:

Hirdetések (2020.12.6.)

Köszönöm advent első hetének átélését közösségünkkel: köszönet a hajnali- és a további miséken való részvételért, a tegnapi közös rózsafüzér imádkozásért, a mai Szent Miklós-ünnep előkészítéséért, s azért, hogy többen naponta megtekintik honlapunkon a szeretettel készített adventi kalendáriumunkat és bekapcsolódnak az imába. A Jóisten jutalmazzon minden jószándékot gazdagon!

Holnap, hétfőn hajnali hatkor magyar nyelvű roráté szentmise lesz a ferences templomban. Kérem, mécsest hozzanak magukkal.

Kedden, december 8-án Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe lesz. Az ünnepi magyar szentmise este hatkor kerül bemutatásra a ferences templomban.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hatra, szombaton reggel nyolcra várjuk még adventi köznapi szentmisékre a kedves híveket. Vasárnap a szokásos miserend lesz érvényben.

Az esti hatos, illetve reggeli nyolcas köznapi misék előtt gyóntatok. Kérem, hogy az egész adventi időszakot használjuk ki a karácsony előtti szentgyónás elvégzésére. Ne hagyjuk az utolsó pillanatra, ugyanis idén a szokásos karácsonyi nagy-gyóntatások nem megszervezhetőek templomainkban, ezért szükséges, hogy a kedves hívek egymásra is tekintettel, fokozatosan, már mostantól kezdve éljenek a szentgyónás lehetőségével.

Jézus Krisztus ajándékká lett számunkra, ezért is tartozik az ünnephez az ajándékozás szokása. Tudatosítjuk, hogy nem csak tárgyi dolgokat, de időt, figyelmet, jó szót, imát is ajándékozhatunk. Közösségünk adventi imakalendáriuma is ilyen ajándék kíván lenni, minden nap. Kísérjék figyelemmel a pozsonyikatolikusok.sk honlapon.

Ezenkívül idén is szeretném, ha közösségünk nevében megajándékozásra kerülnének ministránsaink, kántoraink, valamint bővítettem a listát azokkal, akik a sekrestyében vagy a kávézások alkalmával segítenek, a honlappal vagy a Lux-os misék előkészítésével, továbbá, felkerültek erre a listára hitoktatóink, cserkész-vezetőink, az ifjúsági énekkar tagjai, de egy hajléknélküli testvér, illetve a templomunk előtt rendszeresen Nota Bene-t árusító úr is. S hogy ez az ajándékozás valóban a közösség nevében történhessen meg, arra buzdítom a kedves híveket, hogy vigyenek a bejáratnál tartott kosárból egy vagy több üres zacskót, amit jövő vasárnap feltöltve hozhatnak vissza, s a mise után összegyűjtjük azokat, hogy majd karácsonyig eljuttathassuk a szóban forgó személyeknek ezt a figyelmességet. A feltöltött zacskóba próbáljunk a rajta megjelölt személynek kedveskedő ajándékot helyezni, nem az anyagi érték a lényeges, hanem a testre szabott figyelmesség. Viszont ne tüntessük fel az ajándék készítőjét, hanem a helyi közösség nevében adományozzuk – ez beleírható. S aztán a jövőben sem kellene elárulni, ki kinek készítette az ajándékcsomagot. Itt szeretném megjegyezni, hogy tudom, sokkal több személyt is hála és köszönet illet bármilyen szolgálatért, imádságért egyaránt, értük is imádkozzunk, rájuk is szeretettel gondoljunk. Nehéz egy olyan névsort készíteni, amin mindenki név szerint fel van sorolva, ez inkább egy jelképes válogatás, hogy igenis észrevesszük, hogy egymás szolgálatára, segítésére vagyunk hivatottak a templomi közösségben is. De hangsúlyozom, az ima ajándéka sokkal többekért száll, mint a szimbolikus 72 ajándékzacskót kapó személy.

Advent negyedik vasárnapján szeretném majd megajándékozni azokat a családokat és csoportokat is, akik hozzájárultak adventi online (ima)kalendáriumunk megvalósulásához.

Karácsonyi ajándéknak is rendelhető Zalka Lóránt néhány napja megjelent könyve, „Egy csónakban az Istennel” címmel. A Remény újságban megjelent írásainak válogatása 10 euróba kerül. A mai mise után Čerňanská Erikánál iratkozhatnak fel az érdeklődők.

Horváth Ilona testvérünknél jövő vasárnapig jelenthetők be azok, akik a 2020-as évben ünnepelték közösségünkben 50. vagy további kerek születésnapjukat, illetve 25. vagy további házassági évfordulójukat. December 27-én, Szent Család vasárnapján köszönti majd őket közösségünk nagy családja. Részletek a faliújságon.