:

Hirdetések évközi idő 32. vasárnapján

A szentmisét követően a hagyományos szentmártoni gyűjtésre kerül sor. Főegyházmegyénk az idei adományokat a halláskárosult gyermekekkel foglalkozó intézmények között osztja szét.
*
A mai szentmise után „kávéház”-at tartunk a refektóriumban. Mindenkit szeretettel hívunk a közösségi találkozásra, kötetlen beszélgetésre.
*

Kedden, november 11-én Tours-i Szent Márton püspök ünnepe lesz, aki székesegyházunk és egyházmegyénk védőszentje. A szlovák nyelvű ünnepi szentmise 17 órakor kezdődik a Szent Márton Székesegyházban.
*
Szentgyónási lehetőség minden hétköznapi szentmise előtt lesz templomunkban.
*
E héten is sor kerül az egyetemisták szerdai ifjúsági találkozójára az esti mise után. Énekpróba a szentmise előtt lesz a sekrestyében fél hattól. Továbbá pénteken este 17:15-re várjuk a gyermekfoglalkozásra az óvodás és alapiskolás gyermekeket. Kérjük, hogy a szülők buzdítsák gyermekeiket, illetve tegyék lehetővé számukra, hogy minél többen részt vehessenek ezeken a foglalkozásokon. A pénteki szentmisére várom a bérmálkozásra készülő fiatalokat. S ugyancsak pénteken, 19 órára pedig a középiskolás és tőlük idősebb korúakat hívjuk a rendszeres ifjúsági találkozóra.
*
November 19-én a Kék-templomban fogjuk tartani Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét. A szentmise 18 órától lesz. A szentmisét követően rövid agapéra kerül sor a templom előtt, amit a Ferences Világi Rend tagjaival együttműködve szeretnénk megszervezni. Szárazsütemény és pogácsa sütésére kérnénk a kedves híveket. Ezek összegyűjtéséről jövő vasárnap adnánk pontosítást. Előre is köszönjük hozzájárulásukat e kezdeményezéshez.
*
A MÉCS közösség szervezésévben Katalin-bálra kerül sor november 22-én, szombaton az oroszvári pasztorációs központ nagytermében. A program magyar nyelvű szentmisével kezdődik 17 órakor az oroszvári katolikus templomban. A batyubál ideje alatt gyermekfoglalkozás lesz biztosítva animátorok együttműködésével. Jelentkezni Kanyicska Sima Évánál és Kenderessy Erikánál lehet. Belépő: 8 euro/felnőtt, 5 euro/diák.
*
Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a pénteki ifjúsági est lezajlásához.
*
A programtervezés végett már most szeretném tudatni, hogy november 29-én, szombaton az adventra hangolódás jegyében gyermek és ifjúsági délelőttöt tartunk a Quo Vadis Házban adventi koszorú készítéssel, énekléssel, játékkal, imával, mesével. Szeretettel ajánljuk ezt a programot a gyermekek, fiatalok, fiatal családok figyelmébe.
*
Betegellátás és temetés esetén kérem, az alábbi számon hívjanak: +421 911 912 410.
*


Áldott vasárnapot és szép hetet kívánok közösségünk minden tagjának!
2014. november 9.                                   
Tamás atya