Hirdetések (2020.10.11.)

MÓDOSÍTÁS 2020.10.14-én, ami felülírja a szürkévé változtatott részét vasárnapi hirdetéseinknek:

A járványügyi szigorítások értelmében október 15-től, csütörtöktől, egyenlőre meghatározatlan időre nem lesznek nyilvános szentmisék templomainkban, így a ferences és virágvölgyi templomokban sem. A felvett miseszándékokat magánmisékben fogom elvégezni. Köszönöm a megértést és türelmet, valamint imáikat!

Magyar misék egész héten a szokásos miserend szerint lesznek templomunkban. Gyónásra a köznapi misék előtt kínálkozik lehetőség.

Jövő vasárnap, október 18-án is két magyar mise lesz a ferences templomban: reggel nyolctól elsősorban a hatvan évnél idősebb testvérek számára, délelőtt kilenctől pedig a fiatalabbak és a gyermekes családok számára. A ferences templom fél órával a mise előtt kerül kinyitásra. Vasárnap a második misére kérjük, azt követően jöjjenek be, miután már a nyolcas misén résztvevők kimentek a templomból, ugyanis kötelességünk a jelenlévők létszámára figyelnünk.

A Virágvölgyi plébániatemplomban továbbra is vasárnaponként este hattól vannak magyar szentmisék.

A járványügyi szigorítások értelmében max. 50 fő lehet egyszerre jelen a templomban. Köszönjük a megértést és a türelmes, egymásra odafigyelő hozzáállást!

Az októberi rózsafüzér-hónapban imádkozzuk gyakran a szentolvasót, naponta egy-egy tizedet a helyi közösségért is felajánlva. Köszönjük!

Szép hetet kívánok!

Hirdetések (2020.10.4.)

Hálás köszönet mindazoknak, akik akár fizikailag, akár lélekben, imádkozva bekapcsolódtak a tegnapi máriavölgyi magyar szentmisébe. Köszönet mindennemű segítségért, az online közvetítésért, a cserkészek szolgálatáért.

Az egész előttünk álló héten a szokásos miserend lesz érvényben. Jövő vasárnap is lesz külön mise az idősebbek számára reggel nyolckor a ferences templomban. Délelőtt kilenckor pedig a fiatalabb korosztályt várjuk a misére. Továbbá este hatkor a Virágvölgyi plébániatemplomban is lesz vasárnapi magyar mise.

A ferences templom fél órával a mise kezdete előtt kerül kinyitásra. Érvényben van a max. 50 fős részvétel a járványügyi szigorítások értelmében. Kérjük a türelmet és jószándékú hozzáállást. Részletek a faliújságon és honlapunkon olvashatók. Legyünk tekintettel egymásra, odafigyelők másokra is, imádkozzuk egymásért naponta a szentolvasó egy-egy tizedét.

Szerdán, Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője ünnepén este nyolctól lélekben közösséget alkotva imádkozzuk otthonainkban, családjainkban a dicsőséges rózsafüzért. A Pozsonyi katolikusok Facebook oldalán online lehet csatlakozni az imához. Buzdítom a családokat is a közös imára, családegyházként megszervezve a bekapcsolódást ebbe a kezdeményezésbe. A szerda esti rózsafüzért a családokért fogjuk felajánlani.

Csütörtökön, október 8-án, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepén szintén este nyolctól lesz lehetőség a közösség Facebook csatornáján az ünnepi imacsokorba bekapcsolódni. Addigra a hatos szentmiséről is hazaérnek a kedves hívek, de azok is bekapcsolódhatnak, akik nem tudnak aznap a ferences templomban szentmisén részt venni, illetve épp távol vannak. Ünnepeljük képességeink szerint együtt ezt a számunkra jelentős Mária-ünnepet is!

Isten áldásával kísért októberi napokat kívánok!

Hirdetések (2020.9.27.)

A héten szombat kivételével a szokásos miserend lesz érvényben templomunkban. Szombaton a ferences templomban a magyar mise elmarad, ugyanis aznap szervezzük a közösségi zarándoklatot Máriavölgybe.

