Hirdetések évközi idő 27. vasárnapján

Szerdán, október 8-án Magyarok Nagyasszonya főünnepe lesz. Az ünnepi szentmise a szokott időben, 18 órakor kezdődik.
*
A hét folyamán minden köznapi szentmise előtt lesz szentgyónási lehetőség, fél órával a szentmise előtt kezdek gyóntatni.

*
E héten is sor kerül az egyetemisták szerdai ifjúsági találkozójára az esti mise után. Énekpróba a szentmise előtt lesz a sekrestyében fél hattól.
*
Pénteken este 17:30-ra várjuk a gyermekfoglalkozásra az óvodás és alapiskolás gyermekeket, 19 órára pedig a középiskolás és tőlük idősebb korúakat a rendszeres ifjúsági találkozóra. Jövő vasárnap gyerekmise lesz.
*
Október a rózsafüzér hónapja. Szeretném, ha az októberi vasárnapi szentmisék előtt is minél nagyobb számban imádkoznánk együtt a szentolvasót fél 9-től. Az egyes tizedek előimádkozására a faliújságon kifüggesztett táblázatba való beiratkozással lehet jelentkezni minden korosztálynak.
*
Kérhető még nálam jelentkezési lap az elsőáldozást megelőző felkészítésre. A kitöltött és a szülők, valamint a hitoktató által aláírt jelentkezési lapot személyesen kérem visszajuttatni, a gyermek keresztlevelével együtt. Az elsőáldozás tervezett időpontja 2015. május 31.
*
A bérmálkozásra jelentkezett fiatalokkal folytatjuk a bérmálkozási felkészülést. A múlt iskolaévben 21 fiatal kezdte meg az előkészületet ennek a szentségnek a felvételére. Szeretném, ha élő tagjai lennének közösségünknek. Ezért elsősorban szeretettel hívom őket családtagjaikkal együtt a vasárnapi szentmisékre. A katekézisekre a pénteki 18 órakor kezdődő szentmisék keretén belül sor. Az első ilyen szentmise október 10-én lesz. A hitoktató és kispapok közreműködésével rendezendő időnkénti közösségi programokról, főleg szombatonként, majd mindig időben értesítést adunk.
*
Az e heti csütörtöki szentmise után is hagyományos módon szentségimádásra kerül sor. Megfogalmazott és leírt imaszándékaikat, amelyekért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk, elhelyezhetik a kihelyezett dobozba a csütörtöki szentmise előtt.
*
Október 11-én magyar búcsúra kerül sor Máriavölgyben. Az elmélkedés 9:30-kor, a szentmise 10 órakor kezdődik, amit majd keresztúti ájtatosság követ. Akik gyalogosan mennek Bacsfa-Szentantaltól, pénteken este részt vesznek nálunk az esti misén.
*
A helyfoglalás miatt szeretnénk az érdeklődést már most felmérni a tavaszi szünetre, március első hetére tervezett ausztriai sítáborral kapcsolatosan. Kérjük az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat minél hamarabb jelezzék a sekrestyében.
*
Október 25-én, szombaton délelőtt 9 órától közösségi megbeszélést tervezek tartani a refektóriumban. Ennek keretén belül beszámolókat hallhatnánk a közösségünkben működő lelkiségi és imacsoportokról, gyermek és ifjúsági csoportokról, rendezvényeinkről, terveinkről, valamint beszélgetnénk a szolgálatok szétosztásáról, céljainkról, hatékony működésünkről. Közösségünk minden tagját szeretettel hívom és várom erre a megbeszélésre! Kérem, hogy a következő hetek folyamán gondolkodjanak el e témákról, s kísérjék imáikkal ezt a kezdeményezést! Az egyetemes könyörgésekhez is csatolunk szentmiséinkben egy-egy fohászt közösségünkért, s annak lelki megújulásáért lesz az október 25-i reggeli szentmise is felajánlva.
*
Betegellátás és temetés esetén kérem, az alábbi számon hívjanak: +421 911 912 410.

Áldott vasárnapot, tartalmas hétköznapokat kívánok!
2014. október 5.
                                            Tamás atya