Hirdetések évközi idő 12. vasárnapján

A csütörtök esti szentmisét Kollárik Dávid újmisés atya, az új somorjai káplán fogja celebrálni. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!

*

Ugyancsak csütörtökön, a szentmise után az akadémiai év utolsó olasz nyelvóráját fogjuk megtartani. Szeretettel hívom mindazokat, akik hosszabb-rövidebb ideig csatlakoztak a csoporthoz az elmúlt hónapok alatt!

Bővebben: Hirdetések évközi idő 12. vasárnapján

Hirdetések évközi idő 11. vasárnapján

A mai gyerekmise után „kávéház” lesz a refektóriumban. Szeretettel várjuk a kedves híveket a közösségi találkozóra. A gyerekek közben összegyűjthetik hiányzó matricáikat a szentmisenaplójukba, amit kitöltve, kiszínezve eljuttathatnak hozzám legkésőbb június 26-ig, s majd a június 28-i iskolaév-végi Te Deum-i szentmisében fogjuk őket szorgalmukért megjutalmazni. Továbbá, ugyancsak a refektóriumban még lehet jelentkezni a nyári jókai gyermek- és ifjúsági táborunkra.

*

Tegnap több helyen is papszentelésre került sor. Ami a magyar anyanyelvű újmiséseket illeti, Pozsonyban Kollárik Dávidot és Mikus Csabát szentelték pappá, a Nyitrai Egyházmegye szolgálatára Andrusko Gyulát, a Kassai Főegyházmegye szolgálatára pedig Belá Tamást. Ugyanúgy örömmel vettünk részt Lehocký Rajmund Dömötör ferences testvér papszentelésén is Léván. Kísérjük imáinkkal az újmiséseket és adjunk értük hálát a Jóistennek!

Bővebben: Hirdetések évközi idő 11. vasárnapján

Hirdetések évközi idő 10. vasárnapján

Mai szentmisénket az elsővasárnap szokásos szentségi áldással fejezzük majd be. Hamarosan, 10:30-kor a hagyományos úrnapi szentmisére kerül sor szlovák nyelven a Prímás-téren. Az ünnepi mise a szentségi körmenettel fog folytatódni, ami a Szentháromság-templomnál ér véget.

*

Ma délután 15:30-tól az Assisi Szent Ferenc életéről szóló színdarab a Csemadok Május 1. téri termében kerül ismét bemutatásra.

Bővebben: Hirdetések évközi idő 10. vasárnapján

Hirdetések Pünkösdvasárnap

Ma Pünkösdvasárnap van, a Szentlélek kiáradásának ünnepe, mivel befejeződik a húsvéti időszak. A szentmise után „kávéház”-ra kerül sor a refektóriumban, s egyben rövid megbeszélésre hívom az elsőáldozásra készülőket szüleikkel együtt.

*

Hálásan köszönöm az énekkar közreműködését a mai szentmisén! Énekükkel Istent dicsőítették, s hozzájárultak a liturgia ünnepélyességéhez. Köszönet a sok gyakorlásért, valamint Duka-Zólyomi Emesének a szervezésért!

Bővebben: Hirdetések Pünkösdvasárnap

Hirdetések Húsvét hatodik vasárnapján

A mai gyerekmise után „kávéház” lesz a refektóriumban, szeretettel hívunk mindenkit a közösségi találkozásra. Itt lehet még jelentkezni a szombati Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra valamint a nyári gyermek- és ifjúsági táborra Jókára, továbbá befizethetik az előleget a bártfai közösségi szabadságra.

*

A kongói paptársam, akinek családját segíthettük anyagi támogatásainkkal, hálásan köszöni a kedves hívek nagylelkűségét! A család nagy segítségére szolgál a továbbított pénzösszeg amit összegyűjtöttünk, valamint sokat jelent számukra az értük felajánlott ima és irántuk tanúsított szolidaritásunk. Ők is imádkoznak értünk, valamint Yvon atya május hónap folyamán minden kedden és pénteken este 21 órakor a pozsonyi magyar közösségért mutat be hálából szentmisét.

Bővebben: Hirdetések Húsvét hatodik vasárnapján

30. oldal / 35