:

Hirdetések évközi idő 29. vasárnapján

Ma missziós vasárnap van. Adományaikat a missziók javára Isten jutalmazza meg! Imáinkkal is kísérjük rendszeresen a missziók ügyét!
*
Október 25-én, szombaton délelőtt 9 órától közösségi megbeszélést tartunk a refektóriumban. Közösségünk tevékenységeiről, terveinkről lesz szó. Kérem, hogy minél nagyobb számban találkozzunk, ne legyünk közömbösek közösségünk ügyeit illetően! Szívesen fogadjuk javaslataikat, véleményeiket, felkínált szolgálatukat a közösség működésében. Köszönet a már eddigi együttműködésért is!
*

Október a rózsafüzér hónapja. Szeretném, ha az októberi vasárnapi szentmisék előtt is minél nagyobb számban imádkoznánk együtt a szentolvasót fél 9-től. Az utolsó októberi vasárnap egyes tizedeinek előimádkozására a faliújságon kifüggesztett táblázatba való beiratkozással lehet jelentkezni minden korosztálynak.
*
E héten is sor kerül az egyetemisták szerdai ifjúsági találkozójára az esti mise után. Énekpróba a szentmise előtt lesz a sekrestyében fél hattól. Továbbá pénteken este 17:30-ra várjuk a gyermekfoglalkozásra az óvodás és alapiskolás gyermekeket. Kérjük, hogy a szülők buzdítsák gyermekeiket, illetve tegyék lehetővé számukra, hogy minél többen részt vehessenek ezeken a foglalkozásokon. Pénteken 19 órára pedig a középiskolás és tőlük idősebb korúakat hívjuk a rendszeres ifjúsági találkozóra.
*
A pénteki szentmiséket összekapcsoljuk a zsolozsma imádkozásával, együtt végezzük az esti dicséretet.
*
Péntekig Ft. Vadkerti József atya helyettesít engem. Hétvégétől betegellátás és temetés esetén ismét engem hívhatnak az alábbi számon: +421 911 912 410.


Áldott vasárnapot és új hetet kívánok közösségünk nagy családja minden tagjának!
2014. október 19., Tamás atya