Hirdetések (2020.7.5.)

A ferences templomban csütörtökön és pénteken este hattól, szombaton reggel nyolctól, vasárnap délelőtt kilenctől lesznek magyar misék.

Hétfőtől szerdáig közösségi zarándoklaton leszünk. A Mátraverebély-Szentkúton tartott misékben gondolunk majd a közösség itthon maradt tagjaira is. Kérjük továbbá az imákat, hogy ez a zarándoklat is jó gyümölcsöket érleljen.

Az indulás reggel hétkor lesz az Istropolistól, kérem, legkésőbb 6:50-re szíveskedjenek a találkozási helyen lenni. Ne felejtsék el magukkal hozni utazási okmányukat, az egészségügyi kártyát, a balesetbiztosítás-kötvényét, élelmet az első napra, a vacsora már közös lesz a szálláshelyen, továbbá hozzanak rózsafüzért, ima- és énekeskönyvet. A tervezett hazaérkezés szerdán este hét óra körül várható.

Az augusztusi hittantáborra várjuk még az alapiskolások jelentkezését.

A hónap elsővasárnapja van, szentmisénket szentségi áldással fejezzük be.

Áldásos nyári napokat kívánok az egész közösségnek!

Hirdetések (2020.6.28.)

Hétfőn, június 29-én Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek főünnepén, ami parancsolt ünnep, a ferences templomban nem reggel, hanem este hattól lesz magyar szentmise. Ugyanúgy a mai, vasárnap esti hatos mise a Blumentálban már érvényes lesz a holnapi ünnepre.

Szerdán, csütörtökön és július hónap elsőpéntekjén is este hattól lesznek magyar szentmisék.

Szombaton reggel fél nyolcra az Oltáriszentség előtti közös imára hívjuk a kedves híveket újabb papi hivatásokért. A rózsafüzér után, nyolckor kezdődik majd a szentmise.

Szombaton délelőtt tizenegy órára hívjuk a rózsafüzér-társulatok tagjait, azok gyermekeit és unokáit a ferences templom takarítására és díszítésére. A részleteket a csoportvezetőikkel szíveskedjenek megbeszélni, akik pedig a ferencesekkel egyeztethetnek. Aki csupán keveset bír, az is jöhet, hiszen már az imacsoportok összefogásának is meg lehet a maga gesztusa. Előre is köszönjük!

Vasárnap a szokásos vasárnapi miserend lesz érvényben.

Hétfőtől péntekig a környékbeli lelkiatyák fognak helyettesíteni.

A mátraverebély-szentkúti útra Horváth Ilonánál lehet a jelentkezési lapot és útidíjat leadni, mégpedig a gyóntatófolyosón a mise után.

Július 6-án reggel hétkor fogunk indulni a zarándoklatra az Istropolistól. Kérjük, hogy minden kedves jelentkező gondoskodjon a kirándulás mindhárom napjára biztosításról, továbbá az első napi élelemről. Az első közös étkezés a zarándokszállóban a hétfő esti vacsora lesz. Hétfőn útközben Hollókőn fogunk megállni. A zarándoklatra kérem, ima- és énekeskönyvet, valamint rózsafüzért hozzanak magukkal. Szerdán, július 8-án este hét óra körül érkezünk majd vissza Pozsonyba. Köszönöm a jelentkezőknek, hogy a közös zarándoklat áldozatába bekapcsolódnak, szolgáljon ez is a közösség javára.

A lektorok és zsoltárosok beosztása a faliújságon olvasható. Többen jelezték, hogy szívesen olvasnának fel a köznapi szentmiséken. A kifüggesztett táblázatba a faliújságnál fel lehet iratkozni erre a szolgálatra.

Áldásos nyári napokat kívánok!

Hirdetések (2020.6.21.)

A magyar szentmisék a ferences templomban hétfőtől péntekig a szokásos időpontokban lesznek. Szeretettel hívom a kedves híveket!

Szerdán Keresztelő Szent János születésének ünnepe lesz, csütörtökön szentségimádás követi majd az esti szentmisét.

Szombaton, június 27-én Szent László királyról emlékezünk majd meg. Ezen a napon délelőtt tizenegy órakor a károlyfalui minoriták templomában Kozma Péter testvér tesz szerzetesi örökfogadalmat a szentmise keretében. Kísérjük őt imáinkkal!

Ugyancsak szombaton, délután négykor a Lux televízió ismét magyar szentmisét fog közvetíteni. Hívjuk fel rá a templomba eljutni nem tudó testvéreink figyelmét is!

