Hirdetések (2019.1.6.)

Ma Vízkereszt ünnepe van. Kérem, vigyenek haza otthonaikba az új szenteltvízből, hintsék meg vele házaikat, lakásaikat. Használják otthon is keresztvetések alkalmával ezt a szentelményt.

A magyar nyelvű szentmisék az egész hét folyamán a szokott időpontokban lesznek.

Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz, amivel befejeződik majd a karácsonyi ünnepkör.

A téli szünet után folytatódnak a rendszeres felkészítők és találkozók. Az elsőáldozásra készülők január 12-én, szombaton délelőtt 9-kor találkoznak a Közösségi Házban.

Hirdetések (2018.12.30.)

Ma, a Szent Család vasárnapján megáldjuk közösségünk családjait és szívből köszöntjük az idei év jubilánsait!

Holnap, hétfőn, december 31-én, a polgári év utolsó napján az évvégi hálaadó magyar mise 17 órakor kezdődik a ferences templomban. Utána pedig a refektóriumban lesz lehetőség a jókívánságok kifejezésére egymásnak.

Kedden, január 1-én, Szűz Mária, Isten Anyja főünnepén, ami parancsolt ünnep, a ferences templomban délelőtt 9-kor, a virágvölgyi plébániatemplomban pedig este 18 órakor lesznek magyar szentmisék.

Szerdán, csütörtökön és pénteken a köznapi magyar misék 18 órakor lesznek a ferences templomban, szombaton pedig reggel 8-tól. Mivel elsőszombat lesz, a mise előtt fél órával a rózsafüzért fogjuk imádkozni az Oltáriszentség előtt újabb magyar papi hivatásokért.

Jövő vasárnap, január 6-án Urunk megjelenésének ünnepén, Vízkereszt napján a misék keretében vízszentelés lesz. Kérem, hozzanak magukkal palackot, hogy vihessenek haza otthonaikba az új szenteltvízből, amivel házaikat, lakásaikat meghinthetik, illetve rendszeresen használhatják otthon a keresztvetések alkalmával.

Holnap estig adható még le az imakártya névvel ellátott része, amiből a Remény újságoktól lehet vinni. Mindazokért, és azok családtagjaiért, akik vállalják, hogy a 2019-es évben naponta elmondják a rövid fohászt közösségünkért, mutatjuk majd be az újévi ünnepi misét a ferences templomban. Buzdítom a kedves híveket ennek az imaháttérnek a biztosítására!

Hirdetések (2018.12.23.)

Hálás köszönet az idei adventben nyújtott minden segítségért, a közösségért vállalt szolgálatokért és imákért, az aktív bekapcsolódásért a közösség által kínált lelki és egyéb programokba: a rorátékon, a lelkinapon, a teadélutánon való részvételért, az élelmiszergyűjtéskor hozott adományokért, a takarításért, a ministránsok, énekkarok, cserkészek, orgonisták adventi szolgálataiért, mindazok munkájáért, akik szívesen nyújtottak segítő kezet bármiben az idei advent folyamán. A Jóisten jutalmazza mindnyájukat mindenért gazdagon, jótetteik is járuljanak hozzá a boldogabb ünnepléshez!

Köszönöm, hogy szép számban végezték el az elmúlt napokban a karácsony előtti szentgyónásukat, és hogy sok beteghez és időshöz is elhívtak otthonaikba, így ők is szentségekkel megerősödve élhetik át a karácsonyi ünnepkört.

A magyar misék a következő időpontokban lesznek a ferences templomban:

  • December 24-én, Szenteste 22 órai kezdettel lesz az éjjeli mise. Előtte, 21:40-től a helyi énekkar fog énekelni a templomban.
  • December 25-én, Jézus Krisztus születésének főünnepén délelőtt 9-kor lesz a szentmise. Utána a Betlehemnél a gyermekek megáldására kerül sor, kérem, gyermekeikkel, unokáikkal együtt jöjjenek a szentmisére.
  • December 26-án, Szent István diakónus, vértanú ünnepén szintén délelőtt 9-kor lesz magyar mise.
  • Utána pedig jövő vasárnap, azaz december 30-án, a Szent Család vasárnapján lesz ismét magyar szentmise a ferences templomban, a szokott időben délelőtt 9 órakor, aminek keretén belül a közösség családjainak megáldására és a bejelentett jubilánsok köszöntésére kerül majd sor. Kérem, ha csak lehet, minél több családtag, minden generáció jöjjön együtt a szentmisére.

