Hirdetések (2019.3.3.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék: hétfőn és szombaton reggel nyolctól a Rozália-kápolnában, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este hattól a templomban. Vasárnap a ferences templomban délelőtt kilenckor, a Virágvölgyi plébániatemplomban pedig este hatkor lesz magyar szentmise.

Szerdán hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Egész nap szigorú böjt és hústilalom van ezen a napon. Az este hatkor kezdődő magyar mise keretében lesz a hamvazkodás szertartása a ferences templomban.

Nagyböjt péntekjein 17:30-kor lesznek a keresztúti ájtatosságok a ferences templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket a keresztút közös imádkozására.

Szombaton az elsőáldozók összejövetelére kerül sor a Közösségi Házban.

Vasárnap délelőtt ifjúsági énekekkel kísért szentmise lesz, amire az elsőáldozókat és bérmálkozókat is hívjuk.

Ugyancsak a jövő vasárnapi mise után a refektóriumban a szokásos kávézás lesz megtartva.

A mai elsővasárnapi szentmise szentségi áldással fejeződik be.

Hirdetések (2019.2.24.)

Az előttünk álló héten a közösség több mint hetven tagja együtt kirándul. A ferences templomban ezért csak pénteken, a hónap elsőpéntekjén lesz magyar szentmise, a szokott időben, este hattól.

A sítúrán hétfőtől péntekig lesznek misék. Kérjük, hogy itthonról is kísérjék imáikkal a sítúrán résztvevők csoportját!

A vasárnapi miserend változatlan. A ferences templomban délelőtt kilenckor, a Virágvölgyi templomban este hatkor lesznek magyar misék.

Ma nem lesz kávézás a refektóriumban.

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni a múlt heti farsangi bál megszervezéséért és minden felajánlott segítségért!

A nagyböjti lelkinap március 16-án lesz. Brenner József atya lesz a vendég, aki a múlt évben boldoggá avatott testvéréről, Brenner Jánosról fog beszélni, valamint Perger Gyula atya, aki Mindszenty József bíborosról tart majd előadást.

Áldott vasárnapot és hetet, az iskolásoknak tartalmas tavaszi szünidőt kívánok!

Hirdetések (2019.2.17.)

A héten lelkigyakorlaton veszek részt. A környékbeli magyar lelkiatyák fognak helyettesíteni.

A ferences templomban a hétköznapi misék közül az esti hatos magyar misék lesznek megtartva, tehát szerdán, csütörtökön és pénteken lesznek itt magyar misék. Részletes szétírás a faliújságon és honlapunkon olvasható.

Szombaton a kateketikai nap alkalmából nem itt, hanem a Miletič utcai szalézi templomban lesz magyar mise, 9 órai kezdettel.

Ugyancsak szombaton, február 23-án lesz a közösségi farsangi összejövetel is. A Duna utcai magyar iskola ebédlőjében délután négy órakor nyitjuk meg a bált, de már fél négytől lehet gyülekezni, készülődni. Kérjük, hogy a svédasztalhoz szíveskedjenek szendvicsekkel, sós és édes süteménnyel, gyümölccsel, valamint üdítőkkel hozzájárulni. Ugyancsak kérjük a tomboladíjak felajánlását is. Olyan díjakat ajándékozzunk, amikről feltételezzük, hogy a nyerteseknek örömet szereznek. Vagy a helyszínre lehet hozni, vagy pedig előzetesen Bercz Amáliának, Horváth Ilonának vagy Vician Líviának lehet átadni azokat. A gyerekek a bálra álarcot ölthetnek. Minden korosztályt szeretettel várunk. A teremdíszítésben pénteken kérjük a segítséget, annak részleteit a már említett szervezőkkel lehet pontosítani.

Jövő vasárnap veszi kezdetét a közösségi sítúra, több mint hetven jelentkező van. A sítúrán hétfőtől péntekig lesznek majd naponta szentmisék, tehát kérem a résztvevőket, hogy vasárnap még idehaza vegyenek részt szentmisén.

Kérjük, hogy akik a tihanyi zarándoklatra jelentkeztek, Horváth Ilonánál szíveskedjenek az euróban és forintban fizetendő összegeket is minél hamarabb rendezni.

Nagyböjti lelkinapunk március 16-án lesz. Kérem az ifjúság és a ministránsok aktív részvételét is majd. Brenner József atya lesz a vendégünk, aki a múlt évben boldoggá avatott testvéréről, Brenner Jánosról fog beszélni, valamint Perger Gyula atya, aki Mindszenty József bíborosról tart majd előadást, akinek hősies életpéldáját a hét folyamán Ferenc pápa hivatalosan is elismerte, ami egy újabb lépést jelent a boldoggáavatáshoz.

Áldott vasárnapot és hetet kívánok!

Hirdetések (2019.2.10.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék. Kérem, hogy aki csak teheti, igyekezzen olykor egy-egy köznapi szentmisén is részt venni.

Holnap, hétfőn a Betegek Világnapja, a Lourdes-i Szűz Anya liturgikus emléknapja lesz. Hálásan köszönöm mindazok imáit, akik az elmúlt napokban bekapcsolódtak a betegekért és a Lourdes-i zarándoklat gyümölcseiért felajánlott kilencedbe. Kísérjük imával és tapintatos odafigyeléssel továbbra is az általunk ismert betegeket!

A betegek kenetének kiszolgáltatására a szombat reggeli szentmisében kerül sor a ferences templomban. Azok az idős és/vagy beteg személyek, esetleg műtét előtt állók részesülhetnek ebben a szentségben, akik egyébként szentáldozáshoz is járulhatnak, vagyis a megszentelő kegyelem állapotában kell lenniük. Kérem, hogy segítsék el erre a szombat reggeli magyar misére beteg ismerőseiket és hozzátartozóikat, valamint minél többen imádkozzunk majd velük és értük a szentmisében!