Szombaton este fél hattól pedig a Prímás-palota Szent László-kápolnájában kerül sor magyar szentmisére, amit majd zenei koncert fog követni. Ezért nem lesz tehát reggel nyolckor mise a ferences templomban.

A jövő vasárnapi délelőtti szentmisében a véget érő iskolaév alkalmából hálánk kifejezéseképpen a Te Deumot fogjuk énekelni. Örülnék, ha az iskolások, pedagógusok és szülők minél nagyobb számban részt vennének a hálaadó szentmisén, hogy megköszönjük a rendkívüli időszakot is felölelő 2019/2020-as akadémiai évet. A hálaadás mindig kitágítja a szívünket.

Szeretnénk minél hamarabb lezárni a nyári rendezvényeinkre jelentkezők listáját, hogy tovább lehessen intézni a szükséges szerveznivalókat. Ezért kérjük, hogy akik a július első felében Mátraverebély-Szentkútra szervezett háromnapos közösségi kirándulásra és zarándoklatra szeretnének jelentkezni, illetve azon alapiskolások, akik az idei nyári hittantáboban szeretnének résztvenni, melyre augusztus 10-14. között kerül sor, lehetőség szerint még e hét folyamán szíveskedjenek a kitöltött jelentkezési lapot leadni. A szentkúti útra Horváth Ilonánál lehet jelentkezni, a hittantáborra pedig a Remény újságok mellől lehet jelentkezési lapot vinni.

Áldott vasárnapot kívánok! Szép nyári hetet minden családnak!

Hirdetések (2020.6.14.)

A héten a hagyományos miserend lesz érvényben. Szeretettel hívom a kedves híveket a köznapi szentmisékre is, melyek előtt gyónási lehetőséget is kínálok.

Pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepe lesz, szombaton Szűz Mária Szeplőtelen Szívének liturgikus emléknapja.

Online ingyenes szentírásismereti tanfolyamra hívom a kedves híveket. Tizennégy héten keresztül heti egy videó megtekintésével is elmélyíthetjük ismereteinket Mózes öt ószövetségi könyvével és az újszövetségi evangéliumokkal kapcsolatosan. Az interneten lehet még ma regisztrálni a www.teokat.com oldalon.

Jövő vasárnap délután kerül megrendezésre a bacsfa-szentantali búcsú. Idén rendkívüli módon előzetes jelentkezés szükséges, ami az alábbi linken tehető meg: www.bit.ly/3h4oyES

Június 20-án kezdek majd személyesen a misék után miseszándékokat beírni a soron következő hónapokra.

Nyártól kevesebb ferences szerzetes lesz a helyi kolostorban. Ezért is kérik a magyar hívek segítségét is havi egy alkalommal rendszeresen bekapcsolódni a templomtakarításba és díszítésbe. Mint ahogy azt falumban vagy az eddigi működési helyeimen tapasztaltam, általában az adott egyházközségek rózsafüzér-társulatai szokták ezt a szolgálatot vállalni, csakúgy, mint számos szükséges liturgikus kellék biztosítását is a templomokba. Szeretném a helyi csoportokat is nagyon szépen megkérni az aktív bekapcsolódásra a közösség életébe azáltal is, hogy minden elsővasárnapi mise előtt – amit a rózsafüzér-társulatok tagjaiért igényelnek – az előtte levő napon, tehát szombaton, a ferences testvérekkel időpontot egyeztetve jöjjenek össze a templomtakarításra. Természetesen hívhatnak további személyeket is segíteni, amennyiben szükségesnek tartják majd. Kérem tehát az első alkalmat július 4-re a csoportvezetőknek megszervezni. Előre is szívből köszönöm!

Ugyanúgy kérem, hogy a Közösségi Házban találkozó csoportok is rendszeresen járuljanak hozzá a Ferienčík utcai ház és udvar tisztaságához. Minden eddigi munkát is már szeretnék szívből megköszönni!

Közösségi nyári programra hívom a kedves híveket Mátraverebély-Szentkútra július 6-8. között. Mivel a járványhelyzet miatt a pályázati támogatást nem nyertük el, a teljes összeg lesz fizetendő. A 100 euró tartalmazza az utazást, két éjszakai szállást, két reggelit, két ebédet és két vacsorát. Jelentkezni Horváth Ilonánál lehet.

Hirdetések (2020.6.7.)

Hétfőn és szombaton reggel nyolckor lesznek köznapi magyar misék, szerdán és pénteken pedig este hattól. Ezek előtt a misék előtt lesz gyónási lehetőség is.

