Hirdetések nagyböjt 4. vasárnapján

Hálás köszönetemet fejezem ki a részvételért a tegnapi nagyböjti lelki napon.

*

A betegek kenetének szentségét holnap, a hétfő reggeli szentmisében fogom kiszolgáltatni itt a ferences templomban, előtte szentgyónási lehetőség lesz. Azok részesülhetnek benne, akik egyébként is járulhatnak szentségekhez, továbbá idős koruk vagy betegségük miatt szükségét érzik, hogy e szentség által is megerősítést nyerjenek. Akik már részesültek benne, abban az esetben kérhetik újra, ha állapotuk azóta rosszabbodott, gyógyulásuk után újra visszaestek a betegségbe, vagy újabb betegségeik adódtak, illetve azok is, akik valamilyen komolyabb műtéti beavatkozás előtt állnak.

Bővebben: Hirdetések nagyböjt 4. vasárnapján

Hirdetések nagyböjt 3. vasárnapján

A mai szentmise után „kávéház”-at tartunk a refektóriumban, szeretettel hívunk fiatalt és időset a kötetlen beszélgetésre egy tea, kávé, kakaó mellett.

*

Szerdán újra egyetemista est lesz. Folytatódik az Apostoli hitvallás újabb részének magyarázata az ifjúsági szentmise keretében. A szentmise után találkozóra kerül sor az egyetemisták, vagy itt dolgozó fiatalok számára.

Bővebben: Hirdetések nagyböjt 3. vasárnapján

Hirdetések nagyböjt 2. vasárnapján

A mai szentmisét szentségi áldással fejezzük be, mivel a hónap első vasárnapja van.

*

Múlt szerdától folytatódnak az egyetemista estek. A nyári szemeszter szerdáin az Apostoli hitvallás egy-egy részével ismerkedhetünk meg az ifjúsági szentmisék keretében. A misék után találkozóra kerül sor az egyetemisták, vagy itt dolgozó fiatalok számára, általában meghívott vendéggel fogunk beszélgetni. E hetén Puss Sándor SJ atya látogat el hozzánk.

Bővebben: Hirdetések nagyböjt 2. vasárnapján

Hirdetések nagyböjt 1. vasárnapján

A mai szentmise után „kávéház”-at tartunk a refektóriumban.

*

Szerdától folytatódnak az egyetemista estek. A nyári szemeszter szerdáin az Apostoli hitvallás egy-egy részével ismerkedhetünk meg az ifjúsági szentmisék keretében. Az ifjúságon és a Pozsonyban tanuló magyar hallgatókon kívül mindazokat szeretettel várjuk, akik a tematikus homíliák segítségével is szeretnék elmélyíteni hittani ismereteiket. A misék után találkozóra kerül sor az egyetemisták, vagy itt dolgozó fiatalok számára, általában meghívott vendéggel fogunk beszélgetni. Az első szerdai vendégünk Ft. Balga Zoltán ipolyviski plébános lesz.

Bővebben: Hirdetések nagyböjt 1. vasárnapján

Hirdetések évközi idő 6. vasárnapján

Szerdán, hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjti időszak, a szentmise a szokott időben, 18 órakor lesz. Hamvazószerdán hústilalom és szigorú böjt van.

*

Nagyböjt péntekjein 17:30-tól a keresztúti ájtatosságot fogjuk imádkozni templomunkban. Minden héten más személyek fogják előimádkozni a keresztút egyes állomásait.

Bővebben: Hirdetések évközi idő 6. vasárnapján

Hirdetések évközi idő 4. vasárnapján

A mai szentmisét, mivel a hónap első vasárnapja van, szentségi áldással fejezzük be.

*

Holnap, február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe lesz, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. A reggel 8 órakor kezdődő szentmise keretében fogunk gyertyát szentelni. Kérem a kedves híveket és – mivel félévi szünet lesz – az iskolás gyermekeket is, hogy hozzanak magukkal gyertyát.

Bővebben: Hirdetések évközi idő 4. vasárnapján

32. oldal / 35