a 15-30 év közöttieknek a szeptember 21-i budapesti ifjúsági találkozóra szervezett autóbuszunkra.

Szeretném kérni a híveket, hogy a Remény újság nyári számait is szíveskedjenek megvásárolni, főként azok, akik egykor feliratkoztak, hogy rendszeresen igényt tartanak a lapra. Ellenkező esetben ősztől redukálni kell majd a példányszámot, s akkor nem biztos, hogy mindig mindenkinek jut majd egy-egy konkrét számból.

A Remény újságok mellől már vihető jelentkezési lap a Szabadegyetem új évfolyamára. Nagyon örülnék annak, ha az eddigi hűséges hallgatókhoz újak is csatlakoznának. Felnőtteknek és az ifjúságnak, az egyetemista korosztálynak is egyaránt nagyon ajánlom az értékes előadásokon való részvételt. Hat szombati napról van csupán szó az egész tanév alatt, megéri rendszerezni és elmélyíteni a hittani ismereteket. Szeretném, ha a gyermekes szülők is bekapcsolódnának, sokat segíthet saját teológiai ismereteik bővítése abban, hogy gyermekeiknek is – s nem csak a legkisebb korukban – jobban segítségükre lehessenek a hit dolgaiban.

A lektorok és zsoltárosok újabb beosztása a jövő hét folyamán a faliújságon és honlapunkon is megtekinthető lesz.

Jövő vasárnap Konrád atya lelki üdvéért ajánljuk fel a vasárnap délelőtti szentmisét, halálának évfordulója alkalmából.

Előzetesen szeretném jelezni és egyben meghívni a kedves híveket szeptember 7-re, szombat délelőttre a Ferienčík utca 7-es száma alatt működő Közösségi Házunkba, hogy azt és annak udvarát rendbe tegyük és előkészítsük a kezdődő új pasztorális év programjaira. Kérem az egyes imacsoportok, fiatalok, cserkészek, minden ott találkozó és a közösség ügyeit szívén viselő jószándékú ember aktív bekapcsolódását. Előre is köszönöm!

A következő pasztorális évben olyan kezdeményezéseket fogunk támogatni, és azokba fogunk energiát fektetni, amelyek szervezésében, munkálataiban elegendő segítő is lesz. Ezért kérem, hogy ki-ki saját lehetőségei szerint járuljon hozzá szolgálatával, önkéntes munkájával, adományaival és imáival a helyi közösség életéhez! Köszönöm!