:

Hirdetések (2020.11.29.)

A mai vasárnappal új egyházi évet kezdünk, új liturgikus időszakot. Megújult lelkesedéssel éljünk az Úrtól kapott kegyelmi időszak lehetőségeivel. Az új egyházi évben is kérem a kedves hívek imáit, aktív bekapcsolódásukat a közösség életébe, a templombajárást és az egymásra figyelést, a közös ügyekben felkínált segítséget és az elvállalt szolgálatok lelkiismeretes teljesítését illetően. Szívből köszönöm!

Holnap, hétfőn hajnali hatkor lesz az első adventi roráté mise. Kérem, mécsest hozzanak magukkal. A templom fél hattól lesz nyitva, kérek néhány önkéntest, akik a gyertyák meggyújtásába besegítenének – a mai mise után jelezzék nálam szándékukat. Sajnos a jelenleg érvényes óvintézkedések miatt a roráték után idén nincs módunkban az ifjúságnak reggelit biztosítani.

Szerdán, csütörtökön és a hónap elsőpéntekjén is este hattól lesznek magyar szentmisék. Ezek előtt fogok gyóntatni is, pénteken már negyed hattól.

Szombaton, a hónap elsőszombatján reggel fél nyolckor imádkozhatjuk közösen a rózsafüzért újabb papi hivatásokért az Oltáriszentség előtt. Ez is egy adventi áldozat lehet, kérem, aki teheti, csatlakozzon. A szentolvasó után a szokott időben lesz a szombati szentmise.

Egy hét múlva, advent második vasárnapján a délelőtt kilenc órai szentmisében megemlékezünk Szent Miklós püspökről is. Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat a szentmisére a gyermekekkel együtt!

Kedden, december elsején a www.pozsonyikatolikusok.sk honlapon adventi imakalendáriumot indítunk. Naponta egy rövid, egy-két perces videóval szeretnénk közösségünk tagjait megajándékozni, valamint az imában így is naponta közösséget alkotni. Kérem, hívják fel ismerőseik figyelmét is adventi kezdeményezésünkre.

Áldott, lelki megújulást hozó, örömmel készülő adventi napokat kívánok mindenkinek! Rajtunk is múlik, milyen karácsonyhoz érkezünk advent útján, figyeljünk oda a lelkünkre, az utunkra!