Hirdetések Húsvét negyedik vasárnapján

A mai szentmise után megtartjuk a szokásos „kávéház”-at a refektóriumban. Utána pedig 11 órai kezdéssel a kolostor alagsorának színtermében bemutatásra kerül „Az assisi zsoldos” c. színdarab közösségünk tagjainak előadásában. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!

*

Manyílt nap van a helyi papi szemináriumban a Káptalan utcán. Az érdeklődők megtekinthetik a szemináriumot, bepillantást nyerhetnek a növendékpapság életébe. Délután 16 órakor a székesegyházban közös zsolozsma-imádkozással zárul a nyílt nap programja.

Bővebben: Hirdetések Húsvét negyedik vasárnapján

Hirdetések Húsvét harmadik vasárnapján

Szerdán ismét egyetemista estet tartunk. Az este 18 órakor kezdődő ifjúsági mise után, amelyben folytatódik az Apostoli hitvallásról szóló katekézis-sorozat, találkozóra kerül sor Ft. Bozay Krisztián atyával, s a Szentföldről, mint az életté vált evangéliumról fogunk beszélgetni. Kérem az ifjúság aktív bekapcsolódását a szentmisén a ministrálásba, zenélésbe, éneklésbe, valamint a minél nagyobb számú részvételt a beszélgetésen is.

*

Buzdítani szeretném a kedves híveket, hogy a rendszeres csütörtöki szentségimádásra készítsék elő imaszándékaikat, nem szükséges az egész fohászt megfogalmazni, elég felírni a szándékot, hogy kiért, milyen szándékra szeretnék a közös imát kérni. Bízzunk a közösségi ima nagy erejében!

Bővebben: Hirdetések Húsvét harmadik vasárnapján

Hirdetések Húsvét második vasárnapján

A mai gyerekmise után „kávéház”-at tartunk a refektóriumban. Mindenkit szeretettel hívunk a kötetlen beszélgetésre! Közben lehetőség lesz jelentkezni a nyári gyerektáborra, amelyet közösségünk fiataljai szerveznek Jókán, július 27-31. között.

*

Szentgyónási lehetőség hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton lesz a szentmisék előtt.

Bővebben: Hirdetések Húsvét második vasárnapján

Hirdetések Húsvétvasárnapon

Hálámat fejezem kimindazoknak, akik bármilyen módon bekapcsolódtak a Nagyhét és Húsvét méltó ünneplésébe, illetve az előkészületekbe: a ministránsoknak, felolvasóknak, az énekkar tagjainak és karnagyuknak, az orgonistáknak, kántoroknak, a ferences testvéreknek a sekrestyés szolgálatért, a kellékek bebiztosításáért és a templom díszítéséért, továbbá azoknak, akik részt vettek a máriavölgyi keresztúton Nagypéntek estéjén, illetve az autóbuszt biztosították, az énekfüzetek elkészítéséért, a közös ünneplésért, a közös imákért s a húsvéti jókívánságokért!

*

Holnap, húsvéthétfőn reggel 8 órakor kezdődik a szentmise itt a ferences templomban. Viszont a virágvölgyi plébániatemplomban este nem lesz magyar szentmise.

Bővebben: Hirdetések Húsvétvasárnapon

Hirdetések Virágvasárnapon

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni a templombúcsú méltó megünnepléséért szerdán este, valamint a pénteki keresztúton való részvételért!

*

Hálásan köszönöm a kongói paptársam családjának támogatását is! A kedves hívek 906 eurót adományoztak bőkezűen erre a célra. Megkérem osztálytársamat, hogy Rómában mutasson be szentmisét pozsonyi magyar közösségünkért, valamint Kongóban is imádkozzanak értünk!

Bővebben: Hirdetések Virágvasárnapon

Hirdetések nagyböjt 5. vasárnapján

Szerdán, március 25-én Urunk születésének hírüladását ünnepeljük. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja egyben ferences templomunk búcsúja is. A szentmise előtt negyed órával a litánia éneklésére kerül sor, majd pedig 18 órától ünnepi szentmise lesz. Kérem a ministránsokat, hogy már fél hatra jöjjenek a sekrestyébe az asszisztencia-próbára, valamint kérem a kedves híveket, hogy minél nagyobb számban ünnepeljük együtt a templombúcsút!

*

A héten szentgyónási lehetőség itt a ferences templomban a hétfői és keddi szentmisék előtt lesz fél órával, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig a húsvét előtti gyóntatásra kerül sor 16 és 18 óra között a refektóriumban. Szombaton délelőtt 9 órától a pozsonypüspöki plébániatemplomban lesz lehetőség a kiengesztelődés szentségéhez járulni az ünnepek előtt.

Bővebben: Hirdetések nagyböjt 5. vasárnapján

31. oldal / 35