:

Hirdetések évközi idő 30. vasárnapján

A mai szentmise után „kávéház” lesz a refektóriumban. Mindenkit szeretettel hívunk a közösségi találkozásra, kötetlen beszélgetésre.
*
A következő szombat, november 1-e Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep. A szentmise az ünnepi miserend szerint itt a ferences templomban délelőtt 9 órakor kezdődik. Este 18 órakor a virágvölgyi plébániatemplomban is lesz magyar nyelvű szentmise. Továbbá, az ünnepre érvényes lesz már a péntek esti vigília-mise is.
*

Jövő vasárnap, november 2-án, halottak napján magyar nyelvű ájtatosságra kerül sor az elhunytak lelki üdvéért a Szent András-temető központi feszületénél (Ondrejský cintorín – Augusztus 29. utca, Pozsony óvárosa), délután 14 órai kezdettel.
*
November első napjaiban búcsút nyerhetünk az elhunytak számára, vagyis segíthetünk a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek a mennybe kerülni. A teljes búcsú elnyeréséhez, azaz, hogy minden hátralevő büntetésüktől megszabaduljanak, a következő feltételeket kell teljesítenünk:
-    November 2-án, halottak napján (pontosabban: november 1-én déltől – november 2-ának éjféléig) temetőlátogatás vagy templom/kápolna-látogatás alkalmával egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozása a búcsú elnyerésének szándékával.
-    Vagy pedig november 1-8. között temetőt látogatva imádkozni az elhunytakért ugyancsak azzal a felindított szándékkal, hogy búcsút nyerjünk egy elhunyt számára.
Egy napon egyszer nyerhető el teljes búcsú egy tisztítótűzben levő lélekért felajánlva, vagyis november első napjaiban nyolc lelket tudunk Isten jósága folytán, az Egyház búcsúi által a mennybe juttatni.
A fenti feltételeken kívül minden esetben szükséges:
-    elvégezni a szentgyónást e napokban (egy szentgyónás több búcsú elnyeréséhez is elegendő),
-    a búcsú elnyerésének napján szentáldozáshoz járulni,
-    teljes igyekezettel kerülni a bűnöket, még a bocsánatos bűnöket és a bűnre vezető alkalmakat is,
-    imádkozni a Szentatya szándékára (tetszőleges imát/imákat).
Éljünk minél többen ezekkel a lehetőségekkel, segítsünk a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
*
A búcsú elnyerésének lehetősége végett is minden hétköznapi mise előtt fél órával, november 1-én és 2-án pedig már délelőtt negyed kilenctől fogok gyóntatni.
*
Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik bekapcsolódtak a szentolvasó imádkozásába az októberi vasárnapi szentmisék előtt. Mária, Rózsafüzér Királynője járjon közbe értük! Az előimádkozók a sekrestyében átvehetik ajándékként a Ferenc pápa által megáldott rózsafüzéreket.
*
Köszönetemet fejezem ki azok iránt is, akik tegnap délelőtt részt vettek a közösségi megbeszélésen, amelynek keretében a helyi magyar katolikus közösség életét érintő témákról beszélgettünk három órán keresztül.
*
E héten is sor kerül az egyetemisták szerdai ifjúsági találkozójára az esti mise után. Énekpróba a szentmise előtt lesz a sekrestyében fél hattól. Pénteken 19 órára pedig a középiskolás és tőlük idősebb korúakat hívjuk a rendszeres ifjúsági találkozóra.
*
A héten az őszi szünet miatt a pénteki gyermekfoglalkozás és a bérmálkozási előkészület elmarad.
*
Csütörtökön szentségimádásra, pénteken az esti dicséret imádkozására kerül sor.
*
Betegellátás és temetés esetén kérem, az alábbi számon hívjanak: +421 911 912 410.

Áldott vasárnapot és tartalmas hetet kívánok!
2014. október 26.
Tamás atya