A közösségi szinten szervezett máriavölgyi magyar búcsú alkalmával is betartásra kerülnek az érvényben levő óvintézkedések, tehát a szentmise alkalmával annyi személy lehet bent, amennyi sakktábla-szerűen kijelölt hely van a bazilikában. A kint állók a kültéri kihangosítás által fogják hallani a szentmisét. A bazilikában kötelező lesz a maszk viselése, illetve a kézfertőtlenítés is. Mivel a piros zónának minősített Pozsonyból megyünk oda, a COVID19-szemafor értelmében az éneklés elmarad. Szeretettel hívom a családokat és ifjúságot is az október 3-án délelőtt tíz órakor kezdődő magyar szentmisére. Hozzák magukkal lélekben idős és beteg ismerőseik, családtagjaik imaszándékait is, illetve értük is imádkozzanak az ősi Mária-kegyhelyen.

Szeptember végéhez közeledve hálámat fejezem ki azoknak, akik ebben a hónapban is szívvel-lélekkel részesei voltak a közösség életének: Az új pasztorális év kezdetén együtt hívhattuk a Szentlelket, az ünnepélyes keretek között Szűz Mária oltalmába ajánlott közösségünk minden tagja számára. Az új tanévben már találkoztak ovis hittanosaink, a nagyobbak templomunkba hozták iskolatáskáikat, hogy kifejezzék, szorgalmukat és az iskolaévvel járó minden igyekezetüket az Úrnak ajánlják. Elmélkedve a közösség szerepéről és fontosságáról a múlt vasárnapi mise keretében megáldott új kenyér egy-egy darabkájából véve is kifejezésre került, hogy egy közösségként gyűlünk össze az Élet Kenyerének asztala körül minden szentmise alkalmával. Bárcsak mind jobban rácsodálkoznánk egy-egy szentmise felbecsülhetetlen értékére, s részt is vennénk azokon, most, hogy lehet, ünnep- és köznapokon egyaránt. De akik nem tudnak eljutni a szentmisére, azok is bekapcsolódhattak többek közt az e hónapban is közvetített magyar misébe a Lux-on. Örömünnep, hogy ma tíz gyermek kezdi meg szentáldozásai sorát, vagyis még többek szívében élhet a szentségi Krisztus, minden közösség középpontja, Akit bár az elhalasztott budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson majd jövőre fogunk közösen ünnepelni, de addig is vándorlásunk társa kíván lenni nap mint nap, s ajándékozó szeretetével közelít felénk, mi pedig megnyílhatunk e találkozás előtt az imában, szentségimádásban, a szentmise és szentáldozás mély pillanataiban, a szentgyónásban, a szeretetszolgálatban, a család- és közösség szolgálatában…

A csütörtökön kezdődő októberi rózsafüzér hónapban be lehet kapcsolódni a szentolvasó egy tizedével a közösségért végzett imaláncba. Részletek a faliújságon, illetve a Remény újságok melletti tájékoztatón.

Pénteken a Közösségi Házban lesz az óvodások újabb hittanos összejövetele 16:30-tól.

Misenaplók a Rozália-kápolnában kaphatók, s ugyanoda lehet jönni pecsétért a már meglevő misenaplókba. Még ma kérhető jelentkezési lap a júniusi elsőáldozásra.

Hirdetések (2020.9.20.)

A mai szentmise után kérem, vigyenek a misében megáldott új kenyérből. Otthon is, minden kenyérszegésnél, minden étkezésnél, a mai családi ebédnél is hálatelt szívvel köszönjük meg Istennek gondoskodó szeretetét, s azt, hogy testünk tápláléka mellett lelkünk táplálásáról is gondoskodik.

Tápláljuk lelkünket gyakran az Élet Kenyerével. Szeretettel hívom a kedves híveket a köznapi szentmisékre is.

A mise után a Szent Rozália-kápolnában kerülnek kiosztásra a misenaplók a hittanos gyerekeknek az új tanévre. A júniusi elsőáldozásra pedig nálam kérhető jelentkezési lap a sekrestyében.