A Virágvölgy-i templomban ma este, december 25-én és jövő vasárnap este hattól lesznek magyar szentmisék.

A többi pozsonyi templom magyar miserendje a faliújságon és a honlapon is megtalálható.

Még ma lehet leadni a jelentkezés lapot a Lourdes-i zarándoklatra és befizetni a 180 euro előleget Seňan Ilonánál.

Szíves figyelmükbe ajánljuk közösségünk kalendáriumát a 2019-es évre.

Áldott, békés, szeretetben-teli karácsonyi ünnepeket kívánok!  

Hirdetések (2018.12.16.)

Hálás köszönet az elmúlt napok adventi lehetőségeinek kihasználásáért: a szombathelyi lelkinapon és az adventi teadélutánon való részvételért, az élelmiszergyűjtésbe való bekapcsolódásért, minden vállalt szolgálatért, mindazért, amivel a közösség életéhez ki-ki a maga módján hozzájárult. Kérem, hogy advent hátralévő napjaiban is figyeljünk egymásra, imádkozzunk együtt és egymásért is!

Holnap lesz az idei utolsó magyar roráté mise. Szeretettel várom a kedves híveket reggel hat órára. A mise után a gyerekeknek és fiataloknak reggelit biztosítunk a Közösségi Házban.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól lesznek misék, s ugyanezen a három napon lesz gyónási lehetőség délután négy órától kezdődően. Kérem, hogy ezeket az időpontokat használják ki a gyónás elvégzésére, s már otthon találjanak elegendő időt az alapos lelkiismeretvizsgálatra és felkészülésre.

Szombaton reggel nyolckor lesz magyar mise. Szombaton délelőtt kilenctől délig még Pozsonypüspökin fogunk gyóntatni. Tehát aki hétközben nem tud eljönni a ferences templomba, még szombaton lesz lehetősége a kiengesztelődés szentségéhez járulni a pozsonypüspöki plébániatemplomban.

Szombaton délelőtt fél tíztől lesz a ferences templom karácsonyi takarítása és díszítése. Kérem, hogy a magyar közösség hívei is szíveskedjenek bekapcsolódni, s minél többen jöjjenek el segítő kezet nyújtva a karácsonyi készülethez. A legutóbbi takarításkor nagyon kevesen voltak, kérem, hogy ez alkalommal vegyék komolyabban ezt a meghívást is, hiszen mi is nap mint nap ebben a templomban gyűlünk össze közös imára. Előre is köszönöm!

Advent negyedik vasárnapján a ferences templomi mise után cserkészeink jóvoltából hazavihető lesz a Betlehemi láng. Hozzanak magukkal mécsest vagy lámpást. Jövő vasárnap nem lesz kávézás a refektóriumban.

Kérem, hogy aki szívesen vállalná, hogy 2019-ben rendszeresen imádkozna egy rövid fohászt a helyi közösségért, vigyen a Remény újságok melletti imakártyából, s annak jobb oldali részét majd nevével ellátva juttassa vissza hozzám még most decemberben.

Még ma jelenthetik be a jubilánsokat, s lehet kalendáriumot vásárolni. Karácsonyig szeretnénk lezárni a lourdesi zarándoklat résztvevőinek listáját is, jelentkezni Seňan Ilonánál lehet.

Miséket szerdától lehet majd íratni 2019 első negyedévére, tehát a januártól márciusig terjedő időszakra. Kérem, hogy az íratott miséken az egész családok igyekezzenek résztvenni, ha csak lehet, szentáldozáshoz is járulni, csakúgy, mint az egyes imacsoportok is igyekezzenek nagyobb számban jelen lenni az általuk kért miséken.

A karácsonyi miserendet a faliújságon találják.

Hirdetések (2018.12.9.)

