:

Hirdetések évközi idő 33. vasárnapján

November 19-én, szerdán a Kék-templomban fogjuk tartani Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét. A szentmise 18 órakor kezdődik, itt a ferences templomban nem lesz magyar mise. Az ünnepi misét követően rövid agapéra kerül sor a templom előtt, amit a Ferences Világi Rend tagjaival együttműködve szeretnénk megszervezni. Szárazsütemény és pogácsa sütésére kérnénk a kedves híveket. Ezek összegyűjtésére itt a ferenceseknél, a Hagia Sophia-teremben kerül sor szerdán délután 16 és 17 óra között. Előre is köszönjük hozzájárulásukat e kezdeményezéshez.
*

Szentgyónási lehetőség a csütörtöki, pénteki és szombati szentmisék előtt lesz templomunkban.
*
Pénteken este 17:15-re várjuk a gyermekfoglalkozásra az óvodás és alapiskolás gyermekeket. Kérjük, hogy a szülők buzdítsák gyermekeiket, illetve tegyék lehetővé számukra, hogy minél többen részt vehessenek ezeken a foglalkozásokon. A pénteki szentmisére várom a bérmálkozásra készülő fiatalokat. S ugyancsak pénteken, 19 órára pedig a középiskolás és tőlük idősebb korúakat hívjuk a rendszeres ifjúsági találkozóra.
*
Szombaton, november 22-én magyar nyelvű szentmise lesz az oroszvári katolikus templomban 17 órai kezdettel, a Katalin-bál előtt.
*
A jövő vasárnapi szentmise után „kávéház”-at tartunk a refektóriumban. Mindenkit szeretettel hívunk a közösségi találkozásra, kötetlen beszélgetésre.
*
A programtervezés végett már most szeretném tudatni, hogy november 29-én, szombaton az adventra hangolódás jegyében gyermek és ifjúsági délelőttöt tartunk a Quo Vadis Házban adventi koszorú készítéssel, énekléssel, játékkal, imával, mesével. Szeretettel ajánljuk ezt a programot a gyermekek, fiatalok, fiatal családok figyelmébe.
*
A sekrestyében több mint egy órányi adventi és karácsonyi énekeket, verseket tartalmazó CD kapható a szentmisék után.
*
Betegellátás és temetés esetén kérem, az alábbi számon hívjanak: +421 911 912 410.Áldott vasárnapot és hetet kívánok közösségünk minden tagjának!
2014. november 16.
Tamás atya