Miserendünk az előttünk álló héten a szokásos lesz, annyival bővítve, hogy jövő vasárnap, szeptember 27-én reggel nyolckor is lesz egy szentmise a ferences templomban. Ezt azért is iktattam be, mivel a kilenc órai misében sorra kerülő elsőáldozásra a tíz gyermek részéről gondolom, máshonnan is érkeznek vendégek. Egyrészt a sakktábla-szerű ülésrend miatt kisebb a templom befogadóképessége, másrészt pedig védeni szeretnénk az idősebb korosztályt, ezért azt kérem, hogy a hatvan évnél idősebb testvérek a reggel nyolc órai szentmisére jöjjenek inkább. Sajnálom, hogy a közösség e szép ünnepén nem lehetünk mindannyian együtt, a jelen helyzetre való tekintettel ilyen megoldás tűnt a legbölcsebbnek. Így a helyi hívek és az elsőáldozásra érkező vendégek eloszlanak a két szentmisén. Természetesen azok a hatvan évnél idősebb testvérek, akiknek közeli családtagjuk is most lesz elsőáldozó, saját mérlegelésük szerint jelen lehetnek az elsőáldozási misén.

Az elsőáldozók hozzátartozói a köznapi misék előtt gyónhatnak a héten. A gyerekek első szentgyónására a szombat reggeli mise után kerül majd sor. Próbálni csütörtökön este öttől fogunk, itt a templomban.

Az óvintézkedések a faliújságon és honlapunkon is elolvashatók. Köszönöm szépen a felelősségteljes és egymásra figyelő hozzáállást mindenkinek!

Hirdetések (2020.9.13.)

Tegnap Szűz Mária oltalmába ajánlottuk egész közösségünket, ma a Szentlélek ajándékait kérjük az új iskolai- és pasztorális év kezdetén. Mindenkinek sok kegyelmet, lelkesedést, imádságban megalapozott és tettrekész hónapokat kívánok!

A héten a szokásos magyar miserend lesz érvényben.

Pénteken délután 16:30-tól folytatódik az óvodáskorúak hittanos foglalkozása a Közösségi Házban. Szeretettel várják az érintetteket!

Szombaton délelőtt kilenctől a két hét múlva első szentáldozáshoz járuló gyerekek találkozójára kerül sor a Közösségi Házban.

Szombaton délután négy órai kezdettel a Lux televízió közvetít magyar nyelvű szentmisét. Kérem, hívják fel főként a misékre fizikailag eljutni nem tudó ismerőseik figyelmét erre a lehetőségre.

A jövő vasárnapi délelőtti misében hálát adunk Istennek az új kenyérért. Kenyérmegáldásra kerül majd sor. Tartsuk fontosnak mind többen hálánk kifejezését Isten gondoskodásáért!

Együttjáró fiatalok és jegyesek számára tervezünk találkozó-sorozatot. Kérem, hogy az érdeklődők legkésőbb szeptember végéig jelentkezzenek nálam.

Ahogy arról a Remény újságból értesülhettünk, a hagyományos máriavölgyi magyar búcsú idén októberben nem kerül megszervezésre. Kisebb létszámú zarándoklatok azonban szervezhetők a kegyhelyre. Ennek szellemében közösségi szintű búcsút tartunk az ősi Mária-búcsújáróhelyen, mégpedig október 3-án, szombaton. Délelőtt tízkor tervezzük a szentmisét a máriavölgyi bazilikában. Kérem a családokat, az ifjúságot, köztük a cserkészeket és közösségünk imacsoportjait, hogy tervezzék be programjaik közé a közösségi búcsút. Imádkozzunk közösségként együtt és egymásért Máriavölgyben is, a rózsafüzér hónapjában, elsőszombaton, Magyarok Nagyasszonya ünnepe előtt. Buzdítom a szülőket és nagyszülőket, hogy népünk Mária-tisztelő lelkületét a búcsújárások által is neveljék bele gyermekeikbe, unokáikba! Hiszem, hogy a közösségi imának nagy ereje van.

Misenaplók és jelentkezési lapok a júniusi elsőáldozásra a szentmise után a Rozália-kápolnában kérhetők.

Hirdetések (2020.9.6.)

Hálás köszönet illeti azokat, akik a közösségért és templomunkért áldozatot vállalva részt vettek a tegnapi templomtakarításon.

Az egész héten a szokásos miserend lesz érvényben templomunkban.

A szombat reggeli szentmisében Szűz Mária nevenapján, az ugyancsak a napokban ünnepelt Kisboldogasszony ünnepe miatt is Égi Édesanyánkat köszöntve Mária oltalmába ajánljuk magunkat és egész közösségünket. A mise előtt fél nyolctól a rózsafüzért imádkozhatjuk együtt. Szeretettel hívom a Mária-tisztelő kedves híveket, mind nagyobb számban!

