:

Hirdetések évközi idő 34. vasárnapján

Ma Krisztus Király ünnepe van, az egyházi év utolsó vasárnapja. A szentmisét felajánló imával és szentségi áldással fejezzük be.
*
A mai szentmise után „kávéház”-at tartunk a refektóriumban. Mindenkit szeretettel hívunk a közösségi találkozásra, kötetlen beszélgetésre.

*
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a szerdai Szent Erzsébet-nap méltó megünnepléséhez! Továbbá, köszönöm azoknak is, a közösség családjai számára szombaton megszervezték a Katalin-bált!
*
Szentgyónási lehetőség a hétköznapi szentmisék előtt lesz templomunkban hétfőn, csütörtökön és szombaton.
*
Péntekenként este 17:15-re várjuk a gyermekfoglalkozásra az óvodás és alapiskolás gyermekeket, mostantól péntekenként az adventi vasárnapok evangéliumaira hangolódhatnak a gyerekek, valamint a vasárnapi szentmisék előtti gyertyagyújtásra. A héten a pénteki foglalkozás elmarad, szombaton találkozunk.
*
Minden szerdán az egyetemistákat várjuk az esti misére, a pénteki szentmisére pedig a bérmálkozásra készülő fiatalokat. S ugyancsak pénteken, 19 órára a középiskolás és tőlük idősebb korúakat hívjuk a rendszeres ifjúsági találkozóra. E héten nem lesz katekézis a bérmálkozóknak, helyette szombaton találkozunk.
*
November 29-én kateketikai napra kerül sor a Miletič utcai szalézi központban. Délelőtt 9 órakor szentmise, 10 órától előadások lesznek, mégpedig biblikus témában Dr. Gaál Endre esztergomi nagyprépost fog előadni.
*
Szombaton, november 29-én délelőtt 9 órától 13 óráig az adventra hangolódás jegyében gyermek és ifjúsági napot tartunk a Quo Vadis Házban adventi koszorú készítéssel, énekléssel, játékkal, imával, agapéval. Szeretettel ajánljuk ezt a programot a gyermekek, fiatalok, elsőáldozásra és bérmálkozásra készülők, valamint a kisgyermekes családok figyelmébe.
*
A jövő vasárnappal új egyházi év kezdődik, valamint új liturgikus időszak: az advent. Az adventi vasárnapokon a szentmiséket a gyertyagyújtás szertartásával fogjuk kezdeni, a gyermekek közreműködésével. Advent első vasárnapján megáldom az otthonról magukkal hozott adventi koszorúkat is. Kérem, hogy a jövő vasárnapi szentmise előtt a templomi adventi koszorúnk közelében helyezzék el saját koszorúikat.
*
A december 6-ra tervezett adventi lelki nap keretében szervezendő karitatív tartósélelmiszer-gyűjtés és szétosztás megvalósításában segíteni kívánó személyeket hívom egy rövid megbeszélésre szerdán este 17:15-re a sekrestyébe. Előre is köszönöm a részvételt és segítő szándékukat!
*
A sekrestyében több mint egy órányi adventi és karácsonyi énekeket, verseket tartalmazó CD kapható a szentmisék után.
*
Betegellátás és temetés esetén kérem, az alábbi számon hívjanak: +421 911 912 410.


Isten áldása kísérje mai napunkat és az egész hetet!

2014. november 23.
Tamás atya