:

Hirdetések évközi idő 28. vasárnapján

A mai szentmise után „kávéház” lesz a refektóriumban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a közösségi találkozásra, kötetlen beszélgetésre!
*
A hét folyamán minden köznapi szentmise előtt lesz szentgyónási lehetőség, fél órával a szentmise előtt kezdek gyóntatni.
*

E héten is sor kerül az egyetemisták szerdai ifjúsági találkozójára az esti mise után. Énekpróba a szentmise előtt lesz a sekrestyében fél hattól.
*
A hónap harmadik szerdáján, a szentmise előtt imaóra lesz a papokért és papi hivatásokért.
*
Az e heti csütörtöki szentmise után is hagyományos módon szentségimádásra kerül sor. Megfogalmazott és leírt imaszándékaikat, amelyekért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk, elhelyezhetik a kihelyezett dobozba a csütörtöki szentmise előtt.
*
Pénteken este 17:30-ra várjuk a gyermekfoglalkozásra az óvodás és alapiskolás gyermekeket, 19 órára pedig a középiskolás és tőlük idősebb korúakat a rendszeres ifjúsági találkozóra.
*
A pénteki szentmiséket összekapcsoljuk a zsolozsma imádkozásával, együtt fogjuk végezni az esti dicséretet.
*
Október a rózsafüzér hónapja. Szeretném, ha az októberi vasárnapi szentmisék előtt is minél nagyobb számban imádkoznánk együtt a szentolvasót fél 9-től. Az egyes tizedek előimádkozására a faliújságon kifüggesztett táblázatba való beiratkozással lehet jelentkezni minden korosztálynak.
*
Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik otthonaikban vendégül látták és szállást nyújtottak a máriavölgyi búcsúra gyalogosan zarándokló híveknek. Segítségnyújtásukat a Jóisten jutalmazza meg gazdagon!
*
Kérhető még nálam jelentkezési lap az elsőáldozást megelőző felkészítésre. A kitöltött és a szülők, valamint a hitoktató által aláírt jelentkezési lapot személyesen kérem visszajuttatni, a gyermek keresztlevelével együtt. Az elsőáldozás tervezett időpontja 2015. május 31.
*
A bérmálkozásra jelentkezett fiatalokkal folytatjuk a bérmálkozási felkészülést. Kérem a kedves híveket, hogy imáikkal is támogassák fiataljaink jó előkészületét!
*
A helyfoglalás miatt szeretnénk az érdeklődést már most felmérni a tavaszi szünetre, március első hetére tervezett ausztriai sítáborral kapcsolatosan. Kérjük az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat minél hamarabb jelezzék a sekrestyében.
*
Október 25-én, szombaton délelőtt 9 órától közösségi megbeszélést tervezek tartani a refektóriumban. Ennek keretén belül beszámolókat hallhatnánk a közösségünkben működő lelkiségi és imacsoportokról, gyermek és ifjúsági csoportokról, rendezvényeinkről, terveinkről, valamint beszélgetnénk a szolgálatok szétosztásáról, céljainkról, hatékony működésünkről. Kérem, hogy a következő hetek folyamán gondolkodjanak el e témákról, s kísérjék imáikkal ezt a kezdeményezést! Az egyetemes könyörgésekhez is csatolunk szentmiséinkben egy-egy fohászt közösségünkért, s annak lelki megújulásáért lesz az október 25-i reggeli szentmise is felajánlva.
*
Betegellátás és temetés esetén kérem, az alábbi számon hívjanak: +421 911 912 410.


Áldott vasárnapot, szép hetet kívánok!

2014. október 12.
Tamás atya