Hirdetések (2019.7.28.)

Holnap veszi kezdetét a nyári hittanos tábor, amit közösségünk fiataljai szerveznek. Reggel nyolckor a szentmisével kezdjük a programot itt, a ferences templomban, utána indulunk majd Rimakokovára. Szeretettel hívjuk a kedves híveket a szentmise közös ünneplésére, s a hét folyamán is kérjük, hogy kísérjék imáikkal a táborozó gyerekeket és az őket kísérő fiatalokat és felnőtteket!

A holnapi magyar szentmise után legközelebb pénteken, a hónap elsőpéntekjén, egyben a ferences templomunk Porcinkula ünnepén lesz este hatkor magyar szentmise. A pénteki mise előtt lesz szentgyónási lehetőség.

Szombaton, a hónap elsőszombatján reggel fél nyolckor a rózsafüzért fogjuk imádkozni az Oltáriszentség előtt újabb papi hivatásokért. A rózsafüzért követően pedig reggel nyolckor lesz a szentmise.

Kérem, aki teheti mind a pénteki Porcinkula-ünnepen, mind pedig az elsőszombati alkalmon vegyen részt, s hívjon másokat is!

Vasárnap a szokásos miserend lesz érvényben.

Továbbra is szép nyári napokat, testi-lelki pihenést és töltekezést kívánok közösségünk minden tagjának!

Hirdetések (2019.7.21.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék.

Pénteken, július 26-án, Szent Joakim és Anna ünnepén, akik Szűz Mária szüleiként és az Úr Jézus nagyszüleiként a nagyszülők védőszentjei, az esti hat órai magyar mise keretében a nagyszülők külön megáldására kerül sor a ferences templomban.

Szép nyári napokat kívánok!

Hirdetések (2019.7.14.)

Hálás köszönet Méry László újmisés atyának a mai szentmise celebrálásáért, s hogy újmisés áldásban részesülhettünk!

A héten lesz a közösségi nyári zarándoklat, sok bejelentett beteget és az egész közösséget lélekben és imádságban magunkkal visszük Lourdes-ba. Mi is kérjük az itthoniak imáit, hogy épségben térhessünk majd vissza a zarándokútról.

Ugyancsak a héten kezdődik a Kaptár nevű felvidéki magyar ifjúsági tábor, kísérjük imáinkkal a magyar keresztény fiatalokat is, hogy életük jó gyümölcsöket teremhessen!

A héten a ferences templomban nem lesznek magyar misék. Legközelebb jövő vasárnap délelőtt kilenckor lesz itt magyar mise. A Virágvölgyi templomban vasárnaponként este hatkor van magyar szentmise.

Szép nyári napokat kívánok!

Hirdetések (2019.7.7.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a magyar szentmisék a ferences templomban. További pontos szétírás a faliújságon és honlapunkon olvasható.

Kérjük szépen, szíveskedjenek vásárolni a Remény hetilapot, figyelmükbe ajánljuk a régebbi számok fennmaradt példányait is. Beteg vagy idős ismerőseiknek is elvihetik olvasnivalóként.

Szerda estig lehet még jelentkezni a nyári táborra. Egyrészt az alapiskolás gyerekeknek a szervezett programú hittanos táborra, másrészt pedig a kisgyermekes családoknak a saját programú üdülésre, akiknek alkalmuk lesz részt venni a szentmiséken, túrákat szervezni, egyénileg vagy több család összefogva kirándulni a nagyon szép táj erdeiben.

A betegeket bejelentő imakártyát – hogy kikért imádkozzunk a Lourdes-i zarándoklaton – vasárnapig lehet leadni.

További szép nyári heteket kívánok!

Hirdetések (2019.6.30.)

A héten hétfőn és szombaton reggel nyolckor, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este hatkor lesznek a köznapi magyar szentmisék a ferences templomban, vasárnap is a szokott időben, délelőtt kilenckor találkozhatunk a magyar misén.

A szombat reggeli mise előtt kérem, hogy a rózsafüzért a kedves hívek új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzák el fél nyolctól.

Még mindig lehet jelentkezni a nyári hittanostáborra, valamint betegeket bejelenteni, akikért szeretnék, hogy Lourdesban is imádkozzunk. Szórólapok a Remény újságok mellett találhatóak.

