:

Magyarok Nagyasszonyát köszöntöttük Pozsonyban

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe évről-évre jelentős napként kerül megünneplésre a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösségben. Öt évvel ezelőtt ezen az ünnepen indult el a közösség honlapja, a pozsonyikatolikusok.sk, amelyen számos időszerű hír, hetente friss hirdetések, a Krónika rovatban pedig a már lezajlott eseményekről szóló képes beszámolók olvashatók. Ugyancsak október 8-án alakult az egyik évben az ifjúsági rózsafüzér-csoport, tavaly pedig ehhez az ünnephez kapcsolódóan került megáldásra és nyitotta meg kapuit az új Közösségi Ház, amely a templomon kívüli sok-sok programnak és találkozónak szolgál rendszeres helyszínéül. Az idei október 8-án a Pozsony-Ligetfalun található Szent Janssen Arnold tiszteletére szentelt verbita templomban gyűltek össze közös imára a pozsonyi magyar hívek. 

Együtt imádkoztak az egységért. Idén ilyen módon kívánták ezt az ünnepet a közösségépítés szolgálatába állítani. A Ferenc pápa által meghirdetett rendkívüli missziós hónap, 2019 októbere jó alkalomként szolgált arra, hogy keresztény missziós és evangelizáló küldetésükről is elgondolkodjanak a templomot megtöltő hívek, valamint az Istenanya oltalmába ajánlják ezt a nem csak nemes lehetőséget, de egyben fontos kötelességüket is. A közösség péntek esti szentmiséi keretében – melyekre a belvárosi ferences templomban este hat órakor kerül sor – rendszeresen hallhatnak a hívek a misszió témájában katekéziseket, így is készülnek a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

A szentmise homíliájában Molnár Tamás atya, a közösség lelkipásztora az aznapi zsolozsma egyik antifónáját idézve kezdte elmélkedését: „Világ Teremtője: szent Anyád, a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására könyörülj népeden, mivel nem halálra, hanem életre teremtettél bennünket.” A jelenlevők hálát adhattak az élet ajándékáért, szóba került az élet kultúrájának terjesztése, minden élet tisztelete és védelme. A lelkipásztor többek közt köszönetet mondott azoknak is, akik néhány héttel ezelőtt részt vettek a Pozsony utcáin megrendezett ötvenezres Meneten az életért. „Nem halálra, hanem életre teremtettünk. Méghozzá örök életre. És ezt a hírt nem tarthatjuk meg csak magunknak, ezt másokkal is tudatnunk kell. Ezt az örömteli tényt, hogy Isten szeretetből életre hívott minket és szeretné, hogy ezt tudjuk, hogy ezt érezzük már itt a földön, de egyben éljünk úgy, hagyjuk, hogy örökre ennek a szeretetnek a megtapasztalói lehessünk, vagyis tartsuk szem előtt, hogy a földin túl, véget nem érő folytatás is létezik, ezt másokkal is meg kell osztanunk. Ez az örömhír hirdetése. Az evangélium terjesztése, misszió, amire mi is meghívást kaptunk és cselekednünk kell” – szólította fel az egybegyűlteket Tamás atya.

Az ünnepi szentmise végén a lelkipásztor köszönetet mondott azoknak, akik együtt imádkoztak, akik fontosnak tartják az összetartozást, azoknak, akik ebből a városrészből járnak rendszeresen a belvárosi magyar szentmisékre, akik a közösség élő és aktív tagjai. Örömét fejezte ki, hogy a rendszeres találkozási helyek mellett – vasárnaponként hat helyszínen van magyar nyelvű szentmise Pozsony területén – a Szabadegyetemek alkalmával havonta egy szombaton a jezsuita templomban van lehetőség magyar nyelvű szentmisén részt venni, minden évben augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a Szent Márton-koronázótemplom telik meg magyar hívekkel, november 19-én Árpád-házi Szent Erzsébetről évente a Kék-templomban emlékeznek meg, alkalmanként pedig, mintegy kisebb zarándoklat keretében ünnepelték már együtt a közelmúltban az Eucharisztiát magyar nyelven egy-egy Mária-ünnep alkalmával az orsolyiták-templomában, a pozsonyi Kálvárián, vagy éppen nyaranta a nagyszülők ünnepén Horvátjárfalun és Oroszvárott. A celebráns buzdította a Mária-tisztelőket, hogy az októberi rózsafüzér-hónapban is találjanak időt az egyéni, családi vagy imacsoportjuk tagjaival közösen mondott imára, aki teheti éljen a környék adta lehetőségekkel: sétáljon el a pozsonyi Mély-úti Mária-barlanghoz, zarándokoljon el a közeli Máriavölgybe, vagy épp az egy évvel ezelőtt megnyitott Közösségi Ház udvarán található Lourdes-i Szűz Anya szobra közelében szervezze meg ismerőseivel az imatalálkozót.