A mai mise után közösségi találkozó lesz a refektóriumban. Befizethető ott az előleg a Lourdes-i zarándoklatra és még lehet jelentkezni a szombati adventi lelkinapra, amely Szombathelyen lesz, s ahová az autóbusz szombaton reggel fél hétkor indul az Istropolistól. Minden korosztályt szeretettel várnak, a ministránsoknak a részvétel ingyenes. A szerevezők kérik, hogy töltsék fel a buszban az üres helyeket, éljenek a lelkinap lehetőségével, zarándokoljanak együtt advent kegyelmi időszakában!

Holnap reggel hatkor lesz roráté szentmise. A gyerekeknek és fiataloknak a mise után reggelit biztosítanak a Közösségi Házban.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól lesznek még köznapi misék. Szombaton a lelkinap miatt a ferences templomban nem lesz magyar mise.

A héten lesz a tartósélelmiszer-gyűjtés Teréz anya ligetfalui nővéreinek. Az adományokat a Közösségi Házba lehet vinni a Ferienčík utca 7-es számra. A felső csengőre ki van írva: Közösségi Ház, azt kell a bejutáshoz megnyomni. Hétfőn és kedden délután fél négy és fél hat között, szerdán pedig az esti mise után hét és nyolc óra között. Kérik, hogy ezeket az időpontokat és ezt a helyszínt használják ki. Jó alkalom megismerni a Közösségi Házat azoknak is, akik még nem jártak ott, körül lehet nézni, lehet ott beszélgetni, teázni, megtekinteni a könyvtárat. Adományaikat a rászorulók számára a Jóisten jutalmazza gazdagon!

Csütörtök délután háromtól fél hatig, szintén a Közösségi Házban karácsonyi ajándékokat vásárolhatnak. Magyar vallásos könyvek minden korosztály számára és kegytárgyak lesznek kaphatók gazdag kínálatban. Egyben teadélután is lesz, tehát bárki bejöhet beszélgetni, a mindennapi teendők között kicsit együtt lenni a közösség további tagjaival. Én is jelen leszek, lehetőség lesz ajánlást íratni a közösség frissen megjelent 2019-es évkönyvébe, amit szeretettel ajánlok mindenki figyelmébe, akár ajándéknak is megvásárolva másoknak, vidékieknek is. Az évkönyv a kijáratnál is kapható a mai mise után, illetve a refektóriumban a kávézás alkalmával. A teadélután, az ajándékvásár és az évkönyv is a közösség tagjai számára van, a közösség miatt, kérik, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, minél többen kapcsolódjanak be aktívan a következő napok programjaiba!

A jövő vasárnapi misében lesz a betlehemek megáldása. El lehet hozni az otthoni betlehemeket – papírból, vagy figurákat, vagy legalább a kis Jézus szobrát a jászolban, akár saját készítésű családi betlehemeket, hogy megáldva kerülhessenek majd otthonaikban a karácsonyfa alá.

A jubilánsokat és jubiláló házaspárokat jövő vasárnap estig lehet bejelenteni nálam, ne felejtsenek ki senkit! Részletek a faliújságon.

Áldott adventi vasárnapot és hetet!

Hirdetések (2018.12.2.)

A mai mise végén kérem a gyerekeket, hogy jöjjenek ki az oltárhoz, kiosztok egy adventi foglalkoztató füzetet ajándékba, amit kérem szépen, hogy rendszeresen használjanak otthon együtt a családban a szülőkkel, nagyszülőkkel. Legyen minden családban értékes ez a karácsony-váró időszak!

Hétfőn reggel 6-kor lesz roráté szentmise. Utána az iskolába indulók számára reggelit biztosítunk a Közösségi Házban.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól lesznek a szentmisék, ezek előtt lehet szentgyónáshoz is járulni. Kérem szépen, hogy az adventi időben aki csak teheti, a köznapi miséket is használja fel a lelki töltekezésre.

A szerdai ifjúsági misét az egyetemisták találkozója követi majd a Közösségi Házban.

Csütörtökön, december 6-án az esti misében fogunk megemlékezni Szent Miklós püspökről, ekkor kerül sor a gyerekek megajándékozására. Szeretettel hívjuk tehát a gyerekeket, iskolásokat csütörtökön az esti hatos szentmisére.