Az egész júliusi miserendet a faliújságon és honlapunkon találják.

Hálás köszönet azoknak, akik már fél éve rendszeresen imádkozzák a napi fohászt közösségünkért, kérem, folytassák továbbra is, valamint mások is csatlakozhatnak az imádkozókhoz. Imakártyát szintén a Remény újságok mellől vihetnek.

Isten áldásával kísért pihentető nyarat kívánok! Kísérjük egymás és a közösség nyári programjait, pihenését is imáinkkal!

Hirdetések (2019.6.23.)

Holnap, hétfőn, Keresztelő Szent János születésének ünnepén reggel nyolckor lesz szentmise.

Szerdán este hat órára hívom a kedves híveket a magyar misére.

Csütörtökön, Szent László király ünnepén a Prímás-palotában, ahol épp a lovagkirály tiszteletére szentelt kápolna is van, fél öttől ünnepi hangversenyre, majd pedig magyar misére kerül sor. Aznap itt a ferences templomban nem lesz szentmise. Ugyancsak csütörtökön, este héttől pedig egy újabb hangversenynek a ferences templom ad otthont.

Pénteken Jézus Szentséges Szívének a főünnepe lesz, a magyar mise a szokott időben, este hattól lesz.

Szombaton Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz, parancsolt ünnep. Magyar misére a ferences templomban a szokott időben, reggel nyolckor kerül sor.

Jövő vasárnap, az iskolaév vége alkalmából a délelőtt kilenc órai magyar misében a ferences templomban a Te Deum kerül elimádkozásra. Kérem, hogy a hálaadó misén minél több tanuló, diák, pedagógus, nevelő, szülő és nagyszülő vegyen részt!

Hálás köszönet a részvételért és közreműködésért az elmúlt napok lelki programjaiban!

Jelentkezési lap kérhető elsőáldozásra. Jelentkezési lap vihető a Remény újságok mellől a nyári gyerektáborra, ugyanúgy vihető a betegeket bejelentő lapból, akiket szeretnék, hogy lélekben magunkkal vigyünk Lourdesba.

A mai mise után a refektóriumban az iskolaév utolsó kávézása elején Dr. Molnár Imre bemutatja új könyvét, melynek címe: „Áldozatból fakadó szentség és küldetés”. A Pozsonyi Magyar Intézet búcsúzó igazgatójának szeretettel köszönjük meg az elmúlt négy éves szolgálata idején nyújtott segítségét, a jó együttműködést!

Szép nyári napokat kívánok!

Hirdetések (2019.6.16.)

A héten hétfőn és szombaton reggel nyolckor, szerdán és pénteken pedig este hatkor lesznek köznapi magyar misék a ferences templomban.

Csütörtökön Krisztus Szent Testének és Szent Vérének a főünnepe lesz – Úrnapja, parancsolt ünnep. Az ünnepi magyar szentmise és úrnapi körmenet a templomon belül csütörtökön 17:30-kor kezdődik majd. Már a szerda esti vigília-mise is érvényes lesz a csütörtöki ünnepre. A fővárosi szlovák nyelvű úrnapi misére és körmenetre pedig az óvárosban vasárnap kerül sor, a mise 10:30-kor kezdődik majd a Prímási-palota előtti téren. A magyar szentmisék vasárnap a szokott időpontokban lesznek: a ferences templomban délelőtt 9-kor, a Virágvölgyi templomban este 18 órakor.

Szombaton csatlakozunk a világméretű szentségimádáshoz. A ferences templomban 17 és 18 óra között lesz a szentségimádási óra. Kérjük, minél többen jöjjenek majd, hívják meg ismerőseiket is a közös imára. Lehet regisztrálni, feliratkozni a faliújságnál.

Szombaton este a szentségimádást követően a Ferienčík utcai Közösségi Házba hívjuk a kedves híveket, hogy együtt kezdjük tervezni a következő pasztorális évet. Minden jószándékú embert szeretettel hívunk, kérjük, hogy az egyes imacsoportok, ifjúsági csoportok is képviseljék magukat.

Még lehet jelentkezni a nyári hittanos táborra, jelentkezési lap a Remény újságok mellől vihető.

Holnaptól már lehet miséket íratni a következő félévre.

Áldott vasárnapot és hetet kívánok!

10. oldal / 35