:

Hirdetések évközi idő 31. vasárnapján

Ma délután 14 órakor a Szent András-temető (Ondrejský cintorín) központi feszületénél magyar nyelvű ájtatosságot tartunk az elhunytakért.

*
November első napjaiban búcsút nyerhetünk az elhunytak számára, vagyis segíthetünk a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek a mennybe kerülni. A teljes búcsú elnyeréséhez, azaz, hogy minden hátralevő büntetésüktől megszabaduljanak, a következő feltételeket kell teljesítenünk:
- November 2-án, halottak napján temetőlátogatás vagy templom/kápolna-látogatás alkalmával egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozása a búcsú elnyerésének szándékával.
- Vagy pedig november 1-8. között temetőt látogatva imádkozni az elhunytakért ugyancsak azzal a felindított szándékkal, hogy búcsút nyerjünk egy elhunyt számára.
Egy napon egyszer nyerhető el teljes búcsú egy tisztítótűzben levő lélekért felajánlva, vagyis november első napjaiban nyolc lelket tudunk Isten jósága folytán, az Egyház búcsúi által a mennybe juttatni.
A fenti feltételeken kívül minden esetben szükséges:
- elvégezni a szentgyónást e napokban (egy szentgyónás több búcsú elnyeréséhez is elegendő),
- a búcsú elnyerésének napján szentáldozáshoz járulni,
- teljes igyekezettel kerülni a bűnöket, még a bocsánatos bűnöket és a bűnre vezető alkalmakat is,
- imádkozni a Szentatya szándékára (tetszőleges imát/imákat).
Éljünk minél többen ezekkel a lehetőségekkel, segítsünk a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
*
A búcsú elnyerésének lehetősége végett is minden hétköznapi mise előtt fél óra lehetőség lesz szentgyónáshoz járulni, péntek kivételével.
*
Szerdán sor kerül az egyetemisták találkozójára az esti mise után. Énekpróba a szentmise előtt lesz a sekrestyében fél hattól.
*
Szerdán, november 5-én 20 órai kezdettel a Szent Márton Székesegyházban folytatódik az Érsek atya által tartott Lectio divina sorozat szlovák nyelven. E hónapban Isten türelméről fog szólni az elmélkedő szentírás-magyarázat a búzáról és konkolyról szóló példabeszéd alapján.
*
Csütörtökön szentségimádást tartunk a szentmisét követően. Előkészíthetik imaszándékaikat, amelyekért szeretnék, ha közösen is imádkoznánk.
*
Pénteken már 17:15-től kezdődik a gyermekfoglalkozás. Kérjük különösképpen az elsőáldozásra készülők részvételét.
*
Pénteken, november 7-én ifjúsági est lesz a Gável testvérekkel. Ők fogják énekeikkel kísérni a szentmise liturgiáját, amely a szokásos időben, 18 órakor kezdődik. A szentmise után, 19:30-tól koncertet adnak a Quo Vadis Házban. Minden gyermeket, fiatalt és felnőttet szeretettel várunk!
*
Szombaton, november 8-án a reggeli szentmise után a Ferences Világi Rend tagjainak találkozója lesz a refektóriumban.
*
Jövő vasárnap, november 9-én gyerekmise lesz, valamint „kávéház”-ra kerül sor a szentmise után a refektóriumban.
*
Betegellátás és temetés esetén kérem, az alábbi számon hívjanak: +421 911 912 410.


Áldott vasárnapot kívánok, szép őszi napokat!
2014. november 2., Tamás atya