:

Hirdetések (2020.9.6.)

Hálás köszönet illeti azokat, akik a közösségért és templomunkért áldozatot vállalva részt vettek a tegnapi templomtakarításon.

Az egész héten a szokásos miserend lesz érvényben templomunkban.

A szombat reggeli szentmisében Szűz Mária nevenapján, az ugyancsak a napokban ünnepelt Kisboldogasszony ünnepe miatt is Égi Édesanyánkat köszöntve Mária oltalmába ajánljuk magunkat és egész közösségünket. A mise előtt fél nyolctól a rózsafüzért imádkozhatjuk együtt. Szeretettel hívom a Mária-tisztelő kedves híveket, mind nagyobb számban!

Jövő vasárnap a kilenc órai magyar mise keretében a Szentlelket hívjuk majd segítségül az új iskolaév kezdetén. Az iskolások megáldása mellett minden pedagógus, hitoktató, szülő és a gyermekekkel foglalkozó jószándékú ember számára kérni fogjuk a Szentlélek ajándékait. Kérem az iskolás gyerekeket, jelképesen iskolatáskáikat is hozzák majd magukkal a szentmisére, s az első sorokban foglaljanak helyet. A jövő vasárnapi mise után kerülnek kiosztásra az új misenaplók, valamint jövő vasárnap lehet jelentkezési lapot kérni a júniusi elsőáldozásra.

A lektorok és zsoltárosok új beosztása a faliújságon olvasható. Köznapokon is be lehet kapcsolódni ebbe a liturgikus szolgálatba. A faliújságra kifüggesztett táblázatba lehet beiratkozni, mégpedig az egész szeptember hónapra vállalt elköteleződéssel. Kérjük, hogy akik érthetően és hangosan tudnak olvasni, azok vegyék ki részüket ebből a szolgálatból.

A Ferienčík utcai Közösségi Ház vezetésével Varga Mária testvérünket bízom meg az új pasztorális évtől. Kérem, hogy minden ott rendszeresen találkozni kívánó csoport vezetője nála jelezze, melyik napokon és milyen időintervallumban szeretnék igénybe venni az új tanévben a Közösségi Ház termeit és udvarát. Ugyancsak kérjük, hogy az ott kihelyezett adománydobozba helyezzék hozzájárulásukat a Közösségi Ház fenntartására. Köszönjük!