Jövő vasárnap a kilenc órai magyar mise keretében a Szentlelket hívjuk majd segítségül az új iskolaév kezdetén. Az iskolások megáldása mellett minden pedagógus, hitoktató, szülő és a gyermekekkel foglalkozó jószándékú ember számára kérni fogjuk a Szentlélek ajándékait. Kérem az iskolás gyerekeket, jelképesen iskolatáskáikat is hozzák majd magukkal a szentmisére, s az első sorokban foglaljanak helyet. A jövő vasárnapi mise után kerülnek kiosztásra az új misenaplók, valamint jövő vasárnap lehet jelentkezési lapot kérni a júniusi elsőáldozásra.

A lektorok és zsoltárosok új beosztása a faliújságon olvasható. Köznapokon is be lehet kapcsolódni ebbe a liturgikus szolgálatba. A faliújságra kifüggesztett táblázatba lehet beiratkozni, mégpedig az egész szeptember hónapra vállalt elköteleződéssel. Kérjük, hogy akik érthetően és hangosan tudnak olvasni, azok vegyék ki részüket ebből a szolgálatból.

A Ferienčík utcai Közösségi Ház vezetésével Varga Mária testvérünket bízom meg az új pasztorális évtől. Kérem, hogy minden ott rendszeresen találkozni kívánó csoport vezetője nála jelezze, melyik napokon és milyen időintervallumban szeretnék igénybe venni az új tanévben a Közösségi Ház termeit és udvarát. Ugyancsak kérjük, hogy az ott kihelyezett adománydobozba helyezzék hozzájárulásukat a Közösségi Ház fenntartására. Köszönjük!

Hirdetések (2020.8.30.)

Az előttünk álló héten a szokásos időpontokban lesznek a magyar misék templomunkban.

Az elsőpéntekes héten hétfőn a reggeli mise előtt, szerdától péntekig pedig az esti szentmisék előtt fogok gyóntatni.

Szombaton a reggeli misét megelőzően, fél nyolctól a kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkozhatjuk majd együtt a szentolvasót újabb magyar papi és szerzetesi hivatásokért.

Ugyancsak szombaton, szeptember 5-én kerül sor a templom takarítására a magyar közösség tagjainak részvételével. Tizenegy órára hívom a kedves testvéreket, a rózsafüzér-társulatok tagjait, de további segíteni kívánó személyeket is. Ezzel is fejezzük ki, hogy magunkénak érezzük ezt a helyet, ahol rendszeresen találkozunk, és aki csak teheti, vegye ki részét ily módon is a közösség életéből. Előre is köszönöm!

A lektorok és zsoltárok új beosztása majd a hét folyamán kerül kifüggesztésre a templomi faliújságra.

A kezdődő új iskolaévben is szeretettel hívom a gyerekeket a szentmisékre. Kérem, hogy elöl foglaljanak helyet, hogy jól lássák a mise történéseit. Kérem, hogy a szeptember 27-i elsőáldozásra készülők és a majd következő elsőáldozásra jelentkezni kívánó gyerekek is szüleikkel együtt vegyenek részt a vasárnapi szentmiséken. A ministrálni kívánó fiúk a misék előtt jöjjenek a sekrestyébe.

A Veni Sancte-mise szeptember második vasárnapján lesz. Az iskolás gyerekek megáldására ebben a szeptember 13-i misében kerül majd sor, amire kérem, hogy jelképesen iskolatáskáikat is – benne iskolaszereikkel – hozzák magukkal a templomba.

Éljük át minél többen a szeptemberi vasárnapokat is együtt a közösségben: a hónap első vasárnapján szentségi áldással zárul majd a szentmise, a második vasárnapon a Szentlelket fogjuk hívni az új iskolaév alkalmából, szeptember harmadik vasárnapján hálát adunk az új kenyérért és kenyéráldást tartunk, a hónap utolsó vasárnapján pedig az idei elsőáldozásra kerül sor. Ahogy egy jó családban is együtt ünnepelnek a családtagok, egymást segítik szolgálataikkal, kérem, érezzük át felelősségünket a közösségbe való tartozásunk terén is!

Áldott napokat kívánok az egész közösségnek!

2. oldal / 35