Kérem, hogy akik a sítúrára vonattal terveznek utazni, minél hamarabb jelezzék azt Varga Máriánál, valamint a kedvezményes jegyek megvásárlásához szükséges igazolványt adják át neki.

A mai mise után „kávéház” lesz a refektóriumban. A gyerekek a Rozália-kápolnába jöhetnek pecsétért a misenaplóikba.

Áldott vasárnapot kívánok közösségünk minden tagjának, minden családjának! Tartalmas hetet!

Hirdetések (2019.2.3.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék. A reggeli magyar misék a téli időben a Rozália-kápolnában lesznek bemutatva.

Holnap reggel egyéni Balázs-áldásban lehet részesülni.

Jövő vasárnap a családmisére szeretettel hívok minden korosztályt, kérem szépen az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülők részvételét is. A jövő vasárnapi szentmisét követően a refektóriumban közösségi összejövetelre kerül sor.

A napokban különösképpen is imádkozunk a betegekért, a február 11-i Betegek Világnapjára így készülünk elő. Kérem, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez az imaszándékhoz!

Néhány időpont a tervezés végett:

  • Február 16-án lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása a ferences templomban, mise keretében.
  • Február 23-án kerül sor a farsangi összejövetelre a Duna utcai iskola ebédlőjében.
  • Másnap veszi kezdetét a közösségi sítúra.
  • A nagyböjti lelkinapra idén március 16-án kerül sor, vendégünk lesz Brenner József atya – Boldog Brenner János vértanú élő testvére, valamint Perger Gyula atya Szombathelyről.
  • Március 23-án lesz a tihanyi zarándoklat.
  • Március 30-án pedig a templomi felolvasók, lektorok számára szervezünk az Érsek atya védnöksége alatt egy magyar nyelvű tanulmányi napot.

Hirdetések (2019.1.27.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék. Hétfőtől péntekig a köznapi misék előtt szentgyónási lehetőség is lesz.

Pénteken elsőpéntek.

Szombaton elsőszombat, egyben Urunk bemutatásának az ünnepe is – Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Magyar mise és benne gyertyaszentelés reggel nyolc órakor lesz, kérem, hozzanak magukkal gyertyát megáldásra. A mise előtt pedig ezen az elsőszombaton is újabb magyar papi és szerzetesi hivatásokért fogjuk a rózsafüzért imádkozni a kihelyezett Oltáriszentség előtt fél nyolc órai kezdettel. Kérem, imádkozzunk együtt minél többen!

Ugyancsak február 2-án kezdhetjük el azt a kilencedet, amit a Lourdes-i Szűzanya emléknapja, vagyis a Betegek Világnapja előtt szeretnénk végigimádkozni. Ezt a kilenc napi imát február 11-re készülve közösségünk és ismeretségi köreink beteg tagjaiért, valamint a nyári Lourdes-i zarándoklatunk lelki hatásaiért ajánlhatjuk fel. Kérem, hogy minél többen kapcsolódjanak be, azok közül se maradjon ki senki, akik a nyári közösségi zarándoklatra jelentkeztek, ez is egy jó készület lehet az útra. Imafüzetet lehet vinni, azok kérjenek belőle, akik vállalják a kilenced elvégzését.

Jövő vasárnapra esik Szent Balázs püspök liturgikus emléknapja.

Előzetesen jelentem, hogy a közösségi farsangi összejövetel február 23-án, szombaton lesz megtartva.

Holnaptól már az egész első félévre lehet magyar szentmiséket beíratni. Ismét kérem, hogy aki csak teheti, a kért misére egész családjával együtt érkezzen, jó, ha előtte elvégzik szentgyónásukat, s a misén szentáldozáshoz is járulnak. Az imacsoportok által kért miséken is kérem, hogy az imacsoportok tagjai nagyobb számban szíveskedjenek részt venni.

A mai mise után a refektóriumban lesz közösségi összejövetel.

Hirdetések (2019.1.20.)

A héten a szentmisék a szokásos miserend szerint lesznek. A misékben imádkozni fogunk a keresztények egységéért is – az imahét keretében. Szeretettel hívom a kedves híveket a köznapi magyar misékre is!

A csütörtök esti magyar mise előtt 17:10-től csendes szentségimádásra kerül sor a szentmise kezdetéig.

Ebben az évben is folytatódik a lehetőség néhány napra saját családjukba fogadni a Szent Család-vándorikonját, s így még intenzívebben imádkozni saját családjaikért és a közösség további családjaiért is. A bekapcsolódni kívánó családok a Remény újságok mellől vihetnek az erre szolgáló piros színű jelentkezési lapból.

Jövő héten imafüzetek lesznek kaphatók a Lourdes-i kilenceddel. A februári Betegek Világnapjára, ami egybeesik a Lourdes-i Szűz Anya liturgikus emléknapjával egy február 2-án kezdődő kilenceddel szeretnénk majd előkészülni. A kilencedet közösségünk és ismeretségi köreink betegeiért, valamint a nyári Lourdes-i zarándoklat lelki gyümölcseit kérve ajánlhatjuk fel minél többen.

Jövő vasárnap a mise után kávézás lesz a refektóriumban, előre is hálás köszönet minden segítségért.

Március 23-án a pozsonypüspöki plébánia híveivel közösen szervezünk zarándoklatot és kirándulást Tihanyba, az apátságba és a történelmi kálváriára. Részletek a faliújságon olvashatók.

A mai perselypénz a templomtorony felújítására lesz fordítva, adományaikat a Jóisten jutalmazza gazdagon!

Kérem, imádkozzák rendszeresen minél többen a napi fohászt közösségünkért!

13. oldal / 35