:

Hirdetések (2020.12.20.)

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik komolyan vették az adventi készület heteit, elvégezték szentgyónásukat, sok személyt sikerült az otthonában szentségekkel ellátnom – köszönöm, hogy nem felejtették el bejelenteni őket, Köszönet azoknak, akik a karácsonyfadíszítésben részt vettek, akik figyelemmel kísérik honlapunkon az imakalendáriumot, amit továbbra is szeretettel ajánlok követni. Akik az online kalendáriumunk egyes ablakaiba videót küldtek, kérem, a mai mise után jöjjenek a Szent Rozália-kápolnába egy kis figyelmességért a köszönet jegyében.

A közösség nevében készült figyelmesség-csomagok is már szétosztásra kerültek, azonban még néhány kiosztott ajándéktasak nem érkezett vissza. Kérem, hogy mihamarabb szíveskedjenek a sekrestyébe hozni a feltöltött ajándéktasakot!

Szentmisék a következőképpen lesznek az előttünk álló héten:

  • Hétfőn hajnali hatkor lesz az idei utolsó magyar roráté szentmise. Köszönet az elmúlt három héten vállalt szolgálatokért! Holnap is hívom a ministránsokat, minden jószándékú embert – mécsest is hozva magukkal, valamint kérek ismét néhány önkéntest, akik reggel vállalják a gyertyák előkészítését. A mai mise után lehet nálam jelentkezni.
  • Szerdán kivételesen reggel nyolckor lesz a magyar szentmise a ferences templomban.
  • Csütörtökön, Szentestén 22 órakor kezdődik majd az éjjeli szentmise.
  • December 25-én, Jézus Krisztus születésének főünnepén a vasárnapi miserend lesz érvényben, a szentmise délelőtt kilenckor kezdődik majd.
  • December 26-án, szombaton, Szent István vértanú diakónusról a reggel nyolc órai szentmisében fogunk megemlékezni.
  • Jövő vasárnap a Szent Család vasárnapja lesz. A délelőtt kilenc órai szentmisében egy nagy családként köszöntjük majd a közösség idei jubilánsait, velük és értük imádkozva. Egyben a családok megáldására kerül majd sor.

Javaslom a hirdetett miserendet a faliújságon lefényképezni, de megtalálják a pozsonyikatolikusok.sk oldalon is, illetve az újságok mellől szórólap vihető.

Keresztényhez méltó, egymásra szeretettel odafigyelő és türelmes magatartást kérünk a kedves hívektől a következő napokban is. Az előírások értelmében minden második ülőhely foglalható el. Akinek nem jut kijelölt ülőhely a templomhajóban, a folyosón, a Szent Rozália-kápolnában, illetve a ministránsok mellett üresen maradt padokban szíveskedjék ülőhelyet keresni. Tartsuk be a távolságot a szentáldozásra való felsorakozásnál is. A kézfertőtlenítés és maszkviselés továbbra is kötelező. Javaslom, hogy a fiatalabb korosztály, illetve a gyermekes családok december 25-én és 27-én lehetőség szerint a Virágvölgyi templomban tartott esti hatos szentmisén vegyenek részt, melynek nagyobb a befogadóképessége. Továbbá kérem, hogy aki náthás, köhög, hőemelkedése van, otthon kapcsolódjon be a szentmiseközvetítésbe, s tekintettel a közösség további tagjaira, ha fájó is számára, most ne jöjjön fizikai módon a templomba. Köszönjük szépen a felelősségteljes együttműködést!

A Remény az ünnepre duplaszámként jelent meg, így a mostani példányok ára 1,40 €.

Holnaptól lehet a köznapi misék után szentmiseszándékokat íratni a 2021-es év első negyedére, vagyis a januártól márciusig terjedő időszakra. Kérem, hogy ezekben a napokban mindenki legfeljebb két dátumot foglaljon el, hogy minél több személynek lehetősége legyen szándékot előjegyeztetni, januártól aztán feltölthetővé válnak az üresen maradt időpontok is.

Kegyelmekben gazdag napokat kívánok, az Úr közelsége jelentsen ünnepet minden szívnek!