Csütörtökön, Úrnapján a magyar mise a ferences templomban fél hatkor kezdődik majd, s a mise végén az ilyenkor szokásos körmenetre kerül sor a templomon belül. Kérjük, hogy minél több gyermek is vegyen részt az úrnapi ünnepi misén, s hozzanak magukkal virágszirmokat a körmenetre. Ugyanúgy, előre kérem a kedves hívek segítségét a körmenet után a szirmok felsöprésében. Mivel Úrnapja főünnep, már a szerda esti vigília-misében is Urunk Szent Testét és Vérét fogjuk ünnepelni.

Vasárnap a szokott időben, kilenckor lesz a szentmise. A város utcáin ilyenkor szokásos nagy úrnapi körmenet idén nem lesz megtartva.

A 2021 szeptemberére áthelyezett budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra tovább készülünk. Ennek keretében június 13-án, szombaton világszerte szentségimádási órára hívnak a szervezők. A jelen helyzetben ki-ki a maga által választott időpontban és helyszínen kapcsolódhat be. Pozsonyban a Szent László-templomban reggel nyolctól este ötig lesz lehetőség egyénileg vagy családként csendben imádkozni az Oltáriszentség előtt. Kérem, minél többen igyekezzenek bekapcsolódni, szombati programjukba egy szentségimádási órát beiktatni. Imádkozzanak kérem, egész közösségünkért is!

Kérem, szíveskedjenek megvásárolni a Remény régebbi számait is, akár templomba eljutni nemtudó ismerőseiknek is.

Kérem továbbá, hogy szolgálatkészséggel, ki-ki a maga módján kapcsolódjon be aktívan közösségünk életébe, odafigyelve egymásra, több önzetlenséggel és krisztusi szeretettel.

Áldott vasárnapot kívánok, szép hetet mindenkinek!

Hirdetések (2020.5.31.)

A mai nappal, Pünkösdvasárnappal véget ér a húsvéti időszak.

Az előttünk álló héten, június első hetében már a szokásos miserend lesz ismét érvényben. Szeretettel várjuk a kedves híveket hétfőn és szombaton reggel nyolcra a szentmisékre, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este hatra. Vasárnap délelőtt kilenckor lesz a magyar mise a ferences templomban.

Pünkösdhétfőn Szűz Máriára, az Egyház Anyjára emlékezünk. Csütörtökön Krisztus, az Örök Főpap ünnepe lesz, pénteken elsőpéntek, vasárnap pedig Szentháromság vasárnapja.

Gyónási lehetőség a köznapi misék előtt lesz.

Szombaton, a hónap elsőszombatján fél nyolckor újabb papi hivatásokért fogunk imádkozni. Szeretettel hívom a kedves híveket a reggeli rózsafüzér-imára az Oltáriszentség előtt.

Júniustól ismét együtt imádkozhatják a kedves hívek a szentolvasót a magyar misék előtt.

Ugyancsak június 1-től ismét látogatható a Ferienčík utcai Közösségi Ház, természetesen a szükséges óvintézkedések betartásával.

Figyelmükbe ajánlom a Remény hetilapot, a régebbi számokat is, s kérem, szíveskedjenek vásárolni ajándékba a templomba eljutni nem tudó ismerőseiknek is belőle.

Gratulálunk a Pécsi Hittanversenyen elért szép eredményekért Čerňanská Tímeának és Maszay Viktóriának!

Gratulálunk Latika Magdola Szociális Testvérnek fogadalomtétele 25. évfordulója alklamából!

Áldott Pünkösdvasárnapot kívánok minden családnak, közösségünk minden tagjának! Isten áldása kísérje az előttünk álló hét minden napját!

Hirdetések (2020.5.10.)

Az előttünk álló héten minden köznapi mise a szokott időben lesz, jövő vasárnap pedig a maival azonos miserend lesz érvényben. A templomot a misék előtt fél órával nyitják a ferences testvérek. Minden köznapi mise előtt szentgyónási lehetőség lesz. A pontos miserend és miseszándékok a faliújságon olvashatók.

Ugyancsak a magyar faliújságnál lehet beiratkozni jövő hétre olvasási szolgálatot vállalni a miséken, illetve aki a mise előtt a kézfertőtlenítés szolgálatába szeretne besegíteni. Kérem, ha lehet, már a mai mise után töltsék be a kifüggesztett táblázatot. Köszönöm!

Imádkozzuk a májusi litániát otthon, családban – rendszeresen.

Hálás köszönet az intézkedések fegyelmezett betartásáért és a kedves hívek türelméért!

Áldott vasárnapot, szép hetet kívánok!

4. oldal / 35