Az elsőpénteki esti mise már vigília-mise lesz, a másnapi ünnepre is érvényes.

Szombaton ugyanis parancsolt ünnep lesz, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe. A magyar mise reggel 8-kor kezdődik a ferences templomban, s utána követeznek a Szabadegyetem előadásai a szomszédos egyetem aulájában, az elsőáldozók összejövetele pedig a szombati mise után a Közösségi Házban lesz.

Holnap este az Olasz Kulturális Intézet szervezésében orgonakoncert lesz itt, a ferences templomban este hattól. A vatikáni Szent Péter Bazilika orgonistájának koncertjére a belépés díjtalan.

Szeretnék buzdítani mindenkit, hogy az adventi idő keddjeit használjuk fel méginkább, tudatosan a jótékony szeretet konkrét tetteinek megvalósítására. Ha mindenki egy-egy kis jótettel, segítségnyújtással fordul valaki más felé, egy beteg, idős, rászoruló család, gyermek, magányos felé, sok szeretettel lesz gazdagabb közösségünk élete.

A jövő vasárnapi mise után lesz az adventi „kávézás” a refektóriumban. Újabb alkalom a segítségre és közösségépítésre egyaránt. Ott lehet jövő vasárnap leadni a jelentkezési lapot és az előleget a Lourdes-i zarándoklatra Seňan Ilonánál.

Kérem, hogy a napokban jelentkezzenek Horváth Ilonánál a december 15-i szombathelyi lelkinapra. A ministránsokat és az ifjúságot is szeretettel várjuk!

A mai mise után a karitász céljaira van gyűjtés. Isten fizesse meg adományaikat!

Legyen tartalmas, Istentől megáldott az adventi készülődés közösségünk minden tagja, minden családja számára!

Hirdetések (2018.11.25.)

Hálás köszönet a hétfői Kék-templomi Szent Erzsébet-mise és az agapé, valamint a tegnapi adoráció méltó előkészítésért, az éneklésért, továbbá a Párkapcsolati Műhely és kateketikai nap előadásainak meghallgatásáért, a kedves hívek részvételéért az elmúlt napok értékes lelki programjain!

Hétfőn és szombaton reggel nyolcra, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este hat órára hívom a kedves híveket a ferences templomba a köznapi magyar misékre. Találjunk időt hétközben is az Eucharisztiából való töltekezésre.

Szombaton reggel fél nyolckor az Oltáriszentség előtt fogjuk imádkozni a szentolvasót újabb papi hivatásokért. Kérem, csatlakozzanak minél többen!

Ugyancsak szombaton, délelőtt kilenc órától kezdődik a Közösségi Házban, immár hagyományszerűen, az adventi koszorúk közös készítése. Kérjük a gyermekes családokat, hozzanak magukkal hozzávalókat a koszorúkhoz, gyertyákat, esetleg valamit az agapéhoz is.

Az adventi koszorúk megáldására a jövő vasárnapi misékben kerül sor. A mise előtt az oltár elé lehet elhelyezni a családok koszorúit. Kérem, minél többen hozzák el megáldásra otthoni koszorúikat!

Az adventi lelkinapra Horváth Ilonánál lehet jelentkezni. December 15-én Szombathelyre indítunk autóbuszt, ahol együtt ünnepelhetjük Boldog Brenner János első liturgikus emléknapját. A ministránsok számára az egynapos zarándoklat ingyenes, kérjük, minél többen jelentkezzenek közülük is!

Még ma lehet jelentkezni és az előleget befizetni a közösségünk által szervezett családok sítúrájára Vician Líviánál és Varga Máriánál, valamint jelentkezési lapok kérhetők a nyári Lourdes-i útra Seňan Ilonánál, amiket kitöltve december folyamán fogunk majd az előleggel együtt összegyűjteni.

Ma, Krisztus Király fűünnepén a felajánló imádsággal a szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetünk.

A mai mise után a gyerekeket várjuk a pecsétért a misenaplóikba, s minden jelenlévőt a mise utáni közösségi összejövetelre a refektóriumba!

Áldott vasárnapot és hetet kívánok!

14. oldal / 35